+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Sohbet Konuları ve Sohbet & Muhabbet Kategorisinden Merhaba anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 13
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Reklam

  --->: Merhaba anlamı nedir?

  Reklam  --->: Merhaba anlamı nedir? isimli yazı www.Mumsema.com--->: Merhaba anlamı nedir?
  Bilgi için sağolun , ilginçmişş
  Hasan dursunun bir ilahisi vardı merhaba diye.Bu adam niye merhaba deyip duruyor diye düşünmüştümŞimdi anlıyorum

 2. 14
  sofi ezel
  aciz bir üye

  --->: Merhaba anlamı nedir?


  Reklam


  ilk önce selamü aleyküm ondan sonra merhaba.verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun.bilmiyorduk öğrendik.


 3. 15
  Üstad
  Devamlı Üye
  merhaba, Allah seni rahatlatsın ferahlatsın anlamındadır.

 4. 16
  Misafir
  Arkadaşlar bilgiler çok güzel yine merhaba diyelim ama aranızda selamı yayınız hadisine dayanarak önce selam verelim sonrada merhaba diyerek yerimi genişlettin ferahlattın diyelim sanki baştaki selamla o insan nurlanmış Allahın selamı üzerine olmuş gibi Allah razı olsun kardeslerim cümlemizin sonu hayırlı olsun

 5. 17
  mum
  Administrator
  Merhaba nedir?
  Merhaba sözünün anlamı

  merhaba_anlami_nedir_merhabalar.png

  MERHABA HAKKINDA ANSİKLOPEDİK KISA BİLGİ

  (مرحبا)

  Bolluk, rahatlık, huzur ve âfiyet temennisi içeren bir selâmlama sözü.

  Sözlükte “genişlik, bolluk” anlamına gelen ruhb kökünden masdar olup mecazi olarak “rahatlık, ferahlık, huzur” mânasında da kullanılmaktadır. Lugat kitaplarında merhaba sözünün bir kimsenin misafiri karşılarken, “Buyur, evimiz senin için geniş ve rahat bir yer olacak, burada dostluk bulacaksın, kendini rahat hisset” anlamında bir selâmlama tabiri olduğu, ayrıca, “Allah sana bolluk ve rahatlık, huzur ve âfiyet versin” mânasında dua olarak da kullanıldığı belirtilmektedir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “rĥb” md.; Lisânü’l-ǾArab, “rĥb” md.). İbn Hacer el-Askalânî’nin kaydettiğine göre Ebû Hilâl el-Askerî, merhaba şeklindeki selâmlamayı ilk kullanan kişinin milâdî VI. yüzyılda yaşamış olan Himyerî hükümdar ailesinden Seyf b. Zûyezen olduğunu belirtmiştir (Fetĥu’l-bârî, I, 215).

  Merhaba sözü Kur’ân-ı Kerîm’de Sâd sûresinin 59 ve 60. âyetlerinde, inkârcı ve saptırıcı önderlerle onların peşinden giden kitlelerin âhiretteki yargılanmaları sırasında aralarında geçecek çekişmeler ve karşılıklı suçlamalar anlatılırken geçmekte, burada önderlerin kendilerine tâbi olanlar aleyhinde “lâ-merhaben bihim” diyerek beddua edecekleri, yönetilenlerin ise kendilerini bu duruma düşürenlerin önderleri olduğunu söyleyerek onlara aynı beddua ile karşılık verecekleri bildirilmektedir. Bu âyetlerde merhaba tabirinin geçtiği ifadeler tefsirlerde “Cehennemde yerleri dar olsun, rahat yüzü görmesinler, rezil rüsvâ olsunlar” diye açıklanmaktadır (meselâ bk. Taberî, XXIII, 179-180; Şevkânî, IV, 506; M. Tâhir b. Âşûr, XXIII, 287-290).

  Hadislerde de merhaba sözü sıkça geçmektedir. Hz. Peygamber’in, kızı Fâtıma’yı, amcası Ebû Tâlib’in kızı Ümmühânî’yi, müslüman olmak için huzuruna gelen Ebû Cehil’in oğlu İkrime’yi, diğer sahâbîleri, çeşitli ziyaretçilerini, yabancı heyetleri merhaba diyerek karşıladığına dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır (meselâ bk. Müsned, III, 139, 216, 425; VI, 282, 341; Buhârî, “Îmân”, 40, “Ǿİlim”, 25, “Śalât”, 4, “Menâķıb”, 25, “Edeb”, 97; Müslim, “Feżâǿilü’ś-śaĥâbe”, 98, 99). Resûlullah Ammâr b. Yâsir’i, “Merhaba, iyi olan ve iyiliğiyle tanınan kişi!” diyerek selâmlamış (Müsned, I, 126, 130), peygamber olmadan önceki dönemde kendisiyle ticaret ortaklığı yapan Sâib b. Ebü’s-Sâib’e de, “Merhaba kardeşim ve ortağım, dürüstlükten sapmayan, eğilip bükülmeyen kişi!” şeklinde iltifatta bulunmuştur (Müsned, III, 425; İbn Mâce, “Ticârât”, 63). Sâlih kişiler vefat ettiğinde mânevî âleme yükseltilen ruhlarının, “Merhaba, güzel ve temiz bedenden gelen güzel ve temiz ruh! Övülmüş olarak gir; müjdeler olsun sana!” sözleriyle karşılanacağı, kötülerin ruhları bedenlerinden ayrıldığında onlara da, “Çık git buradan ey kirli bedenden gelen kirli ruh! Sana merhaba yok” (rahat yüzü görmeyeceksin) denileceği bildirilir (Müsned, II, 364; VI, 140; İbn Mâce, “Zühd”, 31). Özellikle mi‘rac olayını ayrıntılarıyla anlatan hadiste, Resûlullah’ın Cebrâil ile birlikte dünya semasından başlamak üzere yedi kat semanın her birine ulaştığında merhaba sözüyle karşılandığı; birinci semadaki Âdem, ikinci semadaki Îsâ ve Yahyâ ile diğer sema katlarındaki Yûsuf, İdrîs, Hârûn, Mûsâ ve İbrâhim peygamberlerin kendisini, “Bir kardeş ve peygamber olarak merhaba sana!” sözüyle selâmladıkları bildirilmektedir (Buhârî, “Bedǿü’l-ħalķ”, 6; Nesâî, “Śalât”, 1). Bu hadisler dolayısıyla müslümanların birbirini merhaba diyerek selâmlamaları sünnet kabul edilmiş ve bu sözle merhabalaşma, “selâmün aleyküm” (es-selâmü aleyküm) ifadesiyle birlikte İslâm toplumlarında en sık kullanılan selâmlaşma şekli olarak bir gelenek halini almıştır (bk. SELÂM).

 6. 18
  Misafir
  Merhaba kelimesi ne zaman ve kime söylenir
  Selam vermeden merhaba denir mi

 7. 19
  Ahmet
  Devamlı Üye
  Merhaba anlamı çok güzel

  Arapça, kürtçe ve türkçe de Merhaba, ingilizcede hellow

 8. 20
  İslam
  Kur'an Hadimi
  Merhaba Kelimesinin Anlamı: "benden size zarar gelmez" ve “oturunuz, rahat ediniz” anlamında kullanılır.

 9. 21
  Şem'a
  YÖNETİCİ
  Merhaba hem dünya da hem de ahirette kullanılan bir hal hatır sorma ve iyi temenni sözüdür

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12

merhaba nedir

merhaba anlamımerhabanın anlamımerhaba anlamı nedirmerhaba ne demektirmerhaba ne demekmerhaba kelime anlamı