+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Kıyafetle İlgili Sözler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kıyafetle İlgili Sözler

  Reklam

 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Cevap: Kıyafetle İlgili Sözler


  Reklam  Cevap: “Zahîriyye” Fetvasında da şöyle deniliyor: “Bir kimse bıyıklarını kısaltan bir din âlimine: “Ne çirkin oldu? Yahut bıyıkları kısaltmak ne çok çirkindir?” yahut sarığın bir ucunu çene altına bağlamak ne çirkindir?” derse kâfir olur. Çünkü bu ilim adamları ile alay et­mektir. İlim adamları ile alay etmekse peygamberle alay etmeyi ge­rektirir. Çünkü âlimler peygamberlerin varisleridir. Bıyıklan kısalt­mak peygamberlerin sünnetidir. Peygamberlerin sünnetini çirkin görmekse ihtilafsız küfürdür.”
  “El-Hülâsa” adlı kitapta kaydedildiğine göre bir âlime hakaret için: Bıyıklarını kısaltıp sarığının bir ucunu omuzunun üzerine attın diyen kişi de kâfir olur. Yahut bir kimse bir âlimi kasdederek: “Bı­yığını kısaltıp sarığının ucunu omuzu üzerine atan kişi ne çirkin ol­muştur?” derse yine kâfir olur.
  “EI-Muhît” adlı kitapta yazıldığına göre bir kimse yüksek bir yer­de otursa insanlar da onun etrafında toplanarak kendisine dini so­rular sorup (alaylı tarzda) gülseler hepsi kâfir olur. Çünkü bu ha­reketleri ile Şeriatı küçük düşürmüştür. Böyle bir kimse yüksek bir yerde oturmadan da aynı hareket yapılacak olsa yine küfür lâzım gelir.


+ Yorum Gönder
kıyafetle ilgili sözler,  kıyafet ile ilgili sözler,  kıyafetlerle ilgili sloganlar,  kıyafetlerle ilgili şiirler,  kıyafetle ilgili sloganlar