+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ahzab Süresi 51. Ayetin meali ve tefsiri hakkında bilgi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. chapman26
  Üye
  Reklam

  Ahzab Süresi 51. Ayetin meali ve tefsiri hakkında bilgi?

  Reklam

  Ahzab Süresi 51. Ayetin meali ve tefsiri hakkında bilgi? Mumsema ahzab 51 inci ayet te peygamber sıra gözetmesi ortadan kalkmıştır yani eşitlik ortadan kalktı neden böyle bir ayet geldi.Hatta ataist forumlarda hep bu yazıyor ayetler muhammed in keyfine göre mi geliyor ?

 2. fecr
  Üye

  --->: ahzab 51


  Reklam


  sorunuzu daha detaili/acik ve net sorarmisiniz anlamadim ve keyfine göre demeniz agir olmus onun yerine istedigi zaman mi demeniz daha uygun olur.

  Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an, 23 senede âyet âyet, sûre sûre nazil olmuştur.

  Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu ezber ederler, bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak, Peygamber Efendimizin vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler.

  Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

  Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş, Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş, Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  ahzab 51 inci ayet te peygamber sıra gözetmesi ortadan kalkmıştır yani eşitlik ortadan kalktı neden böyle bir ayet geldi.Hatta ataist forumlarda hep bu yazıyor ayetler muhammed in keyfine göre mi geliyor ?
  Allaha yapılacak en büyük iftiralardan biridir!
  Allah (cc) Peygamber dahi olsa bir insanın keyfine göre muamele etmez.
  Kusura bakma ama ne sen nede o iftira atanlar eminim ne Hz. Muhammed (sav)in hayatını okudunuz nede bir tefsir. bu müfteriler sadece Kuranın küfürlerini arttırdığı nasipsiz insanlardır.
  _________________
  Allah vardır, birdir ve Hz.Muhammed onun Rasuludur. Kur'anı kerim içinde hiçbir şüphe bulunmayan ve değiştirilemeyen Allah (cc) sözdür.

  dün gece tefsiri verildi eminim okumadın şayet okumuş olsaydın kafanda bir soru işareti kalmazdı:

  Allah kendi yaptığı kitabın bozulmasını niye önlemedi?

 4. islamdostu
  hizmetkar
  ataist forumlarda hep bu yazıyor
  dinini iyice öğren sonra dinsiz sitelere bak. daha dinini tanımadan dinsizlerin arasında gezersen sadece zararları dokunur sana ve bilgin olmadığı için kafan karışır.

  en az bilmen gereken okuman geren kitaplar

  iman konusunda bir eser
  fıkıh ilmihal konusunda bir eser
  hadis kitabıı riyazüssalihin
  Peygamberimizin hayatı
  sahabe hayatı
  ondan sonra bildiğin merak ettiğin sürelerin tefsiri

 5. Misafir
  Karşınızdakini iyi bir Mümin farz edip, kızıp aşağılayacağınıza soruyu cevaplayın arkadaşım. Fırçayı herkes atıyor. Bu konu suiistimal ediliyor ve nerede bir kitapsız var, bu konu ile üstümüze geliyor. Tamam bana "Kur'an'da öyle yazıyorsa öyledir" de. Eyvallah. Kitapsıza nasıl izah edeceğim. Madem Alim'sin, göster.
  Göbeğim düştü, bakmadığım site kalmadı. Adamakıllı teferruatlı bir açıklama yok. Sabah akşam siyasi konular için, yardım toplamak için ahkam kesmesini biliyorsunuz.
  Bu ayetlerin aslında Peygamberimizin nikahlayabileceği kadınlara kısıtlama getirdiğini, nikahlanmak istese bile şu şu özelliklere sahip olmayanlarla nikahlanamazsın mealinde olduğunu kendim araştırıp buldum. Ne zaman inmiş, hangi olay üzerine inmiş bi zahmet alimlerinize sorup yazıverseniz geberir misiniz...

 6. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Allah'ın Hz. Peygamber (S.A.)'le Evlenmelerini Helâl Kıldığı Hanımlar


  50- Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını, sana helâl kıldık. Eğer mümin bir kadın, kendisini Peygamber'e bağışlar ve Peygamber de onu nikahlamak isterse, bunu da sana helâl kıldık. Bu (hüküm) müminlerden ayrı olarak sadece, sana mahsustur. Sen sıkıntıya düşmeyesin diye, Biz, müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı bilmekteyiz. Allah, Gafûr'dur, Rahim'dir (çok affeden ve çok bağışlayandır).
  51- Hanımlarından dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alabilirsin. Kendilerinden uzaklaştıklarından birini istemende, sana bir günah yoktur. Bu sevinmeleri, üzül-memeleri ve hepsinin verdiğin şeylere razı olmaları için en elverişli yoldur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah Alim'dir, Halim'dir.
  52- Artık bundan sonra senin için başka kadınlar helâl değildir. Güzellikleri hoşuna gitse de, onları başkalarıyla değiştirmen caiz değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler hariç. Allah her şeyi murakabe etmektedir.

  Nüzul Sebebi


  "Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını..." ayetinin (50. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak Tirmizî "hasen", Hâkim "sahih" diyerek İbni Ab-bas tarikiyle Ümmü Hanî bt. Ebî Talib'den naklediyor: Rasulullah (s.a.) bana evlilik talebinde bulundu. Ben mazeret beyan ettim. O da beni mazur gördü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "İnnâ ahlelnâ leke..." diye başlayan 50. ayeti indirdi. Buna göre ben ona helâl olmuyordum. Çünkü ben hicret etmedim.
  İbni Ebî Hatim, Ümmü Hanî'den naklediyor: "Seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık" ayeti benim hakkımda nazil oldu. Peygamberimiz (s.a.) benimle evlenmek istemişti. Bundan nehyolundu. Zira ben hicret etmedim.
  Ayette geçen "mümin kadın" kimdir? İbni Sa'd ayetteki "mümin kadın" ifadesi hakkında İkrime'nin "Bu Ümmü Şerik ed-Devsiyye hakkında nazil oldu" dediğini nakletmektedir.
  Yine İbni Sa'd, Münîr b. Abdillah ed-Düelî'den naklediyor: Ümmü Şe-rîk Gaziyye bt. Cabir b. Hakim ed-Devsiyye Peygamberimiz (s.a.)'e kendisini arzetti. Ümmü Şerîk güzel bir kadındı. Peygamberimiz (s.a.) de bunu kabul etti. Hz. Âişe ona şöyle dedi:
  - Bir kadın kendisini bir adama hibe ettiği zaman onda hayır yoktur.
  Ümmü Şerik:
  - Ben o kadınım, dedi. Cenab-ı Hak da bu kadını "mümin" olarak adlandırarak şöyle buyurdu: "Mümin bir kadın kendisini Peygambere bağışlarsa, bunu da sana helâl kıldık." Bunun üzerine Hz. Âişe:
  - Allah senin arzunu derhal gerçekleştiriyor, dedi.
  "Hanımlarından dilediğini geri bırakır..." ayetinin (51. ayet) nüzul sebebi ile ilgili olarak Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Hz. Âişe:
  - Bir kadın kendisini bağışlamaktan utanmıyor mu? diyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "Hanımlarından dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alabilirsin." ayetini indirdi. Hz. Âişe:
  - Görüyorum ki Rabbin senin arzunu derhal gerçekleştiriyor, dedi.
  İbni Sa'd, Razîn el-Ukaylî'den rivayet ediyor: Rasulullah (s.a.) hanımlarını boşamak istedi. Hanımları bunu görünce kendileri hakkında dilediğini dilediğine karşı tercih etmek üzere onu serbest bıraktılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "İnna ahlelnâ leke..." ayetiyle "Türcî men teşâü..." ayetini indirdi.
  "Artık bundan sonra senin için..." ayetinin (52. ayet) nüzul sebebi ile ilgili olarak İbni Abbas, Mücahid, Dahhak, Katade, İbni Zeyd ve İbni Cerir gibi pekçok âlime göre ayetin kısa açıklamasında geçtiği gibi Rasulullah (s.a.) kendilerini muhayyer kıldığında Allah'ı, Rasulünü ve ahiret yurdunu tercih etmeleri şeklindeki güzel davranışlardan razı olunduğunu bildirmek üzere ve Hz. Peygamber (s.a.)'in hanımlarına mükâfat olarak bu âyet indi.

+ Yorum Gönder
ahzap suresi 51. ayet,  ahzap suresi meali,  ahzab 51 tefsir,  ahzab suresi 51.ayet,  ahzap 51