+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Başörtüsünden dolayı okul bırakmak doğru mudur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ßüşra...
  Üye
  Reklam

  Başörtüsünden dolayı okul bırakmak doğru mudur?

  Reklam

  Başörtüsünden dolayı okul bırakmak doğru mudur? Mumsema selamun aleyküm ...

  ben 17 yaşındayım bu sene lise 3. sınıfa geçtim düz lise okuyorm. yaklaşık 1,5 senedir kapalıyım ve düz lisede okuduğum için başımı açmak mecburiyetinde kalıyorum açıkçası bu çok zor geliyo artık.. bu sene okulu bırakmaya karar verdim ama bi yandan eğitim hayatımı düşünüyorum ve hala ikilem içersindeyim ... bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim... Allah razı olsun

  selamun aleyküm.
  ...

 2. halil akyaz
  Üye

  --->: başörtüsünden dolayı okul bırakmak doğru mudur?


  Reklam


  hz Allaha(cc)e kulluk baş örtüsüyle sınırlı değildir bu arada size çarşaf bile önerenler çıkabilir.ancak ilim tahsil etmek çok önemli zira ilk ayet bile oku diye başladığına göre okumak lazım.ve çok önemli okumadan bilemessin.baş örtüsü yüzünden okulu terketmek yanlış olsa gerektir.zihnin ve kalbin Allaha dönük olsun yeter.gerisi gelir ve olur.ol.mak zorundadır.

 3. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Soru
  Bazı bayan arkadaşlarımız okulda başlarını açmak zorunda kalıyorlar... Kimi üniverstelerde bahçe kapısında kimisinde sınfta açmak zorunda kalıyorlar... bunun hükmü nedir...?


  Cevap
  Bilindiği gibi Nur sûresi'nin 31. ve Ahzab suresi'nin 33, 35 ve 59'uncu ayetlerinde kadınların örtünmeleri, vücutlarının zinet yerlerini yabancılara göstermemeleri emredilmektedir. Bu konuda birçok hadis de vardır. Ama bu hadisleri burada nakletmeye lüzum görmüyoruz.

  Kadının bütün vücudunun avret olup olmadığı hususu da mezhepler arasında ihtilaflıdır. Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre kadının istisnasız tüm vücudu avret kabul edildiği halde Hanefî ve Malikîmezheplerinde eller ve yüzün fitne korkusu olmadığı takdirde avretolmadığı belirtilmiştir (1).

  Tedavi gibi bazı zaruret hallerinde yabancı birisi bir kadının avret kabul edilen bir uzvuna zaruret miktarmca ve tedavinin gerekdiği mahalli geçmemek şartıyla bakabilir(2). Allah, Kurân-ı Kerîm'de kadınların vücutlarını örtmelerini emredip başkalarına göstermelerini yasakladığına göre onların avret mahallerini yabancıların görebileceği şekilde açmaları haramdır. Zaruret olmadıkça avret sayılan bir uzvun tamamını ya da bir kısmını açamazlar.

  Zaruret, yasak bir şeyi yapmadığı takdirde helaki veya helake yaklaşmayı gerekli kılan şeydir (3). Ali Haydar Mecelle Şerhi'nde zarureti aynen şu şekilde tarif etmiştir: "Zaruret; memnu tenavületmediği takdirde helaki müstelzim olan haldir" (4).

  Buna göre İslâm'a hizmet etmek gayesiyle de olsa İslâm'a taban tabana zıt düşen, kadının namahrem yerlerini ve avretini açmaya zorlayan okullarda okumanın zaruret kabul edilmesi mümkün değildir.

  Ayrıca kadınların mutlaka bilmesi gereken şeyleri, avretlerini açmayı gerektirmeyen okul ve kurslardan öğrenmeleri pekala mümkündür. İslâm hizmeti böyle bir yol ile ifa edilemez. Ayrıca İslâm tarihi hiçbir resmî tahsili olmadığı halde kendisini özel olarak yetiştirip İslâm'a ve ilme hizmet eden kadınlarla doludur. Şüphesiz kadınların avret açma ve ihtilat gibi İslâm'ın yasakladığı şeyler olmazsa okutulmaları gerekli ve okumaları zaruridir, bunda büyük faydalar da vardır. Ama bu haramı işlemeyi tecviz edemez.

  Bilindiği gibi "Zararları gidermek, maslahatları celb etmekten evladır." diye meşhur bir fıkıh kaidesi vardır. İslâm'ın yasaklara gösterdiği itina, emirlere gösterdiği itinadan daha büyüktür. Hz. Peygamber bir hadîsinde: "Ben size bir şey emrettiğim zaman ondan gücünüzün yettiği kadarını yapınız. Bir şeyden nehyettiğim zaman da ondan kaçınınız" buyurur.

  Bundan dolayı meşakkati defetmek için vacibi terk etmek caizdir, ama günahları, özellikle büyük günahları işlemekte müsamaha yoktur. Bezzazî'nin ifadesine göre avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse, nehir kenarında da olsa istincayı terk eder. Çünkü yasak, emre tercih edilir. Kadına gusül gerekse ve erkeklerden gizlenecek bir yer bulamazsa guslü terkeder (5).

  Demek oluyor ki, bir haramı işlememek için farz bile terkedilir. O halde sadece umulan bir maslahat için nassların haram kıldığı bir şeyin işlenmesi tecviz edilemez. Bize göre bu her okul için aynıdır. Müslümanların, kadınların başlarını açabilmeleri için İslâm'ın hükümlerini zorlayacakları yerde, kadınların İslâmî kıyafetler içerisinde okuyabilmelerinin çarelerini araştırıp bu yolda gayret sarfetmeleri gerekir.

  1-Kitabu'1-Fıkh âlâ Mezâbili'l Erbaa 1/192. Sâbûnî, Tefsirû Ayât'il-Ahkâm c. 2. s. 381
  2-el-Merginânî, el-Hidâye, c. 4, s. 84
  3-Suyûtî, el-Eşbah ven-Nezâir, s. 94
  4-Ali Haydar, Dürerü'l-Hakkâm Şerhu Mecelletü'l-Ahkâm, Muk. 22. Mdd. nin şerhi
  5-İbnu Nüceym el-Eşbâh ve'n-Nezâir, s. 90-91

  Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II.180
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör

 4. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Hizmet için okul mu, başörtüsü mü?

  Başörtüsü örtmek farz. Okumak ve ilim tahsil etmek ise başta Alâk Sûresinin ilk ve 3.cü âyetler ve birçok âyete göre farz. Acaba başörtüsü yasağı karşısında başörtüsü mü, okul mu, yoksa başörtüsü ile birlikte okumak mı? Herhalde bu hususa şu soru zâviyesinden bakmak durumundayız: Biz bu dünyaya niye gönderildik?

  İnsan bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek (olgunlaşmak, gelişmek) için gelmiştir. Mahiyet ve istidad (potansiyel yetenek) itibâriyle herşey ilme bağlıdır. Ve bütün gerçek ilimlerin esâsı ve mâdeni ve nuru ve ruhu, mârifetullahtır (Allahı bütün isim ve sıfatlarıyla, eser ve sanatlarıyla, nimet ve ikramlarıyla tanımaktır). Ve o*nun üssül-esâsı (öğrenmenin temel prensibi) Allaha imandır. (Sözler, s. 286.)

  Okumayı emreden âyetlerin, Saçınızı-başınızı açarak, yasakçı sistemin okullarında okuyun! demek istemediği kesin. Hâlıkımız bizi bu dünyaya, imtihan, imân ve ibâdet etmek (aynı zamanda hanımların da başlarını örtmesi), ilimle tekâmül etmek için dünyaya göndermiş. Yoksa, Öğretmen, doktor, mühendis, işletmeci olun! diye değil.

  Okumanın, kariyer yapmanın, kendini yetiştirmenin binbir yolu imkânı olmalı. Gelişmiş ülkelerde ev eğitimi yaygın bir uygulamadır. Kurslar vasıtasıyla çeşitli mesleklere, sanatlara yönelmek mümkün. Nice sanatkâr, araştırmacı ve kâşifin resmî diploması yoktur. Nice ev hanımı, eserleri, çalışması, buluşuyla resmî diplomalılara taş çıkartmıştır!

  Ne yapalım, şartlar böyle gerektiriyor; başımızı açıp okuyalım, makam ve mevki sahibi olalım ve sonra dinimize, milletimize hizmet edelim! diye düşünmek de mümkün. Ancak, hizmeti, farzı terk edip, meşkûk, şüpheli hizmete gidilebilir mi? Örtünmek de ibâdet ve hizmettir. Çünkü başörtüsü İslâmî şeâirdir, semboldür. o*nu takmak İslâma lisan-ı hal ile yapılan bir hizmettir. Nice insan, tesettürlüleri görerek, Neden böyle ve niçin? diye tesettürü sorgulamış, gerçeği bulmuş, bulacaktır; bilemiyoruz.

  Abdullah Aymaz, 16 Ocak 2005 tarihli Zamandaki yazısında, tanımadığı bir İtalyan ve Alman ile yola çıkan bir Müslümanın, istasyonda namaz kılmasından sonra, İtalyanın namazı, İslâmiyeti araştırdığını yazar: Namazın hikmetlerini Dokuzuncu Sözden dinledikten sonra ibâdetin çok hoşuna gittiğini söyleyen İtalyan, Bu yolculuğumuz bir tesadüf değil, senin benzinliğe girip namaz kılman bir tesadüf değil. Yoksa bu güzel sohbetimiz olmazdı. Ayrıca çoktan beri aradığım kitabı benzinlikte buldum; satın aldım der. Aradan bir buçuk ay geçer. İtalyan, Müslümanı arar, Bu namaz ibâdeti çok hoşuma gitti. Yanlış anlama, hemen Müslüman olacak değilim. Ama, namaz kılmayı nasıl öğrenebilirim, bana yardımcı olabilir misin? diye sorar... İşte sadece bir vakit namaz kılmanın, hizmete yansıyan ve tesbit edilen sadece bir yönü...

  Diğer taraftan hizmet; makam, mevki, güç, para-pul, kariyer ile değil, ihlâs iledir der Bediüzzaman. Dinleyelim: Bu dünyada, özellikle âhirete yönelik hizmetlerde en mühim bir esas ihlâstır. En büyük bir kuvvet ihlâstır. En makbul bir şefaatçi ihlâstır. En metin/sağlam bir istinat noktası ihlâstır. En kısa hakikat yolu ihlâstır. En makbul mânevî bir duâ ihlâstır. Maksatlara ulaşmada en kerametli (harika) vesile ihlâstır. En yüksek bir haslet ihlâstır. En sâfî ubudiyet/kulluk ihlâstır. (Lemalar, s. 163) Yani, hizmet etmek isteyen için esas, kuvvet, şefaatçi, istinat noktası, hakikat, duâ, keramet/harika hal, haslet, ubudiyet/kulluk ihlâstır. Yoksa, dünyevî makam, mevki ve kariyerler değil!

  Acaba hizmet adına baş açılırsa, bu durum ne kadar kanıksanacak ve daha başka hangi tavizler verilecektir? Başörtüsüne cevaz bulan, yorum yapan, diğerlerine neden yapmasın? Bu kanıksanma ve tavizlerin sonunun nereye varacağını kim tahmin edebilir? Evet, bu bir psikolojik kaidedir: İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!

  Bilhassa 28 Şubat'tan sonra başörtüsünü açmaya razı olup o*nu kanıksadıktan sonra; pantolona, oradan tokalaşmaya, oradan da daha başka tavizlere kadar gidildiğinin çok acı örnekleri görülmüştür.

  Ali Ferşadoğlu

 5. HAYRUNİSAGÜLL
  Devamlı Üye
  bende 15 yaşındayım ve lise ikinci sınıfa geçtim. bir, bir buçuk yıldır kapalıyım. ama okulumdan dolayı bende açıyorum.... ilim çok önemli bişey. insanın içinde allah sevgisi olsun, ibadetlerini yapsın.... başını açman sonuçta senin isteğin deil... ben hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. bence sende bırakma ve ilerde inş. bir meslek sahibi ol ve en azından bu durumdakilere destek ol, yanlarında ol pes etme.... rabbim senin içindeki duyguları bilio zaten. sen şimdi okulu bırakırsan, ben bırakırsam bu ülkeye kimler sahip çıkacak söyler misin???

 6. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  hz Allaha(cc)e kulluk baş örtüsüyle sınırlı değildir
  Halil Akyaz abicim iyi demişsiniz hoş demişsiniz ama baş örtüsüde emir değil mi?Hem ilim sadece okulda öğrenilenler mi?Dünyamıza ve ahiretimize Yararlı olan herşey dünyalık ilimlerle sınırlandırmamalıyız.(Ha bem asla dünyalık ilimleri okumayalım demiyorum , onlarda lazım elbet.Bende okuyorum zaten)
  "Senin gönlün temizse gerisi sonradan gelir" gibi bir düşünce sezdim yazınızda.Tabiki okumakda lazım (Allah affetsin , bende bir sene açtım başımı) ama "başını aç öyle devam et" gibi cümleler yerine müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede keşke serbest olsada şimdi hepimiz rahat etsekBenim dersleri açıktan vermemin bir sebebi de budur.Tutanak tutuyorlar onda da sağolsunlar.Ama napalım bu zamanın Türkiye'sinde Allah'ın emirlerine karşılık münafıkların emri geçerli
  Ahh Osmanlı nerdesin!!!O zamanlarda durum böyle miydi?Hayır , çünkü Şeriat vardı.Allah'ın emirleri olan şeriat , şimdi İran'da olan şeriat değilŞeriat Allah uygulamamızı istediği hayat biçimi ama biz yaşayamıyoruz
  İçin çok dolu yaBize bunu çektirenleri Allah'a havale ediyorum.Allah (c.c) yar ve yardımcımız olsun inşaAllah..
  Büşra ve Hayrunnisagül kardeşlerim Allah (c.c.) sizin de yardımcınız olsun inşaAllah..

 7. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  selamun aleyküm ...

  ben 17 yaşındayım bu sene lise 3. sınıfa geçtim düz lise okuyorm. yaklaşık 1,5 senedir kapalıyım ve düz lisede okuduğum için başımı açmak mecburiyetinde kalıyorum açıkçası bu çok zor geliyo artık.. bu sene okulu bırakmaya karar verdim ama bi yandan eğitim hayatımı düşünüyorum ve hala ikilem içersindeyim ... bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim... Allah razı olsun

  selamun aleyküm.
  ...
  ve aleykumusselam ve rahmetullah. kardeş en güzel özet cevabı babamın medrese arkadışı olan Halil Günenç hoca, Hükümdar kardeşin verdiği cevapta yazmış bu sana yeterli bir cevaptır. kulağına küpe olsun.
  Alıntı Hükümdar Nickli Üyeden Alıntı
  Müslümanların, kadınların başlarını açabilmeleri için İslâm'ın hükümlerini zorlayacakları yerde, kadınların İslâmî kıyafetler içerisinde okuyabilmelerinin çarelerini araştırıp bu yolda gayret sarfetmeleri gerekir.
  hz Allaha(cc)e kulluk baş örtüsüyle sınırlı değildir bu arada size çarşaf bile önerenler çıkabilir.ancak ilim tahsil etmek çok önemli zira ilk ayet bile oku diye başladığına göre okumak lazım.ve çok önemli okumadan bilemessin.baş örtüsü yüzünden okulu terketmek yanlış olsa gerektir.zihnin ve kalbin Allaha dönük olsun yeter.gerisi gelir ve olur.ol.mak zorundadır.
  İlim öğrenmek önemlidir bu doğru ama Allah rızası için ilim öğrenme, Allah'ın koymuş olduğu sınırlar çerçevesinde olmalıdır.
  bu kardeşimiz senin bu sözüne uyup başını açıp okuduğu sürece günahında ortaksın kardeş. dikkat edelim. Alimlerin verdiği cevapları nakledelim.


  bende 15 yaşındayım ve lise ikinci sınıfa geçtim. bir, bir buçuk yıldır kapalıyım. ama okulumdan dolayı bende açıyorum.... ilim çok önemli bişey. insanın içinde allah sevgisi olsun, ibadetlerini yapsın.... başını açman sonuçta senin isteğin deil... ben hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. bence sende bırakma ve ilerde inş. bir meslek sahibi ol ve en azından bu durumdakilere destek ol, yanlarında ol pes etme.... rabbim senin içindeki duyguları bilio zaten. sen şimdi okulu bırakırsan, ben bırakırsam bu ülkeye kimler sahip çıkacak söyler misin???

  Kardeş bu anlayış masumane görünebilir ama Allah rızasına uygun olanı değildir. Allah tüm mümineleri korusun


  Halil Akyaz abicim iyi demişsiniz hoş demişsiniz ama baş örtüsüde emir değil mi?Hem ilim sadece okulda öğrenilenler mi?Dünyamıza ve ahiretimize Yararlı olan herşey dünyalık ilimlerle sınırlandırmamalıyız.(Ha bem asla dünyalık ilimleri okumayalım demiyorum , onlarda lazım elbet.Bende okuyorum zaten)
  "Senin gönlün temizse gerisi sonradan gelir" gibi bir düşünce sezdim yazınızda.Tabiki okumakda lazım (Allah affetsin , bende bir sene açtım başımı) ama "başını aç öyle devam et" gibi cümleler yerine müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede keşke serbest olsada şimdi hepimiz rahat etsekBenim dersleri açıktan vermemin bir sebebi de budur.Tutanak tutuyorlar onda da sağolsunlar.Ama napalım bu zamanın Türkiye'sinde Allah'ın emirlerine karşılık münafıkların emri geçerli
  Ahh Osmanlı nerdesin!!!O zamanlarda durum böyle miydi?Hayır , çünkü Şeriat vardı.Allah'ın emirleri olan şeriat , şimdi İran'da olan şeriat değilŞeriat Allah uygulamamızı istediği hayat biçimi ama biz yaşayamıyoruz
  İçin çok dolu yaBize bunu çektirenleri Allah'a havale ediyorum.Allah (c.c) yar ve yardımcımız olsun inşaAllah..
  Büşra ve Hayrunnisagül kardeşlerim Allah (c.c.) sizin de yardımcınız olsun inşaAllah..
  Mutlaka ilim alın ama bu Rızai Barinin emirlerine uygun olsun. hamdolsun böyle yerler var Türkiyede. Arayan belasınıda, Mevlasınıda bulur.

 8. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Mutlaka ilim alın ama bu Rızai Barinin emirlerine uygun olsun. hamdolsun böyle yerler var Türkiyede. Arayan belasınıda, Mevlasınıda bulur
  Hocam elhamdülillah , tuttukları tutanak hiç umurum değil ama farzı yerine getirdiğim için suçluymuşum gibi davranmak çok acı birşey.Bilyorum Türkiye'de böyle yerler var ama birincisi annem ve babamdan izin çıkması lazım oda biraz zor , ikincisi ben Allah'ın ilmiyle ve kitabıyla uğraşıyorum şu anda.O yüzden için rahat elhamdülillah.Hocamız hep:"Elinizdeki Kur'an'a sahip çıkın ve kıymetini bilin , yoksa Allah (c.c.) onu bir anda elinizden alırda kalıverirsiniz öylece" der.Önemsediğim şeyler Allah'ın rızası elhamdülillah ve inşaAllah da O'nun rızasına erebilirim ama bir yandan da bu dünyalıklar can sıkıntısı işteNeyse Allah ve Rasülü beni kabul etsinde diğerleri hiç de tın değil

 9. halil akyaz
  Üye
  bazı kardeşler hangi ülkede yaşadıklarının yani ülke anayasası ve kanunlarının farkında deyil herhalde.türkiye cumhuriyeti devleti.laik demokratik sosyal bir hukuk devleti.ve 72/5 milyon insan nüfusuna sahip büyük bir devlet.yani 72/5 milyon değişik kafa ve anlayış bu gün okullarda baş örtüsü meselesi yakın bir gelecekte sorun olmaktan çıkacaktır.yavaş yavaş.bir genç kardeş okul mu? baş örtüsü mü? diye bir soru sormuş.bizde cevaben okul dedik 2 arasında tercih 3 yok.biz Allahın emirlerini yok sayacak kadar divane deyiliz herhalde.bu konular hassas konular dindarlıkta uçta bulunmak riskli bir şey düşüşüde bir o kadar meşakkatli olur.günümüzde piyasa yani normal hayatta gözlemci olmak faydalı bir şey.din konularına yabancı olan bir vatandaş bir akıl danışsa Allah muhafaza.şu katılığı görse kaçar gider herhalde.kaçanlarıda çok gördüm.armudun sapı üzümün çekirdeği.bırak kardeşim sen kolay yolu göster o yola girsin sonra kendi pişer hem ilim okullarda öğrenilir bir doktor kuran kursuna gidecek ne öğrenecek e tabiki Allah kelamını.iyi güzel amma doktorluğu nasıl öğrenecek duvara diploma yerine ne asacak.okusun öğrensin dersek 8 sınıf+lise+üniversite okuması lazım ee baş örtüsü yasak ne yapacaz o zaman herkez okulu bırakıp camiya veya kuran kursuna koşsun hep beraber imam olalım olalımda cemaati nerden bulacaz..

 10. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  bazı kardeşler hangi ülkede yaşadıklarının yani ülke anayasası ve kanunlarının farkında deyil herhalde.türkiye cumhuriyeti devleti.laik demokratik sosyal bir hukuk devleti.
  Tamam bu doğru ama ben anayasada olup Allah'ın emirlerini çiğnemeye cüret eden yasaları ASLA kabul eymiyorum , sadece bunlar bize dayatılıyor.
  bırak kardeşim sen kolay yolu göster o yola girsin sonra kendi pişer
  Hocamızın bir lafı var : Eğer sıkıntı çekiyorsanız doğru yoldasınız..İnşaAllah anlatabilmişimdir.Kolay yollarda insan ayakta duramaz , elbette zorluklar çekecek..
  herkez okulu bırakıp camiya veya kuran kursuna koşsun hep beraber imam olalım olalımda cemaati nerden bulacaz..
  Nasıl bir tabir bu yaa!Cümlelerinize dikkat edin bence!Dalga geçer gibi bir havası var cümlenizin
  Doğru düşünüyorsunuz yanlış yazıyorsunuzSizden küçük biri olarak böyle uyarmak istemem ama dikkat biraz!

 11. @YŞE
  Rıza
  bende lise 3 e geçiyodum eğer okusaydım ama okumadım çokda memnunum.
  gitsen düz liseye başını açıcan
  imam hatibede gitsen erkek hocayla karşılaşcan
  Medreseye git.

 12. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Reklam


  İlmi olmayan tartışmalara girmem ama son bir kez daha Allah için yazayım.
  biz nefsimizden konuşmayız, dimizin emri neyse onu söyleriz. Söylediğimiz her sözün kaynağı var hamdolsun. Kitap ve sünette kaynağı olmayan bir şeyi söylemekten Allah'a sığınırız.


  bazı kardeşler hangi ülkede yaşadıklarının yani ülke anayasası ve kanunlarının farkında deyil herhalde.türkiye cumhuriyeti devleti.laik demokratik sosyal bir hukuk devleti.ve 72/5 milyon insan nüfusuna sahip büyük bir devlet.yani 72/5 milyon değişik kafa ve anlayış
  Bazı kardeşler kime kul, kime ümmet olduklarını bilmiyorlar.

  bu gün okullarda baş örtüsü meselesi yakın bir gelecekte sorun olmaktan çıkacaktır.yavaş yavaş
  geleceği bilen Allah'tır ama temennimiz bu sorunların bir an önce giderilmesidir.

  bir genç kardeş okul mu? baş örtüsü mü? diye bir soru sormuş.bizde cevaben okul dedik 2 arasında tercih 3 yok.biz Allahın emirlerini yok sayacak kadar divane deyiliz herhalde.bu konular hassas konular

  Haklısın iki yol var, üçüncüsü yok.
  Ya Allah'ın yolu yada Şeytanın
  Ya örtü yada okul

  kardeş bu konular hassas evet onun için bırakın dini konuları Alimler cevap versin.

  dindarlıkta uçta bulunmak riskli bir şey düşüşüde bir o kadar meşakkatli olur

  Uç nokta nedir bilmem ama Allah'ım emrini uygulamak ise zaten bütün müslümanlara emredilen budur. zor olduğu doğru... ee cennet ucuz değil


  din konularına yabancı olan bir vatandaş bir akıl danışsa Allah muhafaza.şu katılığı görse kaçar gider herhalde.kaçanlarıda çok gördüm

  katılık "bir farzı ihmal etmeyin" demek ise bırakın bunu hazmedemeyen, imanı kabine inmemişler gidebildiği yere kadar gitsin. Allah hidayet versin
  .

  bırak kardeşim sen kolay yolu göster o yola girsin sonra kendi pişer hem ilim okullarda öğrenilir bir doktor kuran kursuna gidecek ne öğrenecek e tabiki Allah kelamını.iyi güzel amma doktorluğu nasıl öğrenecek duvara diploma yerine ne asacak.okusun öğrensin dersek 8 sınıf+lise+üniversite okuması lazım ee baş örtüsü yasak ne yapacaz o zaman herkez okulu bırakıp camiya veya kuran kursuna koşsun hep beraber imam olalım olalımda cemaati nerden bulacaz..
  kimseyi zorladığımız yok ki zaten buna imkanımızda yok yetkimizde.
  dileyen dilediği yeri seçebilir ama bizim üzerimize düşen tebliğdir/hakkı bilmeleridir..


  Sonuç olarak:
  Dimizde bir konuda hüküm varsa, biz müslümanlara düşen ona sımsıkı sarılmaktır.


  Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (AHZAB SÜRESİ)

  tıkla:
  Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir ...

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu