+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Kadere iman ile ilgili Alimlerin sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadere iman ile ilgili Alimlerin sözleri

  Reklam

 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Kadere iman ile ilgili Alimlerin sözleri


  Reklam  Cevap: Kadere iman ile ilgili sahabe sözleri
  Cibril hadisinde de “KADER”den söz edilmektedir:

  Yahya İbnu Ya'mer haber veriyor: "Basra'da kader üzerine (kaderinolmadığına dair (Hattabî, ilgili hadisin şerhi) ilk söz eden kimse Ma'bedel-Cühenî idi. Ben ve Humeyd İbnu Abdirrahmân el-Himyerî, hac veya umre vesîlesiyleberaberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab'tan biriyle karşılaşmayıtemenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflarhususunda soru sormaktı. Cenâb-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevî'nin içindeAbdullah İbnu Ömer (radıyallahu anh)'la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ,öbürümüz sol tarafından olmak üzere ikimiz de Abdullah (radıyallahu anh)'asokuldu. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını tahmîn ederek, konuşmaya başladım:

  "Ey Ebu Abdirrahmân, bizim taraflarda bazı kimseler zuhur etti. BunlarKur'ân-ı Kerîm'i okuyorlar. Ve çok ince meseleler bulup çıkarmayaçalışıyorlar." Onların durumlarını beyan sadedinde şunu da ilâve ettim:"Bunlar, "kader yoktur, her şey hâdistir ve Allah önceden bunlarıbilmez" iddiasındalar." Abdullah (radıyallahu anh):

  "Onlarla tekrar karşılaşırsan,haber ver ki ben onlardan uzağım, onlar da benden uzak olsunlar." Abdullahİbnu Ömer sözünü yeminle de te'kîd ederek şöyle tamamladı: "Allah'a kasem olsun, onlardan birinin Uhuddağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça,Allah onun hayrını kabul etmez."

  Sonra Abdullah dedi ki: Babam Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh) bana şunuanlattı, diyerek Cibrîl hadisi diye bilinen rivayeti aktarmıştır. Bu hadistegeçtiğine göre Cebrâil (a.s.) Peygamberimiz (asv)'e:

  - "İman nedir?"diye sormuş, o da:

  - "Allah'a, meleklerine, kitaplarına,peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır." cevabını vermiştir.(bk.Müslim, "Îmân", 1; Ebû Dâvûd, "Sünnet", 15; İbn Mâce,"Mukaddime", 9).

+ Yorum Gönder
iman ile ilgili sözler,  kadere iman sözleri