+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Talha bin ubeydullah sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Talha bin ubeydullah sözleri

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Talha bin ubeydullah sözleri


  Reklam  Cevap: Talha bin Ubeydullah'ın Zorluklara Tahammül Etmesi ile ilgili sözleri

  Hayâtû's Sahâbe, Yazar : Muhammed Yusuf Kandehlevi

  Mes'ud b. Hıraş şöyle anlatıyor: Safa ile Merve arasında say yapıyorduk. Baktım ki birçok kimse elleri boynuna baglanmış bir genci kovalıyorlar. Aralarındaki bir kadın da gence küfrediyordu. "Bu genç kimdir ve suçu nedir?"dedim. "Talha b. Ubeydullah'tır. O sapıtmıştır"dediler. "Peki bu kadın kimdir?"dedim. "Annesi, Sa'be binti Hadremî'dir"dediler (1).

  Hz. Talha şöyle anlatıyor: Ben Busrâ panayırına katıldım. Bir rahip manastırında "Bu panayıra gelenlerden sorunuz. Acaba Harem ehlinden olan kimse var mı?"dediğini duydum. Bunun üzerine "Evet, ben varım"dedim. Rahip "Acaba şu anda Ahmed sizin aranıza geldi mi?"diye sordu. Ben "Ahmed de kimdir?"dedim. Rahip "Abdullah'ın oğlu, Abdulmuttalib'in torunudur. Çıkacağı ay bu aydır ve peygamberlerin sonuncusudur. Harem'de doğacak, hurmalık, siyah taşlı ve çorak arazili bir memlekete hicret edecektir. Hemen ona tâbi olun"dedi. Rahibin bu sözleri kalbimde yer etti. Süratle çıkarak Mekke'ye vardım ve herhangi bir hadisenin olup olmadığını sordum. Bana "Evet, Muhammed bin Abdullah el-Emin peygamber olduğunu söylüyor! Ve İbn Ebî Kuhafe de ona tâbi olmuştur"dediler. Oradan ayrılarak Ebu Bekir'in yanına gittim. Ona "Sen şu kişiye tâbi oldun mu?"dedim. Ebu Bekir "Evet, oldum"dedikten sonra, bana "Onun yanına git ve ona tâbi ol. Çünkü o, hakka davet ediyor"dedi. Ebu Bekir'in bu sözlerinden sonra ben, rahibin sözlerini ona naklettim. Ebu Bekir'le beraber çıkarak Peygamber'in huzuruna gittik ve ben Müslüman oldum. Ve Resûlullah'a rahibin sözlerini aktardım. Hz, Peygamber sevindi. Ebubekir ve ben Müslüman olduğumuzda Nevfel b. Huveylid el-Adeviyye bizi yakalayarak ikimizi bir ipe bağladı. Benî Teym buna engel olamadılar. Çünkü Nevfel b. Huveylid'e "Kureyş'in arslanı"denirdi. Bundan dolayı Ebu Bekir ile bana "bir ipe bağlanan"manasına gelen "el-karınayn"denildi (2).

  [1] Sahihi Buharî; İsâbe, III/410
  [2] Hakim, Müstedrek, III/369

+ Yorum Gönder
talha bin ubeydullah sözleri