+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Eşime Bu şekilde Konuşmak Nikahı Düşürür Mü? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. gezgin54
  Devamlı Üye
  Reklam

  --->: Eşime Bu şekilde Konuşmak Nikahı Düşürür Mü?

  Reklam  --->: Eşime Bu şekilde Konuşmak Nikahı Düşürür Mü? isimli yazı www.Mumsema.com--->: Eşime Bu şekilde Konuşmak Nikahı Düşürür Mü?
  rabbim bütün evli din kardeşlerimizin arasında sevgi muhabbet bağlarını güçlendirsin

 2. beowulf38
  Üye

  --->: Eşime Bu şekilde Konuşmak Nikahı Düşürür Mü?


  Reklam


  sözünüzü eşinize dinletebilmeniz için eşinizin sizi sevmesini ve saygı duymasını sağlamalısınız.güvenini kazanmalısınız tabiki siz sevecek ve sayacaksınız ve güveneceksiniz ki karşılığını göreceksiniz.sevmeden zor sevilinir.seveceksin seveceksin seveceksin
  kesinlikle çok haklısınız ama önyargılı olmamak gerektiği kanaatindeyim,şuda var tabi daha açıklayıcı şeyler yazmadığım için sizin belki benim yazdıklarımdan dolayı önyargılı olmanıza neden oldum haklısınız ama bence şöyle bir durum oluyor bir futbol takımını çok seviyorsunuz ama o takımda oynayan oyunculardan bir tanesini hiç sevmiyorsunuz şimdi bu sevmediğiniz oyuncu için takımınızı severmisiniz saygı gösterir takımınıza herşeyiyle güvendiğiniz için her zaman desteklermisiniz yoksa o sevmediğiniz oyuncu için takımınızı sürekli eleştirir ve takımınızdan vazgeçermisiniz? aklıma bu örnek geldi belki çok alakası olmayabilir kimileri için,hakkınızı helal edin.

 3. halil akyaz
  Üye
  benim yazdıklarımdan dolayı önyargılı olmanıza neden oldum

  alakası yok kalbini serin tut kardeş hayatta hiç kimseye ön yargılı olmadım olmamda olunmasınıda tavsiye etmem


  kesinlikle çok haklısınız ama önyargılı olmamak gerektiği kanaatindeyim,şuda var tabi daha açıklayıcı şeyler yazmadığım için sizin belki benim yazdıklarımdan dolayı önyargılı olmanıza neden oldum haklısınız ama bence şöyle bir durum oluyor bir futbol takımını çok seviyorsunuz ama o takımda oynayan oyunculardan bir tanesini hiç sevmiyorsunuz şimdi bu sevmediğiniz oyuncu için takımınızı severmisiniz saygı gösterir takımınıza herşeyiyle güvendiğiniz için her zaman desteklermisiniz yoksa o sevmediğiniz oyuncu için takımınızı sürekli eleştirir ve takımınızdan vazgeçermisiniz? aklıma bu örnek geldi belki çok alakası olmayabilir kimileri için,hakkınızı helal edin.
  değerli kardeşimevlilikte 5 saç ayağı vardır bu 5 ten biri eksik olursa o evlilikte sorun var demektir bu ayakların eksilmesi evliliğin yıkılmasına
  neden olur tabiki bu ayaklar her iki cinsinde koruması gereken ayaklardır.
  ayaklar yoksa evlilikten bahsedilemez idare de edilse bir gün mutlaka çökecektir..
  ayaklar
  1-sevgi
  2-saygı
  3hoşgörü
  4-muhabbet
  5-sadakat
 4. hüseyni
  Emekli
  Maşaallah herkes bir fetva vermiş..

  Peki bu nikah işi oyuncakmıdırki, her öfke anında açıktan olmasada boşanma kasdedilerek babasının evine göndermekle tehdit edilsin... Demekki siz nikahın ciddiyetini halâ kavrayamamışsınız..

 5. halil akyaz
  Üye
  Maşaallah herkes bir fetva vermiş..

  Peki bu nikah işi oyuncakmıdırki, her öfke anında açıktan olmasada boşanma kasdedilerek babasının evine göndermekle tehdit edilsin... Demekki siz nikahın ciddiyetini halâ kavrayamamışsınız..

  bir fetvada sen ver kardeş Allah razı olsun

 6. hüseyni
  Emekli
  bir fetvada sen ver kardeş Allah razı olsun
  Arkadaşım, dinimizde mutlak müctehid ve fetva makamına çıkmış ve

  otoritesini kabul ettirmiş din alimlerimiz var..Bunların Kitaba,

  sünnete ve icma-i ümmete uygun olarak ortaya koydukları eserler

  var..Bu insanlar hiç bir meseleyi muallakta bırakmadan olması

  mümkün ve olma olasılığı milyondabir dahi olan mevzulara ışık

  tutmuşlar..Bütün bunlar dururken ezbere fetva verilmez..!

 7. Şema
  el-âsa limen âsa
  Arkadaşım, dinimizde mutlak müctehid ve fetva makamına çıkmış ve
  otoritesini kabul ettirmiş din alimlerimiz varBunların Kitaba,
  sünnete ve icma-i ümmete uygun olarak ortaya koydukları eserler
  varBu insanlar hiç bir meseleyi muallakta bırakmadan olması
  mümkün ve olma olasılığı milyondabir dahi olan mevzulara ışık
  tutmuşlarBütün bunlar dururken ezbere fetva verilmez!
  uyduğun mezhebin bu konudaki görüşü nedir?

 8. hüseyni
  Emekli
  uyduğun mezhebin bu konudaki görüşü nedir?
  Biz İmam-ı Azamın ictihatları ile amel ederiz..

 9. halil akyaz
  Üye
  evvela siz soruyu soran kardeşin sorusunu dikkatli okudunuz mu.?
  soruyu soran kardeşe sorduğu şekli itibarlı verildiği gibi cevaplarmı verilseydi.. yoksa şöylemi.?  1175 Kur'an-ı Kerim: "Talak (boşama) iki defadır. (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salıvermektir. Onlara (Kadınlara) verdiğiniz bir şeyi (mehri geri) almanız size helal olmaz."(212) hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla ehliyet sahibi bir mü'min talak (boşama) hususunda titiz olmak ve şer'i hududlara riayet etmek borcundadır.(213) Malûm olduğu üzere talakın sayısı hür kadınlar hakkında üç, cariyeler hakkında ikidir!.. Şimdi üç talak bir anda verilebilir mi? sualine cevap arayalım.

  1176 Hanefi fûkahası; "Boşamaya ehil olan koca; üç talakın bir anda vaki olmasına niyyet eder ve bir defada, üç (üç defa) boşarsa, üç talak vaki olur, gerisi lagvdır."(214) hükmünde müttefiktir. Meselâ bir kimse karısına hitaben: "Seni üçten, dokuza kadar boşadım, iddetini bekle" veya "Sen benden yüz talakla boş ol" derse yalnız üç talak tahakkuk eder. Ehl-i Sünnet'in müctehid imamları; bu hususta Sahabe-i Kiram'ın icmaının teşekkül ettiğini beyan etmişlerdir.(215) Hanefi fûkahası; üç talakın bir anda kullanılmasının bid'at olduğunu, bunu yapan mükellefin sünnete muhalafet ettiği için asi (günahkar olacağını, ancak sonuç itibariyle beynunet-i kübra (büyük ayrılığın) meydana geleceği hususunda müttefiktir.

  1177 Kur'an-ı Kerim'de: "Yine erkek karısını (üçüncü defa olarak) boşarsa, ondan sonra kadın kendinden başka bir kimseye nikâhlanıp varıncaya kadar, ona (birinci kocasına) helal olmaz. Bununla beraber eğer bu (yeni) koca da onu boşar da, onlar (birinci koca ile zevce) Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını (tatbik edeceklerini) zannederlerse (iddet bittikten sonra) tekrar birbirlerine dönmelerinde (Evlenmelerinde) her ikisi hakkında da vebal yoktur. Bunlar bilir, anlar bir kavm için Allah'ın açıkladığı sınırlardır."(216) hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla talaka ehil olan koca; karısını üç defa boşarsa nikâh'ın helalliği kaybolur.(217) Tekrar evlenebilmeleri için; o kadının başka bir kimseyle evlenmesi şarttır. Peki bu evlenme, anlaşmalı şekilde yapılabilir mi? İbn-i Abbas (ra) bu durumu Resûl-i Ekrem (sav)'e sormuştur. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (sav): "Hayır!.. Ancak isteyerek yapılacak nikâh helal kılar, anlaşmalı (hileli) nikâh değil, ayrıca Allah'ın kitabıyla alay da değil!.. İkinci kocanın, o kadının balcığından tatması (cinsi temas, cim'a etmeleri) da şarttır."(218) buyurmuştur. Hanefi fûkahası, Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Allahû Teâla (cc) helal kılana ve kendisi için helal kılınana lanet etsin" Hadis-i Şerifini esas alarak: "Helal kılma şartıyla (anlaşmalı olarak) o kadınla evlendiği zaman nikâh mekruhtur. Eğer yeni koca; o kadınla cima ettikten sonra boşarsa, birinci kocaya helal olur. Aksi takdirde helal olmaz. Zira bu fiilde (birinci kocaya helal olabilmesi için anlaşmalı evlenmede) "Muvakkat nikâhın manası mevcuddur"(219) hükmünde müttefiktir. Esasen, Resûl-i Ekrem (sav)'in: "(Üç talakla boşanan) kadın; birinci kocasına, yeni kocasının balcığını tadıncaya kadar helal olmaz"(220) buyurduğu bilinmektedir. Sonuç olarak "Hulle"nin (Helal kılmanın) şartları şunlardır:

  a) Üç talakla boşanan kadın iddet müddetini doldurmalıdır.
  b) Bundan sonra başka bir erkekle; sahih bir nikâhla evlenmelidir ve aralarında cinsi temas (Cim'a) olmalıdır.
  c) Ölüm veya meşru sebeblerle boşanma meydana gelmelidir. Hiçbir zaman üç talakla boşayan kimseye; bu kadın, yeniden helal olsun niyetiyle davranmamalıdır.
  d) İkinci kocadan sonra da, iddetini tamamlamalıdır.
  e) Kadın, birinci kocasıyla yeniden nikâh'a razı olmalıdır.

  1178 İmam-ı Şafii (rha) nikâh kelimesinin, hem cinsi münasebete, hem de akid suretiyle meydana gelen evliliğe delâlet edebileceğini beyan ettikten sonra: "Kocası tarafından üç talakla boşanan ve sonra başka adamla evlenen bir kadına Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "Sen onun, o da senin balını tadıncaya kadar ilk kocana dönmen helal olmaz." Yine Süfyan, İbn-i Şihab'tan, O da Urve'den, O da Hz. Aişe'den rivayet ettiğine göre; "Rifae'nin karısı, Resûl-i Ekrem (sav)'e gelip dedi ki: "- Ben Rifae'nin karısıydım. Sonra beni üç talakla kat'i olarak boşadı. Ben de Abdurrahman b. Zebir ile evlendim. Fakat onun erkekliği elbise saçağı gibidir." Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (sav): "Galiba sen Rifae'ye dönmek istiyorsun!.. Hayır, sen onun, o da senin balını tadıncaya kadar bu helal olmaz" buyurdu. Sünnet kat'i olarak göstermektedir ki; ilk kocasından üç talakla boşanan bir kadın, ikinci koca ile nikâhlanıp, bu yeni kocası ile cim'ada (Cinsi münasebette) bulunmadıkça, birinci kocasına (Üç talakla boşayana) dönemez. Ancak nikâh ve cinsi münasebetten sonra (her hangi bir sebeble boşanırsa) ilk kocasına dönebilir"(221) hükmünü beyan etmektedir.  veya kardeş kuanı kerimde talak suresinin tefsirine bir bak mı deseydik

 10. Şema
  el-âsa limen âsa
  uyduğun mezhebin bu konudaki görüşü nedir?
  Biz İmam-ı Azamın ictihatları ile amel ederiz
  ben mezhebinin görüşünü sormuştum mezhebin ismini değil.

 11. hüseyni
  Emekli
  Arkadaşım, dinimizde mutlak müctehid ve fetva makamına çıkmış ve

  otoritesini kabul ettirmiş din alimlerimiz var..Bunların Kitaba,


  sünnete ve icma-i ümmete uygun olarak ortaya koydukları eserler

  var..Bu insanlar hiç bir meseleyi muallakta bırakmadan olması

  mümkün ve olma olasılığı milyondabir dahi olan mevzulara ışık

  tutmuşlar..Bütün bunlar dururken ezbere fetva verilmez..!

  Şema, yukarıdaki yazıyı okumadın galiba..Açarsın hanefi fıkıh kitaplarını bakarsın..

  İkinci bir konu, senin rahatsız eden ne? burada bir alevinin olmasımı?

 12. Şema
  el-âsa limen âsa

  Reklam


  Şema, yukarıdaki yazıyı okumadın galibaAçarsın hanefi fıkıh kitaplarını bakarsın

  İkinci bir konu, senin rahatsız eden ne? burada bir alevinin olmasımı?
  konuyu saptırmayalım kardeş.
  cevap verenlere tepki gösterince bende kendi uyduğun mezhebin görüşünü bize yolla dedim ama çaba boşunaymış. selametle


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... SonuncuSonuncu