+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Mevlana'nın, topraktım, ot oldum, kuş oldum, insan oldum, sonra da ışık olacağım sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bu sözü Reen Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mevlana'nın, topraktım, ot oldum, kuş oldum, insan oldum, sonra da ışık olacağım sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bu sözü Reen

  Reklam
  Sual: Mevlana'nın, topraktım, ot oldum, kuş oldum, insan oldum, sonra da ışık olacağım sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bu sözü Reenkarnasyon olarak yorumlayanlara nasıl bir cevap vermeliyiz? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mevlana'nın, topraktım, ot oldum, kuş oldum, insan oldum, sonra da ışık olacağım sözü nasıl anlaşılmalıdır? Bu sö


  Reklam  Cevap: Bu sözün reenkarnasyonla bir ilgisi yoktur. Bu ifadede insanın geldiği safhalar nazara verilmekte ve Yaratan'ın sonsuz kudretine işaret edilmektedir.
  Şöyle ki; insan önce toprakta / madenler âleminde elementler halindeydi. Sonra yarı canlı bitkiler âlemine geçti. Yani topraktaki elementler yarı canlı bir bitkinin / söz gelimi bir patatesin bir parçası oldu. Böylece canlıya doğru bir terakki söz konusu. Daha sonra bu patatesi bir kuş yedi ve insan namzedi olan müstakbel ceninin unsurları bu kuşa, yani, canlılar âlemine yükseldi. Sonra o kuşu babamız yedi ve ondan sperm oluştu ve ondan da biz yaratıldık. Sonra ışık olmak ise, öldükten sonra nurdan daha nurânî olan ruh olarak yıldızlarda / berzah âleminde bir ışık gibi uçacağımıza işarettir.
  Mevlana’nın maksadı bu safhalara dikkat çekmektir. Yani, cismanî tarafımız, madenler, bitkiler, hayvanlar / canlılar âleminden insanlık âlemine kadar bir terakki içinde devam edip gelmiştir. Ölüm anında cismanî tarafımızı toprağa teslim edip ruhanî tarafımızla -ki asıl bizi biz yapan budur- eğer onu kirletmemişsek, bir nur külçesi halinde âlem-i nura uçacağız.
  Bazı kimseler kendi yanlış düşüncelerine ve anlayışlarına destek bulmak ve görüşlerinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak için, zaman zaman böyle iddialara başvururlar. Nitekim konuyla ilgili iddialardan biri de Kur'an'da reenkarnasyonun olduğu iddiasıdır.

+ Yorum Gönder