+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Kadere iman ile ilgili sahabe sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadere iman ile ilgili sahabe sözleri

  Reklam
  Sual: Kadere iman hakkında sahabelerin söylemiş olduğu anlamlı ve güzel sözlerden bir kaç tanesini yazar mısınız ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kadere iman ile ilgili sahabe sözleri


  Reklam  Cevap: Kadere iman ile ilgili sahabe sözleri
  Cibril hadisinde de “KADER”den söz edilmektedir:

  Yahya İbnu Ya'mer haber veriyor: "Basra'da kader üzerine (kaderinolmadığına dair (Hattabî, ilgili hadisin şerhi) ilk söz eden kimse Ma'bedel-Cühenî idi. Ben ve Humeyd İbnu Abdirrahmân el-Himyerî, hac veya umre vesîlesiyleberaberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab'tan biriyle karşılaşmayıtemenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflarhususunda soru sormaktı. Cenâb-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevî'nin içindeAbdullah İbnu Ömer (radıyallahu anh)'la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ,öbürümüz sol tarafından olmak üzere ikimiz de Abdullah (radıyallahu anh)'asokuldu. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını tahmîn ederek, konuşmaya başladım:

  "Ey Ebu Abdirrahmân, bizim taraflarda bazı kimseler zuhur etti. BunlarKur'ân-ı Kerîm'i okuyorlar. Ve çok ince meseleler bulup çıkarmayaçalışıyorlar." Onların durumlarını beyan sadedinde şunu da ilâve ettim:"Bunlar, "kader yoktur, her şey hâdistir ve Allah önceden bunlarıbilmez" iddiasındalar." Abdullah (radıyallahu anh):

  "Onlarla tekrar karşılaşırsan,haber ver ki ben onlardan uzağım, onlar da benden uzak olsunlar." Abdullahİbnu Ömer sözünü yeminle de te'kîd ederek şöyle tamamladı: "Allah'a kasem olsun, onlardan birinin Uhuddağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça,Allah onun hayrını kabul etmez."

  Sonra Abdullah dedi ki: Babam Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh) bana şunuanlattı, diyerek Cibrîl hadisi diye bilinen rivayeti aktarmıştır. Bu hadistegeçtiğine göre Cebrâil (a.s.) Peygamberimiz (asv)'e:

  - "İman nedir?"diye sormuş, o da:

  - "Allah'a, meleklerine, kitaplarına,peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır." cevabını vermiştir.(bk.Müslim, "Îmân", 1; Ebû Dâvûd, "Sünnet", 15; İbn Mâce,"Mukaddime", 9).

+ Yorum Gönder
sahabe sözleri