Konusunu Oylayın.: Sevdiğim kıza kavuşamıyorum

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Sevdiğim kıza kavuşamıyorum
 1. 12.Eylül.2011, 12:10
  13
  israfil34
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Temmuz.2011
  Üye No: 88990
  Mesaj Sayısı: 15
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 35

  Cevap: sevdigim kiza kavusamiyorum

  reklam


  Cevap: sevdigim kiza kavusamiyorum isimli yazı www.Mumsema.comCevap: sevdigim kiza kavusamiyorum
  istihare nedemektir
  İstihare hakkında bilgi  Hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma
  Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur Hz Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu Câbir (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (sas) bütün işlerinde, Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: "Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne Sümme ardihi bihi" (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b Hanbel, III, 344)
  İstihare duasının anlamı: "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır Kudretinle senden güç istiyorum &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez Sen bilirsin, ben bilememSen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"
  Sa'd b Ebi Vakkas'tan, Resulullah (as)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Âdem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir Allah'ın hükmüne razı olması da saâdetindendir Allah'tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır Allah'ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır" (Ahmed b Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15)
  İstihâreden önce veya sonra, gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "İş konusunda onlarla istişare yap İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven" (Ali İmrân, 3/159) İstihare hadisi İbn Mes'ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa'd b Ebi Vakkas, Abdullah b Abbas, Abdullah b Ömer, Ebû Hureyre ve Enes bMâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, şârihi Aynî, "Umdetu'l-Kâri" adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır
  Enes b Mâlik'ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder Bu hadîs şöyledir: "İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135)
  İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür Nevevî bunu müstehab görür İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (sas)'i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir
  İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir Çünkü Hz Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b Malik'e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143)
  İstihâre, iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir
  Şâmil İA


 2. 12.Eylül.2011, 12:10
  13
  israfil34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  reklam


  istihare nedemektir
  İstihare hakkında bilgi  Hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma
  Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur Hz Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu Câbir (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (sas) bütün işlerinde, Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: "Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne Sümme ardihi bihi" (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b Hanbel, III, 344)
  İstihare duasının anlamı: "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır Kudretinle senden güç istiyorum &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez Sen bilirsin, ben bilememSen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"
  Sa'd b Ebi Vakkas'tan, Resulullah (as)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Âdem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir Allah'ın hükmüne razı olması da saâdetindendir Allah'tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır Allah'ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır" (Ahmed b Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15)
  İstihâreden önce veya sonra, gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "İş konusunda onlarla istişare yap İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven" (Ali İmrân, 3/159) İstihare hadisi İbn Mes'ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa'd b Ebi Vakkas, Abdullah b Abbas, Abdullah b Ömer, Ebû Hureyre ve Enes bMâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, şârihi Aynî, "Umdetu'l-Kâri" adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır
  Enes b Mâlik'ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder Bu hadîs şöyledir: "İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135)
  İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür Nevevî bunu müstehab görür İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (sas)'i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir
  İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir Çünkü Hz Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b Malik'e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143)
  İstihâre, iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir
  Şâmil İA

 3. 22.Eylül.2011, 13:32
  14
  mustafaocak61
  Kabristana Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Eylül.2008
  Üye No: 31817
  Mesaj Sayısı: 315
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Bulunduğu yer: Kabristan

  Cevap: sevdigim kiza kavusamiyorum

  reklam


  Üzgünüm80 kardeşim! Öncelikle şunu ilke edinmenizi öneririm. Hayatta gerçek sevgiliniz, gerçek kavuşmak istediğiniz yine ALEMLERİN RABB'İ OLAN ALLAH olmalıdır. Hayat hep hikmetlerle doludur. Belki ALLAH, seni sevdiği için seni bu sıkıntılarla imtihan ediyor. Burası imtihan dünyası, öyle değil mi? Belki ALLAH, senin hakkında "KULUM BENİ TANISIN VE BANA YÖNELSİN" istiyor. Belki de sana gerçek kavuşmanın KENDİSİNE ulaşmak olduğunu belirtiyor. Kardeşim bütün bunların seni bulması, ALLAH seni sevmiyor manasına asla gelmez. Biz yeter ki anlayalım. Şunu: "BİZLER ANCAK SANA İBADET EDER VE YALNIZ SEN'DEN MEDET UMARIZ" Fatiha Suresi... Belki de kardeşim kendi hakkında bilmedğin şeyler olabilir ki bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Yine bir kısım ayette: "ALLAH bilir, siz bilmezsiniz" buyruluyor.

  Üzgünüm80 kardeşim! Tavsiyem... tabiki yine İSLAM çerçevesi içinde girişimlere devam edin. Sıkıntılara katlanın. Umulur ki ALLAH, istediğini sana verir de anlarsın ki "RABB'im gerçek sevgili SEN'sin" dersin. SANA şükürler olsun. İNŞİRAH suresinde: Bir zorluktan sonra muhakkak bir kolaylığın olduğu vahyediliyor. Sen sabret kardeşim. Özellikle ALLAH'tan hayırlısını dile. ÇÜNKÜ ALLAH BİLİR, BİZ BİLMEYİZ.
  Sonra kesinkes alkolü ağzına sürmeyin. İçki-alkol işte """kötülüklerin anasıdır""" buyuruyor Efendimiz (S.A.V)... Stsresteyim deyip bu yola başvurmayın. Her şeyden çok sevdiğim RABB'im var deyin ve O'na güvenin. İnanarak ALLAH'tan yardım dileyin. Ümitsizliğe kapılmayın ve bekleyin, gerçekten ALLAH'ın sana yardım ettiğini hissedeceksin. Sadece kendin bu hissi anlayacaksın.
  Son olarak kardeşim önce bir istişare yap. Yani danış. Burada danıştın zaten. Yine rahat değilsen "Ensar" kardeşimin dediğini yap. "inşirah34" kardeşimin paylaştığına bak ve daha da araştır. Sonra uygula. Hiç bir zaman dua ve tevekkülünü unutma.
  ALLAH yar ve yardımcın olsun kardeşim!' 4. 22.Eylül.2011, 13:32
  14
  Kabristana Üye
  reklam


  Üzgünüm80 kardeşim! Öncelikle şunu ilke edinmenizi öneririm. Hayatta gerçek sevgiliniz, gerçek kavuşmak istediğiniz yine ALEMLERİN RABB'İ OLAN ALLAH olmalıdır. Hayat hep hikmetlerle doludur. Belki ALLAH, seni sevdiği için seni bu sıkıntılarla imtihan ediyor. Burası imtihan dünyası, öyle değil mi? Belki ALLAH, senin hakkında "KULUM BENİ TANISIN VE BANA YÖNELSİN" istiyor. Belki de sana gerçek kavuşmanın KENDİSİNE ulaşmak olduğunu belirtiyor. Kardeşim bütün bunların seni bulması, ALLAH seni sevmiyor manasına asla gelmez. Biz yeter ki anlayalım. Şunu: "BİZLER ANCAK SANA İBADET EDER VE YALNIZ SEN'DEN MEDET UMARIZ" Fatiha Suresi... Belki de kardeşim kendi hakkında bilmedğin şeyler olabilir ki bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Yine bir kısım ayette: "ALLAH bilir, siz bilmezsiniz" buyruluyor.

  Üzgünüm80 kardeşim! Tavsiyem... tabiki yine İSLAM çerçevesi içinde girişimlere devam edin. Sıkıntılara katlanın. Umulur ki ALLAH, istediğini sana verir de anlarsın ki "RABB'im gerçek sevgili SEN'sin" dersin. SANA şükürler olsun. İNŞİRAH suresinde: Bir zorluktan sonra muhakkak bir kolaylığın olduğu vahyediliyor. Sen sabret kardeşim. Özellikle ALLAH'tan hayırlısını dile. ÇÜNKÜ ALLAH BİLİR, BİZ BİLMEYİZ.
  Sonra kesinkes alkolü ağzına sürmeyin. İçki-alkol işte """kötülüklerin anasıdır""" buyuruyor Efendimiz (S.A.V)... Stsresteyim deyip bu yola başvurmayın. Her şeyden çok sevdiğim RABB'im var deyin ve O'na güvenin. İnanarak ALLAH'tan yardım dileyin. Ümitsizliğe kapılmayın ve bekleyin, gerçekten ALLAH'ın sana yardım ettiğini hissedeceksin. Sadece kendin bu hissi anlayacaksın.
  Son olarak kardeşim önce bir istişare yap. Yani danış. Burada danıştın zaten. Yine rahat değilsen "Ensar" kardeşimin dediğini yap. "inşirah34" kardeşimin paylaştığına bak ve daha da araştır. Sonra uygula. Hiç bir zaman dua ve tevekkülünü unutma.
  ALLAH yar ve yardımcın olsun kardeşim!'


 5. 03.Ağustos.2015, 01:05
  15
  Misafir

  Cevap: sevdigim kiza kavusamiyorum

  Bende ayni durum .. Sevdigime kacusamiorum 3 sene oldu nerdeyse ama babam inat yapio annem baban seni ona vermez dio ailede önemli bu islerde dio anliorum ama sevmek sucmu onlar sevipte evlenmedilermi (


 6. 03.Ağustos.2015, 01:05
  15
  Eylem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Eylem
  Misafir
  Bende ayni durum .. Sevdigime kacusamiorum 3 sene oldu nerdeyse ama babam inat yapio annem baban seni ona vermez dio ailede önemli bu islerde dio anliorum ama sevmek sucmu onlar sevipte evlenmedilermi (

 7. 09.Ocak.2016, 22:13
  16
  Misafir

  Cevap: sevdigim kiza kavusamiyorum

  Ayni sorunu yaşıyoruz bende Türk birini sevdim istemeye geldiler babam vermiyor kürt olduğumuz icin illaki kürtbiibirine vercekmis cok ugrastik ölürüm de vermem dedi bizde caresiz kaldik ayrilsak olmuyo cok zor geliyo allah hakkimizda hayirlsi ni versin


 8. 09.Ocak.2016, 22:13
  16
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ayni sorunu yaşıyoruz bende Türk birini sevdim istemeye geldiler babam vermiyor kürt olduğumuz icin illaki kürtbiibirine vercekmis cok ugrastik ölürüm de vermem dedi bizde caresiz kaldik ayrilsak olmuyo cok zor geliyo allah hakkimizda hayirlsi ni versin

 9. 22.Aralık.2016, 01:31
  17
  Misafir

  Yorum: Sevdiğim kıza kavuşamıyorum

  Selamun aleykum kardeslerim, bende arkadaş ile aynı sorunu yaşıyor gibiyim, bu geçtiğimiz bayramda bir arkadaş vesilesi ile biriyle tanıştık normalde istemeye gelen hiçkimseye kanım ısınmazdı ama bu şahısa karşı içim ısındı üç hafta kadar konuştuk ben dedimkonusarak harama girmek istemiyorum niyetiniz ciddi ise aileler tanışsın, sonra 15 ekim akşamı aileler bir araya geldi , birlik oturmayı isteyince bizim aile kabul etmedi, biz maddi olarak hiçbirşey istemedik istemeyiz sadece ayrı evde oturmak istedik bu devirde birlik oturmak olmuyor, bunu kabul etmediler, ve bu iş olmadı , şu an o şahısı hâlâ unutamadim hep dua ediyorum Rabbim benim için o hayır değilse nolur onu bana unuttur diye arkadaşımın demesine göre oda çok üzülüyormuş siz söyleyin arkadaşlar bu kadar mi zor ki ayrı evde oturmak kabul etmiyor millet sevdası uğruna dağ deler çöl aşar ben ondan sadece ayrı evde oturmayı istedim bu kadar mı zor ki kabul etmiyor demek ki onun sevgisi benim kadar olmamış ve ben hâlâ onu unutamadim geceleri düşünmekten uyuyamıyorum çok mu zordu ayrı ev😢😢😢


 10. 22.Aralık.2016, 01:31
  17
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selamun aleykum kardeslerim, bende arkadaş ile aynı sorunu yaşıyor gibiyim, bu geçtiğimiz bayramda bir arkadaş vesilesi ile biriyle tanıştık normalde istemeye gelen hiçkimseye kanım ısınmazdı ama bu şahısa karşı içim ısındı üç hafta kadar konuştuk ben dedimkonusarak harama girmek istemiyorum niyetiniz ciddi ise aileler tanışsın, sonra 15 ekim akşamı aileler bir araya geldi , birlik oturmayı isteyince bizim aile kabul etmedi, biz maddi olarak hiçbirşey istemedik istemeyiz sadece ayrı evde oturmak istedik bu devirde birlik oturmak olmuyor, bunu kabul etmediler, ve bu iş olmadı , şu an o şahısı hâlâ unutamadim hep dua ediyorum Rabbim benim için o hayır değilse nolur onu bana unuttur diye arkadaşımın demesine göre oda çok üzülüyormuş siz söyleyin arkadaşlar bu kadar mi zor ki ayrı evde oturmak kabul etmiyor millet sevdası uğruna dağ deler çöl aşar ben ondan sadece ayrı evde oturmayı istedim bu kadar mı zor ki kabul etmiyor demek ki onun sevgisi benim kadar olmamış ve ben hâlâ onu unutamadim geceleri düşünmekten uyuyamıyorum çok mu zordu ayrı ev😢😢😢
+ Yorum Gönder
Git İlk 12