+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 SonuncuSonuncu
Sohbet Konuları ve Sohbet & Muhabbet Kategorisinden Vatan sevgisi imandandır hadisi sahih bir hadis midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir
  Reklam

  Cevap: Vatan sevgisi imandandır hadisi sahih bir hadis midir?

  Reklam  Cevap: Vatan sevgisi imandandır hadisi sahih bir hadis midir? isimli konu Mumsema.com Cevap: Vatan sevgisi imandandır hadisi sahih bir hadis midir?
  senden kaynak istiyorlar ısrarla aynı şeyi söylüyorsun yav kardeşim müslimdenmi buharidemi ibni macedemi tirmizide mi ebu davuttamı Ahmet bin hanbeldemi nerde yazıyor hadis alimlerinin hangi kitabının kaçıncı sayfası vereceğin cevap bu neden ısrarla alimlerin yanlış yapmayacağını söylüyorsun topu taca atıyorsun sana tavsiyem araştır kardeşim peygamber efendimizin söylemediği bir sözü söyledi demekle söylediği bir sözü inkar aynı vebali büyük olur bu konulara dikkat etmek lazım valla ben falan alimin yalancısıyım demek kurtarmaz vesselam

 2. Misafir

  Cevap: Vatan sevgisi imandandır hadisi sahih bir hadis midir?


  Reklam


  Böyle bir rivayet hadis olarak hiçbir kaynakta yok.Varsa kaynak verirseniz memnun olurum.Ulema kaynaksız hadis yazmaz.Yazıyorsa sıkıntı vardır..

 3. Misafir
  “Vatan sevgisi imandandır” rivayeti, Aliyyu’l-Kârî’nin el-Esrâru’l-Merfûa adlı eserinde geçmektedir. O, bu rivayet için Zerkeşî’nin: “Bu rivayete vâkıf olamadım”, Safevî’nin: “Bu rivayet sabit değildir” ve Sehâvî’nin: “Bu rivayete vâkıf olamadım; fakat manası sahihtir” şeklindeki açıklamalarına yer vermiştir. Aliyyu’l-Kârî, ayrıca bu rivayetin selefe/geçmiştekilere ait sözlerden olduğunun söylendiğini de belirtmiştir.

  Fakat Aliyyu’l-Kâri, Sehâvî’nin “Bu rivayetin manası sahihtir” sözünü reddetmiş ve şöyle demiştir: “Bu rivayetin manası sahihtir” sözü ilginçtir! Çünkü iman ile vatan sevgisi arasında bir bağlantı yoktur.” Bunun yanı sıra o, rivayette yer alan vatan sevgisinin sadece mü’minlere özgü bir durum olması halinde kabul edilebileceğini; fakat bunun gayrimüslimler için asla bir iman alameti olamayacağını belirtmiştir. O, ayrıca hadiste geçen “vatan” ifadesi ile “Cennet”, “Mekke” veya “Allah’a dönüş”ün kast edilmiş olabileceğini de söylemiştir. (Bkz: Aliyyu’l-Kâri, el-Esrâru’l-Merfûa, s:189-191, hadis no: 164.)

  Aclûnî de Keşfu’l-Hafa adlı eserinde bu rivayete yer vermiş ve “Sağânî bu rivayet için uydurma, Sehâvî ise ‘(Bu rivayete) vâkıf olamadım; ama rivayetin manası sahihtir’ dedi.” açıklamasında bulunmuştur. (Bkz: Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, s: 346-347, hadis no: 1102.)

  Aliyyu’l-Kârî’nin el-Esraru’l-Merfûa adlı eserini tahkîk eden Muhammed Lütfi es-Sabbâğ ise bu rivayet hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştur:

  “… Bu hadis sahih değildir, uydurmadır. Günümüz şartları ve olayları içerisinde hadis diye sunulan bu ifadenin metnine bakacak olursak bunun uydurma ve batıl olduğuna dair asla bir şüpheye ve kuşkuya yer olmadığını görebiliriz. Çağımızda İslam düşmanları, bu rivayeti, dini tamamen toplumdan soyutlamak ve kendilerince bir toplum oluşturmak amacıyla ileri sürmektedirler. Böylece “vatancılık”, “milliyetçilik” düşüncelerini ve tohumlarını pekiştirmek istiyorlar. Gerçek olan şu ki Müslümanın asıl vatanı onun akidesidir, inancıdır…” (Bkz: el- Esraru’l-Merfûa, s: 191, dipnot: 2.)

  Buraya kadar verilen bilgiler ışığında “Vatan sevgisi imandandır” rivayetinin Hz. Peygamber’e ait bir ifade olmadığı, yani onun adına uydurulduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu, vatan sevgisinin yanlış olduğu gibi bir sonuç ifade etmez. Kişinin vatanını sevmesi yanlış değildir, bunda hiçbir sakınca yoktur. Ama bu başkadır, bunun hadis olduğunu iddia etmek başka. Burada esas olarak söylenmek istenen, bu rivayetin Hz. Peygamber’e ait bir hadis olmadığı ve vatan sevgisinin bir iman göstergesi olmadığıdır.

 4. Misafir
  Hadisin kaynağı yok hadis numarası yok ama ehli sünnetin kitaplarında varmış nerden biliyorsun onların uydurma olarak nakletmediğini haşa ama peygamberler mi ki hatasız olsunlar?

 5. Misafir
  Bazı ilimler okumayla öğrenilmez, akıl ile bulunmaz Allah lütfeder ... Anlamak istiyorsam Hızır a.s. ile Hz Musa nın Kuran- ı Kerim deki Kıssasını oku. Hızır a.s.ın Peygamber olduğu na dair bir delil yoktur...

 6. Misafir
  Bismillahirrahmanirrahim
  Resulullah Aleyhissalâtüvesselâm Efendimiz buyurur:

  Vatan sevgisi imandandır.

  [Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1/345, no: 1102]

 7. Misafir
  (Vatan sevgisi imandandır.) [İmam-ı Rabbani, Hazret-i Mevlana Mesnevi]

 8. r1dv4n06
  Emekli
  “Hubbü’l-vatan mine’l-îmân” (Vatan sevgisi imandandır) sözü, hadîs-i şerif olarak meşhur olmuştur. Nitekim Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin (672/1273) Mesnevî ve İmam-ı Rabbânî’nin (1034/1624) Mektûbât adlı eserlerinde böyle geçer.

  Sufiyye-i aliyyenin büyüklerinden Necmeddin Kübrâ’ya (618/1221), “Vatan sevgisi imandandır, sözü hakkında ne dersiniz?” diye soruldu. “Böyle bir rivâyet vardır. Hazret-i Peygamber Mekke’ye iştiyak (hasret) duyuyordu. Onun bir şeyi sevmesi, ancak imandandır. Bu mevzu da böyledir” cevabını verdi. Bu husus, Necmeddin Kübrâ’ya bazı hadîslerin sıhhati üzerine sorulan suallere dair Süâlât Ecâbe ‘anhâ Ebu’l-Cennâb Necmüddîn el-Hîvakî el-Kübrâ adlı kitabında (varak 425a) mesturdur (yazılıdır)

  Mesnevî’de, ‘Vatan sevgisi imandandır’ sözünün sahih hadîs olduğunu beyan eden 14622.beytin bir üstündeki beyitte şöyle diyor:
  Ez demi hubbü’l-vatan begüzar me îst
  Ki vatan ân sûst cân în sûy nîst

  “Vatan sevgisinden dem vurma!
  Çünki asıl vatan oradadır, burada değil!”

  Mesnevî’nin yukarıda geçen 14622.beytinin şerhinde Tâhirü’l-Mevlevî (1370/1951) der ki: “Vatan sevgisi imandandır, hadîs-i şerifi sahihtir. Vatanı sevmenin imandan geldiğini bildirmektedir.

 9. Misafir
  Herseye Delil Istiyorsunuz Fakat
  Delili Gosterdikden Sonra Hic Biriniz Amel Etmiyorsunuz..
  VATANi SEVEN
  INSAN BU HADISE
  IMAN EDER.
  ETMEYEN ISE VATANINi SEVMEZ ZAHTEN!!!!!
  Ve Unutmayinki Bu Vatan MUSLUMANLARIN VATANI BeNCe Bu Soruyu Soranlarin itikadinde Bi Sikinti Var....

 10. Aziz
  Üye
  Sehavi'nin manası sahihtir demesi gibi Allah'ın verdiği nimetler iki cihetle sevilir: ya o nimetler bize fayda verdiği için nefsimiz hesabına onları severiz. Bu sevgi Allah'a gitmez. Bu sevgi imandan gelmez.
  Fakat eğer o nimetleri Allahın bize kıymet ve değer verdiği için, hediye olarak ihsan ettiğini düşünerek ve o nimetleri Allah gönderdi diye o nimetleri seversek, bu sevgi Allah'a gider ve bu sevgi Allah içindir.
  İşte vatan da Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimettir. Allah bize ihsan ettiği için onu sevdiğimiz takdirde bu sevgi Allah'a gider ve ona aittir. Aynı zamanda bu sevgi o nimete karşı da Allah'a şükür etmektir.

  Hadisin ifade ettiği mana bu şekilde anlaşılmalıdır. Buna da ilimden nasibi olan hiçbir kimse itiraz edemez.

  M. Zakir Çetin

 11. Misafir
  Hadis-i Şerif
  ’’Kim zalim bir şekilde bir toprağı bir kimsenin ellinden çekip alırsa, Allah’ın gazabına uğramış bir halde Allah’ın huzuruna çıkar.’’
  ( Buhari, Tevhid 24. Müslim, İman 218/224. Tirmizi, Tefsir Ali İmran süresi 21. Ayettin Tefsiri. Nesai, Kudat 30. Muvvata, Akdiye 11.)

 12. Misafir

  Reklam


  Bakara: 246) vatan sevgisinin fıtrîliğine (yaratılıştan geldiğine) delil gösterir. Hazret-i Ömer’den, “Allah beldeleri, vatan sevgisi sayesinde maʽmur etti” sözünü rivayet eder.
  __________
  Bakara 246: 246. (Resûlüm!) Musa’dan sonra, İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar, peygamberlerinden birine: “Bize bir hükümdar gönder de (onun önderliğinde) Allah yolunda savaşalım.” demişlerdi. O da: “Ya savaş yazılır, (farz kılınır) da savaşmaktan geri durursanız?” deyince, onlar şöyle demişlerdi: “Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım?” Ama savaş onlara yazıl(ıp farz kılın)ınca içlerinden pek azı hariç (savaşmaktan) yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir.

  (Sînâ yarımadasında yaşayan Amalikalılar, kralları Câlût’un kumandasında İsrâiloğulları’na saldırıp onları yurtlarından çıkarmıştı. Onlar da, peygamberlerinden, kendilerine bir kumandan tayin etmesini istemişlerdi.)

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 SonuncuSonuncu

vatan sevgisi imandandır

vatan sevgisi imandandır hadisvatan sevgisi imandandır hadisi sahih mivatan sevgisi imandandır hadisivatan sevgisi imandandirvatan sevgisi imandandir hadisi şerifvatan sevgisi imandandır hadisi kaynak