+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Muaviye hakkında çeşitli sözler söylenmektedir. Muaviye kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muaviye hakkında çeşitli sözler söylenmektedir. Muaviye kimdir?

  Reklam

 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Muaviye hakkında çeşitli sözler söylenmektedir. Muaviye kimdir?


  Reklam  Cevap: Hz. Muaviye sahabedir. Onun sahabe olduğunda şüphe yoktur. Hz. Muaviye, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den yüz altmış üç hadis rivayet etmiştir. O, bazı hadiseleri diğer sahabelerden rivayet ettiği gibi, diğer sahabelerde ondan hadis rivayet etmiştir. İmam-ı Nevevi onun hakkında şöyle demiştir:
  “Hz. Muaviye, Hudeybiye günü müslüman oldu. Müslümanlığını anne ve babasından gizli tuttu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’le Huneyn savaşında bulundu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelen vahyi yazan katiplerden biriydi.”
  Sahabe-i kiram dünyevi endişelere kapılarak veya birbirlerine hased ederek ihtilaf etmemiştir. Nitekim Şeyh İbn-i Hacer, Savaik adlı kitapta der ki:
  “Hz. Muaviye’nin Hz. Ali ile çekişmesi, içtihad yollu yapılan bir çekişmedir. Bilindiği gibi, içtihad yapan bir müçtehid içtihadında isabet ederse iki sevap, isabet edemezse bir sevap alır. Burada Hz. Ali içtihadında isabet ettiği için iki sevap, Muaviye içtihadında hata ettiği için bir sevap almıştır.”
  İmam-ı Rabbani 251. mektubunda şöyle demiştir:
  “Bu mesele de en doğru ve sağlam yol, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in arkadaşları arasında cereyan eden hususlarda susmaktır ve onların çekişmelerinden konuşmamaktır.”
  İmam Muhammed, Siyer-i Kebir isimli eserde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadis-i şerifini rivayet etmiştir:
  “Ashabım hakkında Allah-u Teala’dan korkun! Onları hedef edinmeyin. Kim onları severse, muhakkak beni sevmiş olur ve kim onlara eziyyet ederse, bana eziyyet etmiştir.” (Tirmizi)
  Sonuç olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i seven bir kimse sahabeleri hayırla anmak mecburiyetindedir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda geçen hadis-i şerifte buyurduğu gibi: “Kim onları severse beni sevmiş olur.” buyurmuştur

+ Yorum Gönder
muaviye kimdir,  muaviye