+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Hz. Ali'nin ilim ile ilgili sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ali'nin ilim ile ilgili sözleri

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz. Ali'nin ilim ile ilgili sözleri‎


  Reklam  Cevap: Babana riayet edersen, sen de oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

  Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.

  Babanın çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeple yetiştirmesidir.

  Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır.

  Başa kakmak suretiyle iyiliğini boşa giderme.

  Başkalarını ıslah etmek istiyorsan önce kendini ıslah etmelisin. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmeye kalkışman en büyük ayıplardandır.

  Başkalarının felaketinden hisse kapanlar, geçmiş musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlardır.

  Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.

  Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.

  Beceremeyeceğin bir iş için söz verme.

  Benim üç türlü dostum vardır: benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı.

  Bırak bu içindeki ikiliği atıl ateşe, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

  Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

  Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir.

  Bilgi gibi hazine olamaz.

  Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir.

  Bilgin bir söz ehli olamıyorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

  Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

  Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.

  Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür.

  Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.

  Bilgisiz kişiyi bir işte, bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış.

  Bilgiyi ehil olmayana veren o bilgiye zulmetmiştir.

  Bilgiyle dirilenler ölmez.

  Bilmediğiniz sözü söylemeyin; çünkü gerçeğin çoğu, inkar ettiğiniz şeylerdir.

  Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

  Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

  Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.

  Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

  Bir devletin başı, sahip olduğu iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yaptığı iyiliklerden; ihtiyar da yaşından ötürü saygı görür.

  Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma, ikinci planda olan şeylere önem verme, aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması.

  Bir gerçeği savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız; sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

  Bir insana başkaları yanında verilen öğüt; öğüt değil, hakarettir.

  Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin.

  Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.

  Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.

  Bir hata işlediğiniz vakit, onu itiraftan çekinmeyiniz. Eğer böyle yaparsanız, o hatayı görmüş olanların aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.

  Birisini övmede aşırı gitmeyin ve abartmayın.

  Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır, dalkavukluktur; layığından az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

  Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir.

  Birisinin suçunu bağışladıktan sonra pişman olma; cezalandırdığın zaman da sevinme.

  Borçların çokluğu, doğru adamı yalancı, şerefli adamı da yemininden dönek yapar.

  Boş vakitlerini okumakla değerlendiren kimse, fikir rahatlığını kaybetmez.

  Bütün insanlar Allah’ın kuludur. Lakin hiçbir kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

  Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

  Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.

  Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven.

  Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

  Cahil, ne kendi eksiğini görür, ne de öğütlere kulak asar.

  Cahilden uzak kalmak, akıllıya yaklaşmakla eşittir.

  Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

  Can gözü kör olunca, gözle görmenin bir yararı yoktur.

  Cehaleti ilimle geri çevirin.

  Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselirler.

  Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.

  Cimri her zaman aşağılıktır, kıskanç olan her zaman işkencededir.

  Cimrinin dostu bulunmaz.

  Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür.

  Cömertlik, istemeden önce vermektir; istendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Hz. ilimle/alimle alakalı sözü

  "Cahil, bilmedigini sormaktan utanmasin. Âlim, içinden çikamayacagi bir meselede en iyisini Allah'u Teâlâ bilir' demekten sakinmasin."

+ Yorum Gönder
ilim ile ilgili sözler,  hz alinin ilimle ilgili sözleri,  hz. alinin ilim ile ilgili sözleri,  ilimle ilgili sözler,  ilim sözleri,  hz ali ilimle ilgili sözleri,  hz . alinin ilim ile ilgili sözleri