+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kadere iman hakkında deliller hadis ve ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadere iman hakkında deliller hadis ve ayetler

  Reklam
  Sual: Kadere iman hakkında deliller hadis ve ayetlere ihtiyacım var bana bu konu hakkında yardımcı olur musunuz ? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Kadere iman hakkında deliller hadis ve ayetler


  Reklam  Cevap: Ayet ve hadislerde kadere imanın delilleri

  Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  "Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir." (el-Ahzab, 33/38)
  "Fakat Allah gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmek için (sizi topladı)." (el-Enfâl, 8/42)
  "Allah'ın emri elbette yerini bulur." (el-Ahzab, 33/37)
  "Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir..." (et-Teğabun, 64/11)
  "İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet, Allah'ın emriyle idi." (Al-i İmran, 3/166)
  "Onlar kendilerine bir musibet gelip çattığında: 'Muhakkak biz Allah'ınız ve muhakkak biz ona dönücüleriz' derler. İşte Rablerinden bir mağfiret ve bir rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru yola erdirilenlerin ta kendileridir." (el-Bakara, 2/156, 157) ve daha başka pek çok âyet-i kerime.
  Bundan önce Cibril hadisinde: "Hayrıyla şerriyle kadere iman etmendir" buyruğu geçmiş bulunmaktadır. Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
  "Şunu bil ki sana gelip çatan bir musibetin gelip seni bulmaması olmayacak bir şeydir. Seni gelip bulmayan bir şeyin ise sana isabet etmesi olmayacak bir şeydir."[1]
  Yine Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:
  "Bir şey sana gelip çatarsa, sakın: Eğer ben bu işi yapsaydım şöyle şöyle olacaktı demeyesin. Fakat Allah takdir etti ve O dilediğini yaptı, de."[2]
  Bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur:
  "Her şey bir kader iledir. Bir şeyden acze düşmek yahut güzelce yapmak bile"[3] ve daha başka pekçok hadis-i şerif.

  [1] Ebu Dâvûd, IV, 225; Tirmizî, IV, 451; İbn Mâce, I, 29-30; Müsned, V, 185, 317, VI, 441-442

  [2] Muslim, VIII, 56; İbn Mâce, I, 31

  [3] Muslim, VIII, 51-52; Muvatta, III, 93; Müsned, II, 110


+ Yorum Gönder