+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kur'anda hangi Ayetler de Allahın isimleri geçiyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'anda hangi Ayetler de Allahın isimleri geçiyor?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kur'anda hangi Ayetler de Allahın isimleri geçiyor?


  Reklam  Cevap: Allahın isimerinin geçtiğ bazı ayetler:

  22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
  23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.


  Haşr süresi son 3 ayet.

+ Yorum Gönder