+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Said Nursi Kıyametin Ne Zaman kopacağını Söylüyor Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. maraşlıhakan
  Devamlı Üye
  Reklam

  Said Nursi Kıyametin Ne Zaman kopacağını Söylüyor

  Reklam

  Said Nursi Kıyametin Ne Zaman kopacağını Söylüyor Mumsema “Kıyamet çok yakında kopacak”

  Kıyamete çok az bir vakit olduğunu ifade eden Adnan Oktar, “Hicri 1500 yılından sonra kıyamet bekleniyor. Said Nursi de 1545 yılında Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor. Yani bunun son anlarındayız. Mehdi'nin çıkışından önceki alametlerin birçoğu belirdi; Güneş ve ay tutulmalarının peş peşe gelmesi, İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulması, kuyruklu yıldızın çıkması, Kâbe baskını, çöle batan ordu (Irak ordusu), Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi gibi gibi…” dedi.

  Adnan Oktar saygı duyduğum bir insan ve onun ağzından kıyametle ilgili bir kelime geçiyor.Resmen şok oldum.Bu fitnecilik midir?

 2. yusuf0571
  !!!!!!!!!!

  --->: Said Nursi Kıyametin Ne Zaman kopacağını Söylüyor


  Reklam


  kardeşim kıyametin kopacağını sadece Allah bilir.kim şu zaman kopacak derse ondan ayrıl.peygamberimiz bile bilmezken senin zikrettiklerin nereden bilsin.

 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  “Kıyamet çok yakında kopacak”

  Kıyamete çok az bir vakit olduğunu ifade eden Adnan Oktar, “Hicri 1500 yılından sonra kıyamet bekleniyor. Said Nursi de 1545 yılında Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor. Yani bunun son anlarındayız. Mehdi'nin çıkışından önceki alametlerin birçoğu belirdi; Güneş ve ay tutulmalarının peş peşe gelmesi, İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulması, kuyruklu yıldızın çıkması, Kâbe baskını, çöle batan ordu (Irak ordusu), Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi gibi gibi…” dedi.
  Adnan Oktar saygı duyduğum bir insan ve onun ağzından kıyametle ilgili bir kelime geçiyor.Resmen şok oldum.Bu fitnecilik midir?
  Kıyamet saatini Allah'tan başka hiç kimse bilemez..

  "Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır." (Lokman 34)


 4. yusuf0571
  !!!!!!!!!!
  Kıyamet saatini Allah'tan başka hiç kimse bilemez..

  "Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır." (Lokman 34)
  teşekürler hocam

 5. maraşlıhakan
  Devamlı Üye
  O zaman saygı duyduğumuz Said Nursi'ye artık inanmamalıyız desenize.

 6. yusuf0571
  !!!!!!!!!!
  sadece iyi araştırman gerek.onun adına yazılmış yalan bir kitap olabilir.o müthiş insan elbette kıyamet saati hakkında tarih söyleme yanlışı yapmaz.

 7. maraşlıhakan
  Devamlı Üye
  Kanal ismi vermek burada ne kadar doğru olur ama dün gece HaberTürk kanalında Yiğit Bulut'la Sansürsüz programına Harun Yahya takma ismini kullanan Adnan Oktar katıldı.İzlediniz mi?Bilmiyorum.Adam kitaplarını da gösteriyordu ve gayet emin bunu söylüyordu.Ayrıca Dabbe'nin %100 Bilgisayarın ta kendisi olduğunu da söyledi.Bu adamın belgesellerini hepiniz izlemişsinizdir.Kendisi zaten tamamen Said Nursi'nin eserlerinden faydalanıyor.Kafam çok karışık.İlk işim Said Nursinin kitaplarını bulup okumak olacak inşallah.

 8. yusuf0571
  !!!!!!!!!!
  kardeş öyle kanallar izlemeyiz..sen kuran a uy.üstelik kuran dabbe hakkında ne diyor bak...Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah'a aittir." (Hûd, 6)

  “Her canlının (dâbbenin) dizgini Allahın elindedir.” (Hud, 56)


  "Allah her canlıyı (dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah, şüphesiz her şeye kadirdir." (Nûr, 45)

 9. halil akyaz
  Üye
  Kıyamet saatini Allah'tan başka hiç kimse bilemez..

  "Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır." (Lokman 34)


  kardeş sen sırtını bu bilgiye daya gerisini boşver.

 10. Hoca
  erimeye devam...
  O zaman saygı duyduğumuz Said Nursi'ye artık inanmamalıyız desenize
  bu büyük bir söz. bir alıntı yaptım bak kardeş.

  KIYAMET ALAMETLERİ

  MEŞRUTİYETİN İLANI 1324-1908
  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1358-1359- 1939-1940
  KASTAMONU LAHİKASI SH.204

  Asr suresindeki es-salihat kelimesi cifir hesabıyla 1358- 1939’u gösteriyor bu da İlk nurculardır.-
  Fatihadaki en amtealeyhim 1547- 2122 veya 1577-2151
  1500-2077 ve 1506-2082 taifeyi mücahidin
  Son zafer 1560-2135’e kadar devam edecek
  KASTAMONU LAHİKASI SH.204
  Nurcuların Ne kadar devam edeceklerine dair ilham;
  1506-2082 Bu tarihe kadar zahir ve aşikarane devam ederler.
  1542-2117 bu tarihte sonra Nurcuların gizli olarak devamı
  1545-2120 Kafirlere Kıyamet Saati
  KASTAMONU LAHİKASI SH.27

  RİSALE-İ NUR dan Tam 100 Sene sonra Mehdi gelecek
  ŞUALAR SH.720
  EMİRDAĞ LAHİKASI 1. CİLD SH.266, 2. CİLD SH.112
  SİKKE-İ TASDİKİ GAYBİ SH.9

  MEHDİ RİSALE-İ NUR’UN MANEVİ ŞAHSİYETİDİR.
  EMİRDAĞ LAHİKASI 1.CİLD SH.266
  Bediüzzaman Said Nursi'nin Kıyamet Alametlerine Yaklaşımı

  Kıyâmet alâmetleri genelde hadis-i şeriflerde zikredilen bir olgudur. Hattâ, İslam âlimlerince hadis-i şeriflerde belirtilen, yer yer tafsilatlı olarak tasvir edilen alâmetler “büyük ve küçük alâmetler” olarak iki kısma ayrılmıştır.
  Kıyâmet alâmetlerinden bazıları, insanlarca çok kolay anlaşılabilir niteliktedir ve alışıldık mânâları ihtiva eder. İşlerin ehline verilmemesi, güven ve emniyetin kalmaması gibi. Ama bazı alâmetler vardır ki, benzerine hiçbir zaman rastlanılmayan, tabiat-üstü olay veya belirtileri ihtiva eder. Güneşin batıdan doğuşu ve Dâbbetü’l-Arz isimli canlının çıkması gibi.
  Gerek âyetlerde, gerekse hadis-i şeriflerde yer alan ve “müteşabih” kavramı çerçevesinde değerlendirilen bu ikinci tür kıyâmet alâmetleri bir çok âlim gibi, Bediüzzaman Said Nursi’nin de değerlendirme alanında bulunmaktadır. Ancak Bediüzzaman, gerek Kur’ân ve gerekse hadîs müteşabihatını daha farklı bir yöntemle ele alarak, yeni bir usûl ve metodoloji ortaya koymuştur. Yirmi Dördüncü Söz isimli risalesinin “On İki Asıl” bölümünde bu yaklaşım tarzları örnekleriyle birlikte açıklanırken, özellikle kıyâmet alâmetlerinin ele alındığı “Beşinci Şua” isimli bir başka risalenin başında da bu usûl ve metodoloji dile getirilmiştir.

  Risale-i Nur’un geneli incelendiğinde, adı geçen bölümlerdeki usûlün başlıbaşına ve kendine has bir yaklaşım tarzı olarak uygulandığını görürüz. Bu usûlün belli başlı unsurlarını şöyle özetleyebiliriz:

  1) Kıyâmet alâmetleri arasındaki olağanüstü hadiselerle ilgili haberler, eğer zahirî mânâsıyla ele alınırsa, bir başka ifadeyle, onlar çok açık olarak ifade edilmiş olsa idi, böyle hadiselerin gerçekleşmesi “imtihan sırrını” ortadan kaldıracaktır. İnsanlar kendi iradeleriyle değil, cebren inanacaklardır. Bu durumda Ebû Cehil ile Ebû Bekirler aynı seviyede bulunacaklardır. Halbuki mucizeler bile insan iradesini boşa çıkaracak şekilde gelmemiştir. O hâlde, müteşabih olan bu alâmetlerin tevil edilmesi, ne anlama geldiğine dair yorumlar yapılması gerekir.

  2) Hazret-i Peygamber’ce (s.a.s.) bildirilen gayba dair haberlerin bir kısmında tafsilat vardır. Bu bölüme giren haberler üzerinde bir te’vil getirmek, tasarrufta bulunmak söz konusu olamaz. Bir kısım gaybî haberler ise gayet kapalı ve özet bir şekilde bildirilmiştir. Bunlar iman erkânına girmeyen ve daha ziyade kevnî hadiseler veya istikbale dair haberlerdir. Bu gruba giren haberler belâgatın unsurları olan temsil, teşbih, telmih gibi yollarla aktarılmıştır. Bunlar ise zamanın geçmesiyle mânâsı anlaşılabilir veya yorumlanabilir.

  3) Temsil ve teşbih sûretinde rivayet edilen hadis-i şerifler, zaman içerisinde doğru ve isabetli yorumlanmadığı için sadece zahirî mânâsıyla ele alınmıştır. Bunun da ötesinde mecaz, teşbih ve temsiller havastan avama indikçe, ilmin elinden cehlin eline düştükçe zahirî mânâ, hakikat olarak telâkki edilmiştir. Hattâ, avamın bu yaklaşımından hareketle bazı kimseler ilim adına böyle hadis-i şeriflerin inkârına gitmişlerdir. İşte bu hassas noktada ayırımı iyi yapmak gereklidir. Bazı hadis-i şerifler ise hususi mânâları olduğu hâlde umumi mânâlarla açıklanmış, umumi olanlar da hususi çerçevede izah edilmiştir. Bu yüzden istikbale dair haberlerdein hangisinin umumi, hangisinin hususi olduğunun çok iyi tespiti gereklidir.

  4) İstikbale dair haberlerin genelde müteşabih ifadelerle aktarılmasının bir hikmeti, tıpkı insan ecelinin gizli olması gibi, kâinatın eceli olan kıyâmetin zamanının gizlenmesidir. Bu yüzden Müslümanlar kendi yaşadıkları asrı âhir zaman olarak telâkki etmişler ve o inançla yaşamışlardır. Buradan hareketle her devrin insanları, bu haberleri asıl maksattan dışarı çıkmamak şartıyla yaşadıkları dönemin anlayış ve idrakine uygun tevil etmişlerdir. Bu durum, yaşadığımız asır için de geçerlidir.

  5) Bazı hadis-i şeriflerin ravileri rivayette bulunurken kendi içtihatlarını ve görüşlerini de dile getirmişlerdir. Ancak zamanla hadisle birlikte yerleşen bu yorumlar hadisin kendisinden telâkki edilmiştir. Bu yüzden, istikbale dair haberlerin yer aldığı hadislerin bizzat uzmanları tarafından ele alınması, hadisin gerçek metni ile yorumların birbirinden ayrılması gereklidir.

  6) Kur’an gibi hadisler de, bir döneme değil, her döneme hitap ettiğinden, kısmen sembolik ve sanatlı bir dil kullanmışlardır. Öyle ki, her dönemin insanları, onlardan kendilerine ait manâyı almış ve istifade etmişlerdir.
  Kaynak: yeniumit

 11. muhasebeci
  Emekli
  hocam adnan oktara nıye ınanıyon şarlatan o
  eskı mazısını arasıtr mankenlerle falan fuhus haberlerı cıkardı

 12. OGOG
  AZA

  Reklam


  hocam adnan oktara nıye ınanıyon şarlatan o
  eskı mazısını arasıtr mankenlerle falan fuhus haberlerı cıkardı
  Ne çirkin laf bunlar.
  -Kendi mi itiraf etti?
  -Gördün mü? Bu da yetmez 4 kişi gördü mü?

  Eğer bunlar olmadı ise dilin seni çok azablı bir ateşe sürükledi.

  Son olarak,

  “Size bir fasık haber getirirse, onu iyice araştırın; yoksa bilmeden bir topluluğa karşı kötülük yapar, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz.” (49.6)

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
kıyametin kopacağını söyleyen adam,  said nursi kıyamet,  said nursiye göre kıyamet nezaman kopacak,  said nursi kiyamet,  saidi nursiye göre kıyamet ne zaman kopacak,  said nursi kıyamet tarihi,  bediüzzaman kıyamet nezaman kopacak