+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden İslamda ırkıçılık hakkında hadis ayet ve sözler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda ırkıçılık hakkında hadis ayet ve sözler

  Reklam
  Sual: İslamda ırkıçılık hakkında Peygamberimizden hadis, Kurandan ayet ve düşünürlerden/alimlerden sözler paylaşır mısınız? ? 2. Sedanur
  Sedanur

  --->: İslamda ırkıçılık hakkında hadis ayet ve sözler


  Reklam  Cevap: Irkçılığı men eden âyet-i kerimeler:


  “Ey insanlar! Muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki, tanışıp kaynaşasınız. Allah katında en şerefliniz Ondan en çok korkanınızdır.”
  (Hucurat suresi, 13)  Aynı surede şöyle buyurulur:

  “Ancak müminler birbirinin kardeşidirler. Öyle ise, kardeşlerinizin aralarını ıslah edin.”

  Allah ne Türkleri, ne Arapları, ne Kürtleri değil, ancak, müminleri birbiriyle kardeş ediyor. İslâm’a göre, mümin olmayan bir insan, mümin babasına varis olamıyor. İman gidince, maddî, uzvî ve ırkî bağlılık bir işe yaramıyor.

  HADİS
  “Kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen (kâmil) mümin olamaz.” buyuran Allah Resulü (asm.), bu âyetin amel ve his âlemimize nasıl aksedeceği hususunda bize yol gösteriyor.

  Müminler birbirlerini böylesine sevmeleri gerektiği halde şu veya bu sebeple aralarına kin ve husumet girerse, bu takdirde ne yapacaklardır? Âyet-i kerimenin devamı şunu emreder: “Kardeşlerinizin arasını ıslah edin.” Onları sulha, sükûna kavuşturun. Düşmanlıklarını, dostluğa, muhabbete, kardeşliğe çevirin.

  Evet, Kuran’ın hükmüne göre müminler kardeş. Hepsi bir tek aile. Tek cephe. Onların arasına ayrılık sokanlar ise bilerek veya bilmeyerek karşı cephe namına çalışmış oluyorlar.

  Hud Sûresinden ulvî bir ders: Nuh (as.) tufan hâdisesinde, “Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da benim ailemdendir. (benim ehlimdendir)” dediğinde, İlâhî cevap şöyle gelir: “Ey Nuh o senin ailenden (ehlinden) değildir.” Demek ki; insanın, inanmayan, isyan eden oğlu onun ehli sayılmıyor. Öyle ise inanmayan ırkdaşı da onun dostu, kardeşi olamaz. Bu hakikati hiçbir tevile imkân vermeyecek kadar net biçimde ortaya koyan bir Allah kelâmı:  “Ey iman edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer küfrü imana tercih etmişlerse dost edinmeyin! Sizden kim onları dost edinirse işte onlar, zalimlerin ta kendisidir.”
  (Tevbe suresi, 23)  Bu ayet, “Ancak müminler birbirinin kardeşidirler.” âyet-i kerimesinde ders verilen ince ruhun ve derin şuurun bir başka ifadesidir.

  İnanmayan babanız sizin dostunuz değil, inanmayan kardeşiniz de sizin dostunuz değil.
  Onları dost edinen insan, hakikati çiğnemiş, zulmetmiştir.
  Allah’ın ona bir ihsanı olan sevgi hissini yanlış yerde kullanmış, zulmetmiştir…
  Yanlış bir tercihle kendisini Cehenneme sokmaya sebep olmuş, nefsine zulmetmiştir.
  Onun sevgi hanesinde küffar, mümine ağır basmış ve o adam bu büyük adaletsizliği işlemekle zalim olmuştur.

  ‘Maliki yevmiddin’ olan Allah haber veriyor:  “O gün ne mal, ne evlât bir fayda vermez. Allah’a kalb-i selim ile gelenler müstesna..”
  (Şuara suresi, 88-89)

 3. zehraoku
  Talebe
  Yüce dinimiz İslamiyet ırkçılığı kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır.

  Bu konu da Kur,an-ı Kerim,de ayetler bulunmakla birlikte, Hz Peygamberimizin hadis-i şerifleri de mevcuttur

  Hucurat Suresi 13 ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır Yine aynı şekilde Münâfikûn suresinin 8 ayetinde de asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir buyrulmaktadır

  Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere, İslam a göre üstünlük takvada yani Allah'a yaklaşmadadır Hiçbir kavmin, soyun, kişinin bir diğerine üstünlüğü takva haricinde söz konusu değildir

 4. Misafir
  Bu yazıya dayanarak devletin tamamiyle ırkçılık üzerine kurulduğunu bildiğimiz halde neden değişmesi için dile getirilen isteklere yardımcı olmuyoruz. Nasıl ırkçılık üzerine kurulduğunu da açıklayayım. Bütün devlet hizmetleri tek bir dil ile yapılmakta , herkesi türk sayıyor ki bu da ayette geçen allahın insanları kabile kabile , yaratıldığı ve bunun onun ayetlerinden olduğuna terstir.

 5. Misafir
  Irkçılık milliyetçilik kuran ve sünnete göre yasak deyilse kürtçülük yapan pkk haklımıdır
  Türk milliyetçiligıni masum kürt milliyetçiliğini kötü ad etmek abesle iştigal deyilmi kıyamet günü bile ümmetim diyecek olan resulullah efendimize muhalefetin ta kendisidir ırkçılık kökünden haram ve yasaktır.


  DİNİMİZDE IRKÇILIK YASAKTIR!

  Yüce dinimiz İslamiyet ırkçılığı kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır. Bu konu da Kur,an-ı Kerim,de ayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamberimizin hadis-i şerifleri de mevcuttur.
  Hucurat Suresi 13 ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Yine aynı şekilde Münâfikûn suresinin 8. ayetinde de asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir buyrulmaktadır.
  Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere, İslam a göre üstünlük takvada yani Allah'a yaklaşmadadır. Hiçbir kavmin, soyun, kişinin bir diğerine üstünlüğü takva haricinde söz konusu değildir.
  İki cihanın serveri, gözümüzün nuru Hz. Muhammed (s.a.v) bu konuda Veda Hutbesi,nde şöyle buyurmaktadır: Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar da kardeştir. Allah katında en hayırlınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Arab'ın Acem'e, Acem'in de Arab'a, sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkında sarı ırka üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.
  Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:
  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim ummiyye (gayesi İslam olmayan) bir bayrak altında bir asabiyete çağırırken veya bir asabiyete yardım ederken öldürülürce onun ölümü, cahiliye ölümü üzeredir." (Ravi:Cündeb İbnu Abdillah Hadis No:4798)

  Yine bilinen bir örnektir. Hz. resul; kızı Fatıma'ya :"Ey Fatıma, peygamber kızıyım diye güvenme kıyamet günü ben bile seni kurtaramam " buyurmuşlardır. Burada da akraba olmanın ahirette kişiye hiçbir faydası ya da zararını olmayacağı açıkça ifade edilmiştir.


  Konuyla ilgili diğer bir hadis de şöyledir:

  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim itaatten çıkar, cematten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körü körüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mü`min olanlarına hürmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim." (Ravi: Ebu Hüreyre Hadis No : 1729)

  Ayetlerden ve hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere İslamiyet ırkçılığa şiddetle karşı çıkmakla ve onu yasaklamaktadır. Hiçbir ırkın, topluluğun ve de kişinin başka bir kişiye, topluluğa doğuştan gelen üstünlüğü söz konusu değildir. Üstünlük takvada yani Allah'a yaklaşmadadır. Üstünlüğün ölçüsü apaçık ortadadır ve takva üzere olduğunuzda yani Allah'a daha yakınlaştığınızda üstünlük elde etmiş olursunuz.
 6. Misafir
  Olayı güzel anlatıp ama yine ırkçılığa çekiyorsunuz demek istıyorsunuzki her Irkçılık yapan haklıdır lütfen insaf nazarıyla bakın aslında bir kürt olarak ırkçılık yapacak çok nedenim var ama ben Allahtan korkuyorum ve böyle Önemsiz şeylerle uğraşmaktansa daha faydalı yani bu ahır zamanda imanın kor ateş olduğu bir zamanda onu tutmaya çalışiyorum Allah bütün Müslümanlar'a iman ile ölmeyi nasip etsin

 7. Misafir
  Aynen kardeşim Allah korusun ne diye böyle şeyler için ayet ve hadislari alet adiyorsunuz çok tehlikeli daha çok Yapıcı olmak lazım mesuluz Allah ırkınızı size sormayacak ne amel işlediniz diye soracak böyle ırkçılık yapanlar dığerlerinin sebebidir ona göre lütfen insaf

 8. Şema
  el-âsa limen âsa
  İSLAM'A GÖRE IRKÇILIK NEDİR?

  Peygamber Efendimiz, ırkçılığı şöyle tarif etmektedir:

  "Ey Allah`ın Resulü," dedim, "asabiyet nedir?" "Asabiyet," buyurdular, "zulümde kavmine yardım etmendir." (Ravi: Vasile İbnu`l-Eska Hadis No: 4800)

  Hadis-i şerif'ten de apaçık anlaşıldığı üzere, ırkçılık; zulüm üzerinde olan, zulüm yapan kavmine yardım edilmesidir. Yani kişinin kavmini, milletini sevmesi ırkçılık değildir. Kişinin kavmini üstün görmesi, zalim oldukları halde onlara yardım etmesi ırkçılıktır.


 9. Misafir
  Ya o Milet zulüm ediyorsa emin olamazsın.işte çok lafa gerek yok bence kardeşim .müslümansan benim kardeşimsin demek lazım bak Resulullah Sallallahu aleyhi veselem ne diyor .“Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir:

  1. Kaderiyye (Fertler, kendi fiillerini kendileri yaratırlar, diyerek Allah’ın takdir ve iradesini kabul etmeyenler.)
  2. Unsuriyet, (ırkçılık) dâvası gütmek,
  3. Dinî mes’elelerin rivâyetinde titiz davranmamak.”2

 10. Misafir
  Yinede Kalben taraftar olmak o kişilerin yaptığı zulme ortak olmaktır Allah korusun kımın iyi kimin kütü olduğunu bilmediğimiz bu zamanda hıç kimseyi tutmamak en iyisi. Kardeşlerim

 11. Misafir
  MAİDE-51 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

  MAİDE-51 için 40 meâl bulundu. Edip Yüksel(5/MÂİDE-51: İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.) / Elmalılı Hamdi Yazır(5/MÂİDE-51: Ey o bütün iyman edenler! Yehud ile Nesârâyı yar tutmayın, onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulm edenleri doğru yola çıkarmaz)
  Al size ırkçılık

 12. Misafir
  Burası Türkiye Cumhuriyeti burda tabiki dil Türkçe olacak .Hiçbir zaman diğer konularda ırkçılık yapılmadı her konuda daha çok müsamaha gösterildi bunu kötüye kullanan çok oldu ancak eğer bu ülkede yaşayacaksan dile bayrağa şehide laf vurmayacaksin .Biz kimseyi küçük görmüyor ezmiyoruz bu vatanı bayrağı seven herkes kardeş bizim için. TURKİYEM

+ Yorum Gönder
ırkçılıkla ilgili ayetler,  ırkçılık ile ilgili ayetler,  ırkçılık ile ilgili ayet,  ırkçılık ayet,  ırkçılık ile ilgili hadisler,  ırkçılıkla ilgili hadisler,  ırkçılıkla ilgili ayet