+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler.

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler.


  Reklam  Cevap: Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler.


  “El-Muhît” adlı kitapta şöyle deniliyor: “Talak malak tanımam çocuğun anası evde olmalıdır derse ister talak vaki olsun ister ol*masın kâfir olur. Çünkü bu sözü ile haram ve helâl tanımadığını ifade etmiş olur.” Yine bir kadın: “Âlim koca üzerine Allah'ın laneti olsun” derse kâfir olur. Çünkü bu söz ile Şeriata hakaret etmiştir. Yine bir kimse bir âlime hakaret maksadı ile: “Âlimcik derse kâfir olur.”
  İmam Fadlî kitabını bir yere bırakıp giden bir din âlimine; “Testereni burada bırakıp gittin” diyen kişinin küfre varması dola*yısıyla öldürülmesini emr etmiştir. Çünkü o kimse bu sözü ile şeriat ilmini öğretmeyi bir sanat öğretmeğe benzetmiş dolayısıyla “Şeriat” küçük düşürmüştür. Biz burada şeriat ilmî kaydını; koyduk çünkü şeriat ilmi ile ilgili bulunmayan mantık ve felsefe gibi kitaplar hak*kında hüküm bu şekilde değildir.”
  Yine “EI-Muhît” adlı kitapta yazıldığına göre bir din âlimi kitaplarını bir dükkâna koyup gitmiş sonra bu dükkâna uğrayınca dük*kân sahibi alay için; testereni burada unuttun demiş buna karşılık o âlim: Dükkânına testere değil dini kitap bıraktım demiş dükkân sahibi de: “Dülger ustası testere ile tahtayı keser sizler ise kitaplarla insanların boğazını kesiyorsunuz yahut insanların hakkını kesiyorsunuz demiş. O âlim bu durumu İmam Muhammed b. Fadl'a şikâyet etmiş ve İmam Fadl o dükkân sahibinin öldürülmesini em*retmiş. Çünkü dükkân sahibi şeriatla alay ettiği için kâfir olmuştu.
  “Tetimme” adlı kitapta şöyle deniliyor: “Bir kimse şeriata ya*hut şeriat için lüzumlu ve şeriattan ayrılmaz önemli meselelere ha*karet ederse küçük görürse kâfir olur. Teyemmüm eden kişiye gü*len insan da kâfir olur. Yine helâl haram tanımam diyen kimse kâfir olur. Bilmemek mânasında bu sözü kullanırsa o takdirde kâfir olmaz.
  “El-Muhît” adlı kitapta zikredildiğine göre bir kimse ilmî bir meseleden bahseden yahut sahih bir hadisi rivayet eden bir din âli*mine bu bir şey değildir derse kâfir olur. Yahut bu söz ne işe ya*rar? Bize para lâzım çünkü bugün itibar parayadır? derse kâfir olur. Çünkü bu söz:
  “Üstünlük Allah'ın Rasûlünün ve bütün müminlerindir.” [576] âyetiyle.
  “Allah'ın sözü en yüksektir.” [577] âyetlerine karşı gelmektedir.


+ Yorum Gönder