+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kureyş suresinin indiriliş sebebi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kureyş suresinin indiriliş sebebi

  Reklam

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: kureyş suresinin indiriliş sebebi


  Reklam  Cevap: kureys-suresi-nuzul-sebebi nedir?

  Kureyş süresi, Kureyş ve Allah Teala'nın Kureyş'e minneti hakkında inmiştir.Kadı Ebû Bekr el-Hîrî, Ebû Cafer Abdullah b. İsmail el-Hâşimî'den, o Sevade b. Ali'den, o Ahmed b. Ebî Bekr ez-Zührî'den, o İbrahim b. Muhammed b. Sabit'ten, o Osman b. Abdillah b. Atîk'ten, o Said b. Amr b. Ca'de'den, o babasından, o da ninesi Ümm-ü Hani bint-i Ebî Talib'den bize şu rivayette bulundu:
  "Nebî (s.a.v.) buyurdu ki:
  "Allah Teala Kureyş'i yedi özellikle üstün kıldı. Bu yedi özellik Kureyş'ten önce hiç kimseye verilmediği gibi, daha sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Zira hilafet onlarda kalacak, hacılara su verme onlarda kalacak, nübüvvet onlardadır. Müşrik oldukları bir sırada fil ordusuna karşı yardıma mazhar olmuşlar, bu yüzden onlardan başka hiç kimsenin Allah'a ibâdet etmediği bir dönemde yedi (veya başka bir rivayete göre yirmi) sene Allah'a ibâdet etmişlerdir. Ve onlar hakkında bir sûre inmiştir ki, bu sûrede onlardan başkasının ismi zikredilmedi."
  Rasulullah (s.a.v.) sonra, Kureyş Suresi’ni okudu


 3. Hoca
  erimeye devam...
  kureyş suresinin indiriliş sebebi  Bu sure, Kureyş ve Allah’ın Kureyş’e minneti hakkında inmiştir. (Vahidi, Esbab-ı Nüzul)

  Ümmü Hani b. Ebi Talib’den Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah teala Kureyş’i yedi özellikle üstün kıldı. Bu yedi özellik Kureyş’ten önce hiç kimseye verilmediği gibi, daha sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Zira hilafet onlarda kalacak, hacılara su verme onlarda kalacak, nübüvvet onlardadır-ki ben de o kabileden birisiyim-. Fil ashabına karşı onlara yardım olundu. Ve onlar yedi yıl Allah teala’ya ibadet ettiler. Onlardan başka hiç kimse böyle yapmadı. Ve onlar hakkında bir sure inmiştir ki, bu surede onlardan başkasının ismi zikredilmedi.” (Senedi zayıftır. Hakim, Müstedrek: 2/536, Taberani, el-Kebir: 24/409; Suyuti, ed-Dürr: 6/396; Vahidi, Esbab-ı Nüzul; Suyuti, Esbab-ı Nüzul Lübab-ı Nükul)

 4. Misafir
  çok uzun daha kısa şekilde daha iyi anlayabiliriz

 5. Misafir
  kurays kabilesi araplarca kutsal sayılan Kâbe nin bakımını ve gözetimini üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara saygı gösterirlerdi .Özellikle Kâbe yi yikmaya gelen fil ordusunun inanılmaz şekilde felakete maruz kalarak Kâbe yi yıkma çabalarının basarisizlikla sonuclanmasi üzerine kuraysliler kabileler arasında saygınlıklarını artırmislardir .Bunun üzerine yüce Allah hükümlerini hatirlatmak için kurays suresini indirmiştir .

+ Yorum Gönder
kureyş suresinin indiriliş sebebi,  kureyş suresi indiriliş sebebi,  kureyş suresinin iniş sebebi,  kureyş suresinin indiriliş nedeni,  kureyş suresi nuzul sebebi,  kureyş suresinin nuzul sebebi,  kureyş suresinin indiriliş sebebi kısaca