+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden İnsan değerini anlatan sözler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsan değerini anlatan sözler

  Reklam
  Sual: insan değerini anlatan sözlere ihtiyacım var bana bir insan değeri hakkında söylenmiş sözleri yayımlar mısınız ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: insan değerini anlatan sözler


  Reklam  Cevap: Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
  -Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
  -İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
  -Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin , namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyı
  m.

  -Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.


  • Aristo : insan, rüzgarda hareket eden gül gibi olmalı ki etrafına güzel kokular yayabilsin
  • Bertrant Russel : Dil birtakım tuzaklar kurarak insanı yanıltır.Mantık diliyse bu gibi tuzaklardan tümüyle arınmıştır.O nedenle tek ideal dil vardır,o da mantık dilidir.
  • Bob Dylan : Doğmak için uğraşmayan insanlar, ölümle meşguldür.
  • Churchill:Cesaret insanların sahip olduğu en önemli özelliklerinden biri olup diğer özellikleri de onun sayesinde gelişir.
  • Cicero : Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.


+ Yorum Gönder