+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden İsmail fakirullah güzel sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  İsmail fakirullah güzel sözleri

  Reklam

 2. 2
  Şema
  Moderatör

  Cevap: ismail fakirullah güzel sözleri


  Reklam  Cevap: İsmail Fakirullah Hz.’den tavsiyeler anlamlı sözler(2)  Erzurumlu İbrahim Hakkı k.s. hazretlerinin mürşidi İsmail Fakirullah k.s.’nin, geçen ay bir bölümünü yayınladığımız tavsiyelerine devam edelim:

  “Molla İbrahim! Esas olan kalptir, şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlâsına karşı arzusu olan O’nu bulur. Çünkü O kuluna yakındır, onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır.

  İbrahim! Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması marifetullahın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır.

  İbrahim! Zikrin en faziletlisi “lâ ilâhe illallah” zikridir. Mevlâ’nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Tealâ’yı zikredeni, O da zikreder ve sever.

  Molla! Hak Tealâ’ya tevekkül et, her işini O’na havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk’a varan yolun esaslarıdır.

  İbrahim! İlim öğrenmekle hilm (yumuşak huyluluk) kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük ihsan ve lütuftur.

  Molla İbrahim! Kendisinden razı olandan Allah Tealâ da razıdır. Allah’ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Tealâ’nın yaptığında hayır vardır, O’nun yaptığı en güzeldir.”

  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetnâme  İsmail Fakirullah Hz.’den tavsiyeler güzel sözler(3)
  Erzurumlu İbrahim Hakkı k.s. hazretlerinin mürşidi İsmail Fakirullah k.s.’nin iki aydır yayınladığımız tavsiyelerinin son bölümünü verelim:

  “Molla İbrahim! Manevi bilgi makamlarının ilki, Allah Tealâ’nın muradına, takdirine sabır; ortası muradına razı olmak; sonu ise muradıyla birlikte olmaktır.Molla! Arifin kalbindeki manevi bilgi nuru alemdeki güneş gibidir. Taat ve manevi bilgi kulu sultan yapar. Tam zıttı olan isyan ve cehalet ise sultanı köle yapar. Molla! Nefsini düşük ve fakir bilirsen, Rabbinin aziz ve her şeye kadir olduğunu bilirsin. Rabbini bilirsen sakin ve huzurlu olursun. İlahi bilgi iki dünya saadetidir. Muhabbet ise gözbebeğidir.

  Molla! Kalp semasında ilk parıldayan hikmet yıldızıdır. Sonra ilim ayı, sonra ilahi bilgi güneşidir. Hikmet yıldızının ışığıyla yaradılmışların hakikatini, ilim ayının ışığıyla mana alemini, manevi bilgi güneşinin ışığıyla Mevlâ’nın tecellilerini müşahede edersin. Molla! Allah Tealâ gibi sevgilisi olan, başkasına nasıl bakar, nasıl iltifat eder? Onun gibi tabibi olan başkasına nasıl güvenir. Onun gibi dostu, sahibi olan başkasından nasıl korkar ve başkasıyla nasıl meşgul olur? Onun gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir?

  Molla! Allah Tealâ’yı seven, O’nu başkasına nasıl tercih eder? Allah’tan başkasını terk edenin, gönlüne koymayanın kalbi saf olur. Allah’ı seveni Allah da sever. Molla! Allah sevgisi ile dolu olan kalpler, O’nun nuru ile aydınlanmıştır. Konuştukları vakit nefeslerinden nur yayılır. Molla! Sen cennet ve cehennem için değil, Allah yolunda muhabbetimiz içinsin. Sen bizim çocuğumuzsun. Benim yanımda evladım gibisin.Molla İbrahim! Bize yakın olan uzak, uzak olan yakındır. Sen nerde olsan benim yanımdasın. Molla İbrahim! Arzularından temizlenmiş nefs yıldızdır. Kalb-i selim ise aydır.

  Molla! O’na teslim olursan, rızasına yaklaşırsın. O’na karşı gelirsen O’ndan uzaklaşırsın.”

  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme

  (Semerkand Dergisi, semerkanddergisi.com sitesinden alıntıdır.)

+ Yorum Gönder

ismail fakirullah sözleri

ismail fakirullah hz sözleri

ismail fakirullah hazretleri sözlerifakirullah hz sözlerifakirullah hazretleri sözleriismail fakirullah hzismail fakirullah hz sozleri