+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şartlı Boşamaya girer mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ser-1919
  Üye
  Reklam

  Şartlı Boşamaya girer mi?

  Reklam

  Şartlı Boşamaya girer mi? Mumsema Selamün Aleyküm


  Bir soru sormak istiyorum
  kusura bakmayın sizide rahatsız ediyorum

  SORUM

  Not:(ağıdaki sözleri eşine yada başkasına söylemeden kendi kendine içinden yada mırıldanarak YADA SESLİ söylüyor )

  Şarta Bağlanan Boşama yada Zamana bağlı boşama hakkında
  erkek KENDİ KENDİNE karıma şunu bunu vs. söylersem boş olsun
  yada KENDİ KENDİNE karım şuraya giderse boş olsun
  yada KENDİ KENDİNE yarın borcumu ödemezsem karım boş olsun dese
  yada KENDİ KENDİNE temmuz ayı çıkanca karım boş olsun dese

  Dediği ,söylediği şartlar gerçekleşirse boşama gerçekleşir mi?
  Vallahi,Tallahi,Yemin ederim gibi ifadeler kullanarak yapsa iş değişirmi


  Saygılar;


  Selamlar;

  Cevap Yok mu?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: Şartlı Boşamaya girer mi?


  Reklam


  Selamün Aleyküm


  Bir soru sormak istiyorum
  kusura bakmayın sizide rahatsız ediyorum

  SORUM

  Not:(ağıdaki sözleri eşine yada başkasına söylemeden kendi kendine içinden yada mırıldanarak YADA SESLİ söylüyor )

  Şarta Bağlanan Boşama yada Zamana bağlı boşama hakkında
  erkek KENDİ KENDİNE karıma şunu bunu vs. söylersem boş olsun
  yada KENDİ KENDİNE karım şuraya giderse boş olsun
  yada KENDİ KENDİNE yarın borcumu ödemezsem karım boş olsun dese
  yada KENDİ KENDİNE temmuz ayı çıkanca karım boş olsun dese

  Dediği ,söylediği şartlar gerçekleşirse boşama gerçekleşir mi?
  Vallahi,Tallahi,Yemin ederim gibi ifadeler kullanarak yapsa iş değişirmi


  Saygılar;


  Selamlar;

  Cevap Yok mu?
  Soru:
  Selamunaleyküm Hocam,
  Hocam ben evli ve eşi şu an askerde bir bayanım.Eşim çok kıskanç biri olduğu için askere giderken bana bir takım kısıtlamalar koydu ve bunlar yaparsan 3'ten 9'a boşsun dedi.Bu kısıtlamalar kayınvalidem olmadan bir yere gitmemek, eve gelen erkek misafirlerin yanına çıkmamak, yeleksiz dolaşmamak, namahremim olan bir erkekle kesinlikle konuşmamak.... Ben üniversite mezunuyum ve açıkçası bu şartlar bana çok ağır geldi ve ben de bilerek yaptım. Gerçi o da şu an söylediği bu boşanma cümlesinden pişman. Sizce biz dinen boşanmış mı oluyoruz? Cevap verirseniz bendeki şüpheleri gidermiş olacağınız için çok sevineceğim.

  Cevap:
  Birkaç gün önce İlahiyatlı kızlarla sohbet ediyorduk, "kadının kocasına itaati" konusunda insan tabiatını zorlayan bazı hadis rivayetlerinin bulunduğunu hatırlatarak bunların sahih olup olmadığın sordular. Kısaca şunlar söyledim: Bu hadislerin bir kısmı sahih değildir; güvenilir kaynaklarda yoktur. Sahih olanlarının da birçoğu bağlayıcı, evrensel din kuralı getirmez, belli şartlara bağlı çözümler ve tavsiyelerdir. İtaati emreden sahih hadislere (aynı mânada âyetler de vardır) gelince bunların bir genel şartının bulunduğunu unutmamak gerekir. Bu genel şart, bir şeyi isteyen, emreden kocanın bunu yaparken kendinin de -bu emir ve istek konusunda- Allah'a itaat ediyor olmasıdır; başka bir deyişle kocanın isteğinin Allah'ın muradına, rızasına, emir ve yasaklarına aykırı düşmemesidir. Aile bir kurumdur, bir birliktir. Her kurumun, her birliğin bir düzeni, her düzenin kuralları vardır. Bu kuralların uygulanmasını denetlemek, kurumu ve birliği yönetmek, gerektiği zaman son sözü söylemek, karar vermek için de bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Ailede reis, yönetici kocadır; hem ailenin geçimini sağlar, hem de birliği yönetir. Müslümanların bütün işleri danışma ile olacağından elbette aile işlerini karısına, çocuklarına ve gerektiğinde başkalarına da danışır. Allah'a itaat (din kurallarının ve ahlakın dışına çıkmamak) ve danışma olduktan sonra aile reisine itaatin ne sakıncası olabilir. Kadın olsun, erkek olsun bir işe giren, bir memuriyet alan kimse patrona, amire itaat ediyor; bunda onur kırıcı, hak ve özgürlüklere aykırı bir durum bulunmuyorsa -sözleşme ve doğum yoluyla karşılıklı hak ve yükümlülüklerin oluştuğu aile hayatı içinde- kocaya, babaya, anaya itaat etmekte de sakınca bulunmaz. Sakınca, buyuranların/yönetenlerin danışmayı terk etmeleri ve din kurallarının dışına çıkarak nefislerine uymalarından ileri gelmektedir...
  Yukarıdaki soruya gelelim: Askere giden kocanın karısı için koyduğu sınırlar, din ve ahlak kurallarına değil, şüpheye, vehme ve kıskançlığa dayanıyor. Kadın da bunlara itaat etmekte zorlanıyor ve sonunda itaatsizlik ediyor. Kocanın söylediği söz fıkıh'ta iki şekilde anlaşılıyor:
  a) Yemin. Buna göre koca "şunları yaparsan boşsun" diyerek karısını boşamış olmuyor, bunlar yaptığı takdirde boşayacağına yemin etmiş oluyor. Karısı da bunları yapınca isterse boşar, istemezse keffaret verir ve boşamaktan vazgeçer. Yemin "vallahi, billahi, tallahi" gibi Allah isimleri üzerine yapılmadığı için keffaret gerekmez diyenler de vardır. Bizce keffaret ödenmelidir.
  b) Boşama. Koca bu sözleri söylerken karısını "şartlı olarak; yani yasakladığı şeyleri yapması şartıyla" boşamaktadır. Bu takdirde kadın, yasaklanan fiilleri yapınca bir talak ile boşanmış olur, yeniden bir nikah akdi yaparlar ve evliliğe dönerler. Geriye iki boşama hakkı daha kalır. Bu hakları kullanma konusunda çok ihtiyatlı davranmak gerekir. "Üç, dokuz" filan demekle kadın iki hayız arasındaki bir temizlik içinde birden fazla boşanmış olmaz; çünkü Peygamberimiz (s.a.) kadınların, bir temizlik içinde birden fazla boşanmasını yasaklamış ve böyle boşamaları "bir boşama" saymıştır (Geniş bilgi için benim Mukayeseli İslam Hukuku isimli kitabımın birinci cildine bakınız).
  Prof.Dr.Hayrettin Karaman

 3. ser-1919
  Üye
  Selamün Aleyküm
  Sn Mum;
  benim söylemk istediğim adam eşine yada başkasına karşı şöyle şöyle olursa
  boş olur demiyor içinden yada sesli kendi kendine böyle bir şey sözlüyor
  yani eşinin yada başkasının haberi yoktur o zaman iş değişir mi?

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Selamün Aleyküm
  Sn Mum;
  benim söylemk istediğim adam eşine yada başkasına karşı şöyle şöyle olursa
  boş olur demiyor içinden yada sesli kendi kendine böyle bir şey sözlüyor
  yani eşinin yada başkasının haberi yoktur o zaman iş değişir mi?
  ve aleykumusselam. içinden sorun olmaz/boşanma gerçekleşmiş olmaz ama sesli söylese boşanma olur. başkasının duyma şartı yok kardeş.

  TIKLA: Talâk { Boşanma } - Mumsema islam Arsivi

  Yemin Kasdıyla Talâk:
  Dil alışkanlığı ile her sözün arasında "vallahi" diyen kimse, yemine niyet etmedikçe sorumlu olamayacağı gibi, aynı şekilde yemine ve boşamaya niyet etmeksizin "şart olsun", "boş olsun" sözlerini kullanan kimse, bu sözleri ile karısını boşanmış olmaz (lağv yemini gibi). Fakat bir kimse boşama niyetiyle değil de yemin niyetiyle bu sözleri söyler ve meselâ "şu işi yaparsam veya yapmazsam karım boş olsun" derse, bunun hüküm ve neticesi ne olur mevzuu tartışılmıştır. "Böyle bir yeminin mevzuu gerçekleşmediği takdirde karı boş olur" şeklindeki fetva, sahâbe devrinden sonra ortaya çıktığı için, bid'î talâk sayılabilir.
  Yemin niyetiyle kullanılan talâk kelimesinin hükmü mevzuunda üç görüş vardır:
  1- Cumhûra göre, bu boşamanın bir şarta bağlanması (ta'lik) kabilindendir şartı gerçekleşince boşama da tahakkuk etmiş olur. Buna delâlet eden naslar ve sahâbe fetvaları vardır.
  2- İbn Teymiyye'ye göre yemin niyetiyle söylenen talâk boşanma neticesi doğurmaz; fakat yemin kefareti gerekir.
  3- İbnu'l Kayyim'e göre, ne boş olmayı, ne de kefareti gerektirir. Çünkü Hz. Peygamber ve sahâbeden nakledilen rivâyetler yemin kastıyla yapılan ta'lik'e değil, belli bir işin neticesine göre boşama niyetiyle yapılan ta'lik'e aittir. Yemin kastiyle olan ta'lik'in böyle bir netice doğuracağına ait hiçbir nas yoktur. Ayrıca Hz. Ali, Şurayh ve Tavûs "talâk üzerine yemin edip yeminini yerine getiremeyen kimseye bir şey lâzım gelmez" diye fetvâ vermişler; buna muhâlif bir sahâbi de çıkmamıştır.


+ Yorum Gönder
mirildanma talak