+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Hapşıran kişinin ve ona karşılık verenin söyleyeceği sözler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hapşıran kişinin ve ona karşılık verenin söyleyeceği sözler nelerdir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hapşıran kişinin ve ona karşılık verenin söyleyeceği sözler nelerdir?


  Reklam  Cevap: YERHAMÜKALLAH:
  Aksırıp, Elhamdülillah diyene, yanında bulunan kimsenin; "Allahü teâlâ sana merhamet etsin" mânâsına söylediği mübârek bir söz, teşmit (Bkz Teşmît)
  Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır Selâmına cevâb vermek, hastasını yoklamak, cenâzesinde bulunmak, dâvetine gitmek ve aksırıp Elhamdülillah diyene yerhamükallah demek (Hadîs-i şerîf-Buhârî-Müslim)

  HAPŞIRANA ALLAH SANA RAHMET ETSİN DEMEK BABI

  5031-Halil bin Yasef’ten rivayet edilidiğine göre şöyle demiştir: Biz Salim bin Ubeyd ile beraber bulunuyor duk,cemaat içerisinde bir zat hapşırmıştı. O zat esselamüaleyküm dedi. Salim,sana ve annene selam olsun dedi. Ondan sonra,Salim,o kimse umulur ki,benim sana söylediğim sözden alındın,dedi. O zat ise annemi ne heyır ve ne de şerle anmamanı isterdim,dedi. Salim ona ben sana Resülüllah(s.a.v)in söylediği gibi söyledim,dedi.çünkü biz bir zaman Resülüllah(s.a.v)ın yanında bulunuyor duk,cemaatten bir zat hapşırmıştı,o zat esselamüaleyküm dedi. Resülüllah(s.a.v)da ona “Sana va annene selam olsun”buyurdu. Sonra Resülüllah(s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz,harşırdığı vakit Allah’a hamd etsin(ravi bazı hamit şekillerini zikr etti)hapşıranın yanında bulunanla r da Allah sana merhamet etsin desin. Harşıranda Allah sizi va bizi bağışlasın desin.”(437)

  5032-Salim bin Ubeyd el-Eşcei’den: Resülüllah(s.a.v)dan bir önce geçen hadis rivayet olundu.

  5033- Ebu Hüreyre (r.a)dan Resulüllah (s.a.v)şöyle buyurdu: “Sizden biriniz hapşırdığı vakit şöyle desin: Her hal üzerine Allah’a hamd olsun,kardeşi veya arkadaşı da ona Allah sana merhamet etain desin. Hapşıran da Allah’ta sizi hidayete erdirsin. Durumunuz u ıslah etsin desin”(438)

  100-HAPŞIRANA KAÇ DEFA YERHAMÜKELLAH DENİLECEĞİ BABI

  5034- Ebu Hureyre(r.a)dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Kardeşine hapşırdığında üç defaya kadar Allah rahmet etsin de,üçten sonra yine hapşırmaya devam ederse bu grip olmuştur(artık yerhamükellah demek gerekmez).

  5035-Said bin Ebu Said(r.a) o’da Ebu Hureyre(r.a)dan: Said dedi ki: Ben Ebu Hureyre’nin geçen Hadisin manasını ancak Resülüllah(s.a.v)a ref ettiğini biliyorum dedi. Ebu Davud dedi ki: Bu hadisi Ebu Nuaym Musa bin Kays’dan o da Muhammed bin Aclan’dan o da Said’den o da Ebu Hureyre’den, o da Resülüllah(s.a.v)dan rivayet etti.

  5036-Ubeyde’nin babası Ubeyd bin Rufaa’dan: Resülüllah(s.a.v) rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuştur. “Hapşıran kimseye üç kere Allah sana merhamet etsin de.(Üçten sonra yine hapşırırsa)istersen ona yerhamükellah de, istersen deme vaz geç.”

  5037-İyas’ın babası Seleme bin Ekva(r.a)dan: Bir kimse Resülüllah(s.a.v) ın yanında hapşırdı. Resülüllah(s.a.v) ona “Allah sana merhamet etsin”buyurdu. O kimse tekrar hapşırdı bunun üzerine Resülüllah(s.a.v) şöyle buyurdu “bu adam gırip olmuş”


  (436)Buhari,K.Cenaiz,N.2/90
  (437) Müslim,K.Selam,N.2162
  (438)Tirmizi,K.Edeb,N.2741
  (439) Buhari,K.Edeb,N.8/61

  alıntı


+ Yorum Gönder
hapşırana yerhamukallah demek