+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Hicret ile ilgili güzel sözler şiirler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hicret ile ilgili güzel sözler şiirler

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: hicret ile ilgili güzel sözler şiirler


  Reklam  Cevap: Hicret Ile Ilgili Sözler  Hicret, imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere taşınmaktır.


  Hicret, "Bittim ya Rab!" diye dua edene, "Yettim kulum!" diye gelen icabettir.

  Hicret, elde etmek için feda etmek, sahip olmak için kurban etmek, bulmak için yitirmek, almak için vermek, kalkmak için (yola) düşmek, girmek için çıkmak, kalmak için gitmek, kavuşmak için terk etmektir.

  Hicret düşmanla sınanmak, dostu sınamaktır.

  Hicret düşmanla, hem de gücünün son noktasına kadar sınanmaktır. 'Devrim Dağı'nın yani Sevr'in tepesine, en tepesine, 'bittim noktası'na çıkmaktır. Tepede gelecek yardım, eteğinde de gelir diyerek süklüm püklüm oturmamaktır. "İlahi yardımın ne zaman?" diye göğün kapılarını sarsmak, açılması için de Ğayûr'u gayrete getirecek bir çaba ve gayret sergilemektir. O yardımın en tepeye çıkmadan gelmeyeceğinin Allah'ın sünneti olduğunu bilmektir.

  Sevr'in tepesine çıktıktan, yani 'bittim noktası'na vardıktan sonra, artık telaş etmemektir. "Lâ havle ve la kuvvete illa billah"ın sırrına ermektir. Telaş eden olursa, "Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki?" diyerek, dünyaya meydan okumaktır.

  Hicret sadece düşmanla sınanmak değil, dostu sınamaktır da. Gözü dönmüş yeminli katillerin saldıracağı yatağa kimin yatacağını sınamaktır. "Bin canımı vermeye hazırım, yeter ki onun ayağına tek diken batmasın" diyenlerin sadakatini sınamaktır. "Canım, anam, babam sana feda olsun ya Rasulallah!" sözlerini sınamaktır.

  Hicret, hepsi de ilahi bir kredi olan akıl, fikir, zeka, tedbir, himmet ve insani gayretin yok sayıldığı içi boş bir tevekkül değildir. İnce bir hesap, detaylı bir plan, üzerinde iyi çalışılmış bir projedir.

  Hicret korku ile umut, havf ile reca arasında harekettir. Hicretin Mekke'si korkudur, Medine'si umut. Umudu olmayanın eli kolu dökülür, oturduğu yerde kalakalır. Umudun olduğu yerde hicret, hicretin olduğu yerde umut var demektir.

  Hicret, medeniyettir. Bedeviyetten medeniyete yürüyüştür. Medine medeniyetin ana rahmidir. Tohumun kabuğunu çatlatıp filiz vermesidir. Bire bin verecek bir başağa durmasıdır.

  Hicret bitimsiz ibadettir. Bir kaçış ve sığınıştır; küfürden imana, şirkten tevhide, Şeytan'dan Rahman'a, günahtan sevaba, benlikten ruha, şehvetten muhabbete, bilinçaltından bilinçüstüne.

  Hicret ilahi sıfatlar arasında bir 'seyr-i sülûk'tür; gazaptan rahmete, kahırdan lûtfa, Celâl'den Cemâl'e ve nihayet Allah'tan Allah'a…


 3. Hoca
  erimeye devam...
  hicret ile ilgili güzel şiirler

  Hicret

  --------------------------------------------------------------------------------
  Hicret kaçış değil, bir varış idi.
  Yok oluş değil, yeniden diriliş idi.
  İslam'ın ve Kur'an'ın yeryüzüne
  Hızlı bir şekilde yayılışı idi.

  Hicret sebebiyle başladı ezan,
  Hicret kuvvetiyle yayıldı kur'an,
  Kabe putlardan arındırıldı,
  Tekbir sesleri çıktı oradan.

  Hicret'le mescidler inşa edildi.
  Hicret gayretiyle harbe gidildi.
  Muhacirle ensar kardeş olunca
  İslam kardeşliği tesis edildi.
  Şair : Bekir Karaoğlu

 4. Hattap
  Devamlı Üye
  hicret ile ilgili şiirler

  H İ C R E T

  Hicret bir külli niyet, hikmet üstüne hikmet
  Hicretle başlamıştı sonsuz bir medeniyet
  Eğriden doğruya, zulmetten nûra hicret
  İnsanlığı vahşetten kurtaran bir hareket

  Karanlıktı tüm dünya meçhûle gidiyordu
  Bütün gözler ufukta bir güneş bekliyordu
  Sapıtmıştı insanlık birbirini yiyordu
  Kendi eliyle yapıp kendisi tapıyordu

  İşte tam o sırada parlak bir güneş doğdu
  Aydınlattı âlemi zulmeti nûra boğdu
  Emindi, hem zekiydi,hem masûm hem doğruydu
  Zaten beklenen nûr bu beklenen umut buydu

  Çünkü Habîbullah’tı insanı seviyordu
  Durmadan dinlenmeden hep tebliğ ediyordu
  Heyhat ki istenmiyor, çoğu anlamıyordu
  O en büyük kıymet, dışlanıyordu, taşlanıyordu

  Çaresiz hicret etti inanan bütün nefer
  Gönülleri doymuştu gözde yâr, ne de yer
  Hicret etmişti ashab, şakındı bütün beşer
  Hazreti Peygamberle Sıddıkînler beraber

  O hicret ki bize Allah’tan en büyük muştu
  O hicretle âlemler gerçek nûra kavuştu
  Dalga dalga insanlık hep O nûra koşuştu
  Ensar ve muhacirîn hepsi kardeş olmuştu

  Ve şimdi bir hicret, bir hicret daha gerek
  Terk edip eğrileri doğruya yönelerek
  Tövbe-i nasûh ile tövbe edip dönerek
  Bir daha günahlara dönmemek ölene dek

  Hicret çirkin çirkefe hem boykot hem de bir set
  Hicret en büyük cihat ve en ulvî bir davet
  Hicret emeli fert, hicret etmeli ümmet
  Bu hicretle kurtulur bütün bir beşeriyet.

  A.KADİR ŞAHİN
  *

  Hicret
  Hicret kaçış değil, bir varış idi.
  Yok oluş değil, yeniden diriliş idi.
  İslam'ın ve Kur'an'ın yeryüzüne
  Hızlı bir şekilde yayılışı idi.

  Hicret sebebiyle başladı ezan,
  Hicret kuvvetiyle yayıldı kur'an,
  Kabe putlardan arındırıldı,
  Tekbir sesleri çıktı oradan.

  Hicret'le mescidler inşa edildi.
  Hicret gayretiyle harbe gidildi.
  Muhacirle ensar kardeş olunca
  İslam kardeşliği tesis edildi.

 5. Misafir
  çok güzel şiirler

+ Yorum Gönder
hicret ile ilgili şiirler,  hicret ile ilgili şiir,  hicret ile ilgili sözler,  hicret ile ilgili güzel sözler,  hicretle ilgili şiir,  peygamberimizin hicreti ile ilgili şiirler,  hicret olayı ile ilgili şiir