+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Hikmet ile ilgili sözler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hikmet ile ilgili sözler

  Reklam
  Sual: hikmet hakkında sözlere ihtiyacım var bana hikmet hakkında anlamlı ve güzel sözler paylaşabilir misiniz ? ? 2. imam
  Üye

  Cevap: Hikmet ile ilgili sözler


  Reklam  Cevap: :::: Doğru bilgiyi bulmak bilginin ve hakikatın asıl kaynanığını bilmektir
  :::: Bulduğu ve bildiği hakikatleri hayat taşımaktır
  :::: Varlık alemini tüm inceliği ile tanımaktırvarlığı kendi gözüyle değil alemin sahibi olan Allah’ın istediği gözle bilmektir
  :::: Doğru anlamaktır Yazılı sözlü tüm metinleri mütekellimin ( konuşanın ) anlatmak istediği şekilde anlamaktır
  :::: Varlık aleminde her şeyi yerli yerine koymaktır Eşyanın insanın hatta hayvanın olması gereken yerini iyice tesbit etmektir
  :::: Güzeli ve kötüyü iyiyi ve çirkini doğruyu ne yanlışı marufu ve münkeri iyice ayırtetmektir
  :::: Ahlaklı olmak vicdan mahkemesini sürekli canlı tutmaktır
  :::: İnsanın sözüyle davranışlarının biribiriyle uyumlu olması demektir Konuştuklarını davranışlarıyla, tavırlarıyla bozmamaktır
  :::: Fıkıhlı yani ilkeli yaşamak demektirilkesiz ve şahsiyetsiz bir yaşam düzlemine hayır deyip şahsiyetli bir hayatın özlemini duymaktır
  :::: Allah’ın kelam ve kainat kitabındaki emir ve tavsiyeleri doğru anlamaktır
  :::: Etkilenen değil etkileyen sürü değil düşünen hayatın önünde eriyen değil hayata yön veren özne olmaktır
  :::: Adalet ve kısd sahibi olamktır Raiyeti altında olan herkese mutlaka adaletle davranmasıdır
  :::: Hayatın her alanına Allah’ı müdahil kılmak ve Allah’sız bir hayat yaşamamaktır
  :::: Olayların perde arkasını görmek duvara takılmayıp duvarın arkasınıda görebilmektir
  :::: Dünya ahiret dengesini muhafaza etmek dünyaya değeri kadar ahiretede değeri kadar kıymet vermektir
  :::: Felaketlere ve musibetlere oturup ağlamak değil felaketi saddete çevirmektir
  :::: Kötülükleri ve yanlışları ortadan kaldırmak iyilikleri ve güzellikleri elde etmektir
  :::: Sözden düşünceden korkmamak sözün adresinden ziyade taşıdığı hakikate bakmaktır
  :::: Herkesin gördüğü değil görmediklerini herkesin düşündüğünü değil düşünmediklerini düşünmektir
  :::: Güzeli ve marufu hakkı ve adaleti doğru üslub, doğru kelam ve doğru mekanda yerine getirmektir
  :::: Tevhidi hayata yaymak sadece ilahda tevhidi değil rızkta korkuda ümitte güçte tevhidi sağlamkatır
  :::: İnsanı sorumluluklarını ve mükellefiyetini hiçbir zaman unutmamasıdır
  :::: Adaletle hüküm vermektir Elde ettiği sonuçlarla vardığı kanaatlerle haksızlık yapmamaktır
  :::: Peygamberi ve getirdiği mesajı doğru anlamak ve onunla hayatı renklendirmesidir
  :::: Sözü ve davranışı bağlamından koparmamak her şeye bütüncül davranmaktır
  :::: Aydınlığın ve nurun kaynağıdır Gelmesi ile karanlığın yok olmasıdır


  HİKMET MÜMİNİN YİTİK MALIDIR NERDE GÖRSE ONU ALMALIDIR
  HADİSİ ŞERİF

+ Yorum Gönder