+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Din ile ilgili atasözleri ve deyimler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Din ile ilgili atasözleri ve deyimler

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Din ile ilgili atasözleri ve deyimler


  Reklam  Cevap: Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.

  Para ile imanın kimde olduğu bilinmez

  Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar

  Sebepsiz kuş bile uçmaz 3. Galus
  Devamlı Üye
  Din ile ilgili Atasözleri

  buyrun sizler için hazırlanıp seçilen din hakkında atasözleri

  1 Yarım hekim candan ,yarım hoca dinden eder.
  2 Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.
  3 Dinsizin hakkından imansız gelir.
  4 Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz).
  5 Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.
  6 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.

 4. @hmet
  Üye
  Bazı Dini Deyimler


  1- İstihsan, bir şeyi güzel saymak ve güzel sanmaktır. Fıkıh usulünde, "Zahiren kıyası bırakıp insanların ihtiyacına daha uygun olanı almaktır." Diğer bir ifade ile: "Kolaylık için güç olanı terk etmek ve herkesin alışık olduğu işlerde, din yönünden bir müsaadeye bağlı, kolaylık tarafını arayıp benimsemek" demektir. Burada İstihsan'dan maksad, çok gerekli ve çok güzel birtakım dinî meseleleri açıklamaktır.  Dinimizin güzel gördüğü ve müstahab saydığı şeylerden her birine "Müstahsen" denir. Bunun karşıtı da "Gayr-i müstahsen"dir.  2- Kerahiyet, lûgat anlamı bakımından, zahmet, meşakkat, şiddet ve bir şeyi fena görmektir. Din deyiminde ise, yapılmaması daha iyi olan bir şeyin terk edilmeyip yapılması demektir. Buna "Kerahet" de denir. (Mükelleflerin İşleri Bölümüne bakılsın.)  3- Hazer, lûgat anlamı bakımından engellemek demektir. Mahzur yerinde kullanılır ki, yasak anlamındadır. Din yönünden yapılması yasak olan şeylere denir. Çoğulu "Mahzurat"dır.  4- İbaha, mubah kılmak, bir şeyin yapılmasını ve yapılmamasını eşit tutup caiz görmektir. Bir şeyin yapılmasına verilen izin, bir ibahadır. Bir yemekten bir kimsenin yemesine yetkili zatın verdiği iznine de "İbaha" denir. (Mükelleflerin İşleri Bölümüne Bakılsın.)  5- Zühd, birşeyden yüz çevirmek ve kaçınmak anlamındadır. Dünyaya yönelmeyip ibadet ve hayır işleri ile fazla uğraşmak demektir.  6- Vera', harama düşmek korkusu ile şüpheli şeylerden kaçınmak demektir. Buna "Takva ve ittika" da denir. Vera ve takva sahibine de "Müteverri' ve Müttakî" denir.  7- Met'umat, yenen ve içilip tadılan şeylere denir. Her yenen şeye "Taam" denir. Bunun çoğulu "Et'ime"dir.  8- Meşrubat, içilen sıvı şeylerdir. Lûgatta her içilen sıvıya "şarab" denilir. Bunun çoğulu "Eşribe"dir. Din deyimide ise şarab, sarhoşluk veren herhangi bir sıvı demektir. "Hamr" denilen içkiye de "Şarab" denegelmiştir. (Helal, haram, mubah ve mekruh tabirleri için "Mükelleflerin İşleri" bölümüne bakılsın.)  Kaynak: Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Basım ve Yayınevi İstanbul, Sekizinci Kitap, Kerahet ve İstihsan Kitabı


+ Yorum Gönder
dini deyimler,  din ile ilgili atasözleri,  din ile ilgili deyimler ,  din ile ilgili atasözleri ve deyimler,  dini atasözleri ve deyimler,  dinle ilgili deyimler,  dini atasözleri