+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Hz. Muhammed'le ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Muhammed'le ilgili ayetler

  Reklam

 2. İsrâ
  İsrâ

  --->: hz. muhammed'le ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: Peygamberimizle ilgili ayetler

  12. Sure (Yûsuf Suresi), 102. Ayet
  İşte bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin.

  18. Sure (Kehf Suresi), 13. Ayet
  Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.

  20. Sure (Tâhâ Suresi), 99. Ayet
  (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur'an) verdik.

  28. Sure (Kasas Suresi), 44. Ayet
  Ey Muhammed! Mûsâ'ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı tarafında değildin. (O olayı) görenlerden de değildin.

  28. Sure (Kasas Suresi), 45. Ayet
  Fakat biz (Mûsâ'dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin, âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz (bu haberi) göndereniz.
  buyur tikla kardesim

  >>> http://www.mumsema.com/kuran-ile-ilg...a-ayetler.html

  >>> http://www.mumsema.com/peygamberimiz...esliginde.html

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Peygamberimiz Hz. Muhammed'le ilgili ayetler


  28. Sure (Kasas Suresi), 46. Ayet
  Yine biz (Mûsâ'ya) seslendiğimiz zaman Tûr'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz.


  30. Sure (Rûm Suresi), 1. Ayet
  Elif Lâm Mîm.


  30. Sure (Rûm Suresi), 2. Ayet
  Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


  30. Sure (Rûm Suresi), 6. Ayet
  Allah (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.


  38. Sure (Sâd Suresi), 21. Ayet
  Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi.


  38. Sure (Sâd Suresi), 22. Ayet
  Hani Dâvûd'un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet" dediler.

+ Yorum Gönder
hz muhammed ile ilgili ayetler