+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Bişri hafi güzel ve anlamlı sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bişri hafi güzel ve anlamlı sözleri

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: bişri hafi güzel ve anlamlı sözleri


  Reklam  Cevap: bişri hafi güzel ve anlamlı sözleri

  "İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhiretin tadını alamaz."

  "Şöhreti seven kimse, Allah'tan korkmaz."

  "Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez."

  "Dünyâ ve âhirette elem ve kederlerden kurtumak istiyenler, kötü ahlâk sâhipleriyle görüşmemelidir."

  "Tasavvuf nedir?" diye sorulunca, buyurdu ki: "Tasavvuf üç anlama gelir. İlki mârifet nûruna ârif olmak ve verâ hâlini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü bâtıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise kerâmetlerini gizlemektir."

  "İnsanlardan biri, Allahü teâlâya tevekkül ettim, diyor. Halbuki Allahü teâlâya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü teâlâya tevekkül etseydi, O'nun, hakkındaki muâmelesine de râzı olurdu."

  "Hüzün pâdişâhtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine râzı olmaz."

  "Ben, Muâfâ bin İmrân'dan işittim. O da Süfyân-ı Sevrî'den şöyle dediğini işitmiş; insanları memnun etmek, ulaşılamayan gâyedir."

  "Süfyân-ı Sevrî bir adamı ziyâret ettiği zaman, Allah seni ateşten korusun diye duâ ederdi."

  "El-Evzâî şöyle buyurdu. Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sâhibi kardeş, helâl bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak."

  "Kim Allahü teâlâya yaklaşırsa, insanlardan uzak kalır."

  "İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma."

  "Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber efendimizin Eshâbına sevgi ve hürmetimdir."

  "Böbürlenmen, kendi ibâdetini çok, başkasınınkini az görmendir."

  "Malınız varken aç sabahlamanızı, malınız yokken tok sabahlamanıza yeğ tutarız."

  "Âdemoğlunu dünyâda tâkib eden musîbetlerin başında, sevdiklerinden ayrılması gelir."

  "Bir kimse bize, hadîs anlat dediği zaman, anla ki, bize kolaylık göster, demek istiyor."

  "Makâmların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir."

  "İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak, çok yemek."

  "Bir kul Kur'ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler."

  "Kişi gazabını yenmedikçe, takvâ sâhibi olamaz."

  "Konuşmak hoşuna giderse sus, susmak hoşuna gidince konuş."

  "Kim Allahü teâlâdan dünyâyı isterse, Allahü teâlâ da onun dünyâda uzun zaman kalmasını ister."

  "Müminin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır."

  "Ana ve babanın evlatlarına duâları, bir peygamberin ümmetine olan duâsı gibidir."

  "Verâ, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhâsebe etmektir."

  "Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara sû-i zana, kötü düşünmeye sebeb olur."

  "Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır."

  "Şâyet insanlar Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünselerdi, O'na isyân etmezlerdi."

  "Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir."

  "Ölümü hatırladığın zaman, dünyânın güzelliği ve şehvetleri senden gider."

  "Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle."

  "Dünyâyı seven kişi ölümü sevmez."

  "Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü teâlânın huzûruna götürür."

  "Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya mübtelâ olur."

  Vaktin kıymeti ile ilgili olarak buyurdu ki:

  "Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyle ise şu anı değerlendirmek için amele sarıl."

  Neden câmide vâz vermiyorsun diye sorduklarında; "Câmide vâz vermek için câmi hüviyetli olmak, o işin ehli olmak lâzımdır." buyurarak tevâzuda bulundu
  .

+ Yorum Gönder