+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri.

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri.


  Reklam  Cevap: Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri.
  Bir kimse: “Allah vardı, ondan evvel hiç bir şey yoktu; Allah var olacaktır, hiç bir şey olmayacaktır.” derse kâfir olur. Çünkü bu Cen­net ve Cehennem’in fani olduğuna hükmetmektir. Cennet ve Cehen­nem ise bakidirler. Çünkü Allah Teâlâ bunların ehli için Kur’an-ı Kerîm’de: “Ebedî olarak orada kalacaklardır.” buyuruyor.
  Yine bir kimse, hastalıktan kurtulan biri için: Falanca ikinci de­fa eşeği salıverdi; yahut: Ölen bir kimse için. “Ruhunu sana verdi; yahut onun ruhundan alınıp senin ruhuna eklendi, derse kâfir ol­masından korkulur. Eğer buna inanırsa küfür olur. Çünkü Allah Teâlâ:
  “Yaşayanların da ömrü eksilenlerin de ömrü kitapta yazılmiştır.” [580]
  “Eceli geldiği zaman Allah hiç bir nefsi geri bırakmaz.” [581] buyu­ruyor. Eğer böyle değilse Allah Teâlâ’nın sözünde haşa yalancı ol­ması gerekir. Allah canını artırsın, derse bu söz hatadır, cahilliktir ve doğru yolda yürüyen âlimlerin mezhebi değildir. Ben derim ki: Yine “Allah ömrünü artırsın, Allah ömrünü uzatsın, Allah seni ibka etsin ve benzeri” sözler söylerse hüküm aynıdır. Yine bir kimse:
  “Allah onun ruhunu noksanlaştırsın, senin ruhuna eklesin” derse hüküm aynıdır.
  “Fetâvâ-i Kadıhan”dan: “Bir kimse: Falanca kendi kendine öl­meyecek, belki öldürülecek, dese kâfir olmasından korkulur. Yine bir kimse; Ölü Allah’a lâyık idi, yahut lâyık değildi, derse kâfir olur. Yine bir kimse: Ölüm zamanından önce Allah onu öldürdü dese kâfir olur.”
  “Oğlu ölen kimse: Onun ruhunu almak Allah’a yakışır, yahut yakışmaz, derse kâfir olur.”
  Yine bir kimse falanca ruhunu bizim efendimize verdi, yahut falancaya verdi, yahut ruhunu ona bıraktı, derse; yahut bir ölü için: Allah’ın ona bizden daha çok ihtiyacı vardı, derse kâfir olur. Çünkü Allah’a her şey muhtaçtır, Allah ise hiç bir şeye muhtaç değildir.

+ Yorum Gönder
kıyametle ilgili sözler