+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha süresinin faziletleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha süresinin faziletleri

  Reklam
  Sual: Fatiha süresinin faziletleri nelerdir Fatiha süresinin fazileti hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Fatiha süresinin faziletleri


  Reklam  Cevap: Fatiha Sûresinin Fazileti hakkında kısaca bilgi


  Bu surenin fazileti sahih hadislerde sabit olmuştur. Bunlardan bir tanesi Peygamber (s.a.)ın şu hadisi şerifidir: "Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmü'l-Kur'an gibisini indirmiş değildir. O es-Sebu'l Mesanîdir o -aziz ve celil olan Al*lah'ın kudsî hadiste buyurduğu gibi- "Benim ile kulum arasında pay edilmiştir ve kuluma dilediği verilecektir" [5]

  Yine Peygamber (s.a.)'ın Ebû Said b. el-Mualla'ya söylediği şu hadis-i şerif de sûrenin faziletini göstermektedir: "Sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi olan bir sureyi öğreteceğim. Bu el-Hamdülillahirabbilâlemîn süresidir. es-Se-bu'l-Mesani (tekrarlanan yedi ayetli sûre) odur. Bana verilen Kur'an-ı Kerim de odur." [6]

  Bu iki hadisi şerifte Yüce Allah'ın: "Andolsunki biz sana tekrarlanan yedi (ayetli sûre) yi ve şu Kur'an-ı Azimi verdik" (Hicr, 15/87) ayetine işaret et*mektedir. Çünkü Fatiha sûresi namazda tekrarlanagelen yedi ayetli bir su*redir
  ______________-
  [5] Hadis imamları, Ebû Said el-Hudrî'den rivayet etmişlerdir.
  [6] Tirmizî, Ubey b. Ka'b'dan rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed de ondan Müsned'inde şu lafzıyla rivayet etmiştir: "Nefsim elimde olana yemin olsun ki Tevratta da İncilde de Zebur'da da Furkan'da da onun benzeri (bir sure) indirilmemiştir. O bana verilen es-Seb'u'1-Mesânî ve Kur'an-ı Azîm'dir".

+ Yorum Gönder