+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Cuma günü ile ilgili mesajlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cuma günü ile ilgili mesajlar

  Reklam
  Sual: Cuma günü hakkında anlamlı mesajlara ihtiyacım var bana Cuma günüyle ilgili mesajlar yayımlar mısınız ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: cuma günü ile ilgili mesajlar


  Reklam  Cevap: cuma günü ile ilgili mesajlar

  Ayetli mesaj

  Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. (cuma 9)


  Hadisli mesajlar


  Cum'a namazını terk edenler için de hadis-i şerifler:
  "Birtakım insanlar ya Cum'a namazını terk etmeyi bırakırlar, yahutta Allah onların kalplerini mühürler artık gafillerden olurlar. " (Müslim, Cumua, 12, hadis no: 865)

  "Her kim önemsemediği için üç Cum'a yı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler. " (Ebû Davûd, Salât 210)

  "Bir kimse Cum'a günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, yağ veya koku sürünür, sonra mescide gider bulduğu yere oturur ve namazını kılar, hutbeyi dinlerse; geçen Cum'a'dan o Cum'a ya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur. " (Buhârî, Cumua, 6)

  Cum'a namazının farziyyeti Kitab, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Cum'a sûresinin dokuzuncu âyetinde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

  "Ey iman edenler, Cum'a günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmağa koşun; alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. "

  İbn Mâce'de mevcut Hz. Câbir (r.a.)'den rivâyet edilen şu hadis, Cum'a'nın farziyyetinin sünnetle delilidir:

+ Yorum Gönder