+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kabir ziyareti esnasında Peygamberimiz (sav) Kuran okumuş mudur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hasan hüseyin
  Üye
  Reklam

  Kabir ziyareti esnasında Peygamberimiz (sav) Kuran okumuş mudur?

  Reklam

  Kabir ziyareti esnasında Peygamberimiz (sav) Kuran okumuş mudur? Mumsema Selamun aleyküm kardeşlerim,öğrenmek istediğim konu şu,peygamberimiz (S.A.V) kabir ziyeretini tavsiye etmiş ve kendisi de bunu bizzat defaten yapmıştır,lakin bu ziyaretler esnasında kuran-ı kerim okuyup okumadığı ile ilgili rivayet hadis var mı?

 2. mumsema
  Administrator

  --->: kabir ziyareti esnasında....


  Reklam


  Selamun aleyküm kardeşlerim,öğrenmek istediğim konu şu,peygamberimiz (S.A.V) kabir ziyeretini tavsiye etmiş ve kendisi de bunu bizzat defaten yapmıştır,lakin bu ziyaretler esnasında kuran-ı kerim okuyup okumadığı ile ilgili rivayet hadis var mı?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah. hayır kardeşim hiç bir kaynakta, Peygamberimiz (sav) ve Sahabelerinin mezarlıkta Kur'an okuduklarına dair rivayet yoktur.

 3. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Kur’an-ı Kerim’in sadece bir ciheti yoktur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir. (Sözler. S.340)

  Yani Kur’an-ı Mübin hayatımızı tanzim eder. Allah’a olan mesuliyetlerimizi gösterir, dünyaya geliş gayemizi, neler yapmamızı, nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini anlatır. Hülasa Kur’an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır.

  Kur'ân-ı Kerimin tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir. Onun mü'min ruhlara verdiği feyiz hayatta iken kalmaz, aynı şekilde kabir âleminde de devam eder, orada iken de ruhlarımızı şenlendirir, kabrimizde nur ve ışık olur.

  Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

  Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

  Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:

  "Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

  İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, 4:56)

  Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille öğrenelim:

  "Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor.

  "Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de, Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer. (Şualar, s.576)

  Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir İhlâsla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki, en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

  "Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır." ( Mişkatü’l- Mesabih, 1:723)

  - Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49).

  Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir. “Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç Kur’an’ın okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir(bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-Muhtar, 2/263).

  - Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

  - Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

  İmam Nevevî’nin el-Memuunda da(15/521-522) şu bilgilere yer verilmiştir: Şafii mezhebinde daha çok şöhret bulmuş görüşe göre, Kur’an’ın sevabı ölüye ulaşmaz. Ancak, tercih edilen görüşe göre bu sevap –özellikle arkasından dua edildiği zaman- ölüye ulaşır.

  - Bazı Şafii alimlerine göre, kabrin sahibi, -arkasından dua okunsun, okunmasın- kabri üzerinde okunan Kur’an sevabından faydalanır(Yusuf el-Erdebilî, el-Envar, 1/399).

  - “Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye edilen Kur’an’ın sevabı, bölünerek mi, yoksa bölünmeden mi onların ruhuna gider?” şeklindeki bir soruya karşılık, Şafii alimlerinden İbn Hacer; “Her ölüye okunan Kur’an’ın sevabı bölünmeden tam olarak ulaşır, bu Allah’ın geniş rahmetine en uygunudur” diye cevap vermiştir(bk. Buğyetu’l-musterşidîn, s.97).


  Sorularlaislamiyet

 4. Hoca
  erimeye devam...
  - Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49).
  bu kaynak şu an elimde ve öyle bir şey geçmiyor.
  - Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).
  bu da yanlış

 5. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  bu kaynak şu an elimde ve öyle bir şey geçmiyor.
  Hocam bu yazı Mehmed PAKSU'nundur kendi kafasına göre kitaba ekleme yapamaz herhalde kitap elimde olmadığı için bir şey diyemiyorum ama Sorularlaislamiyet'e sorarız gerçeği öğreniriz


  bu da yanlış
  Bu da yanlış derken açıklarmısınız kitapta böyle bir şey geçmiyormu yoksa başka bir şey mi

 6. Hoca
  erimeye devam...
  Bu da yanlış derken açıklarmısınız kitapta böyle bir şey geçmiyormu yoksa başka bir şey mi
  El-fıkhul islami - Prof.Dr. Vehme zuhaylinin dört mezhep vedelilleri adlı kitap "islam fıkhı ansiklopedisi" olarak bir yayın evi tarafından terceme edilmiş (risale yay).
  bu kitapta verilen cilt ve sayfada öyle bir konu geçmiyor.
  Arapçası da 4 cilttir. arapçasıda var ama verilen cilt sayısı 8 olduğuna göre tercemeden alıntı yapılmış ve öyle bir konu yok.
  başka yayınevi terceme etmiş olsaydı yine farklı kitaptandır diyecektim ama o da yok.

 7. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  El-fıkhul islami - Prof.Dr. Vehme zuhaylinin dört mezhep vedelilleri adlı kitap "islam fıkhı ansiklopedisi" olarak bir yayın evi tarafından terceme edilmiş (risale yay).
  bu kitapta verilen cilt ve sayfada öyle bir konu geçmiyor.
  Arapçası da 4 cilttir. arapçasıda var ama verilen cilt sayısı 8 olduğuna göre tercemeden alıntı yapılmış ve öyle bir konu yok.
  başka yayınevi terceme etmiş olsaydı yine farklı kitaptandır diyecektim ama o da yok.
  Hocam sorularlaislamiyet'e sordum şu cevabı verdiler


  Soru;
  Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49) - Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51)

  Yukarıda yazılanlar bu kitapta geçmemektedir El-fıkhul islami - ProfDr Vehme zuhayli (risale yay) bu kitapta verilen cilt ve sayfada böyle bir konu geçmemekte arapçasında da yok açıklama yapar mısınız ?

  Cevap;

  Değerli Kardeşimiz;

  Belirttiğiniz sayflarda geçmediği doğrudur. Ancak 3. cildin 98 ve 100 sahifelerinde buna dair bilgiler bulunmaktadır. Şöyleki:

  Hanefî ile Hanbelî alimlerine ve Şafiî ve Malikîlerin sonradan gelen alimlerine göre, ölü yanında okunan Kur'an'ın sevabı ile Kur'an okumanın peşinden yapılan dua, orada bulunmasa da ölüye ulaşır. Kur'an okumanın akabinde dua etmek ise daha çok kabule şayandır ve kabul edilmesi daha çok umulur.

  Malikîlerin önceki fakihleriyle ilk Şafiîlerin meşhur olan görüşleri, ibadetlerin sevabının yapandan başkasına ulaşmayacağı yolundadır.

  Hanefîlere göre, insan yaptığı amelin sevabını başkasına bağışlayabilir. İster namaz olsun, ister oruç olsun, ister sadaka ve benzeri şeyler olsun fark etmez. Bunların sevabını ölüye bağışlamak, kendi sevabından bir şey eksiltmez.

  Hanbelîlere göre, kabrin yanında Kur'an okumakta bir sakınca yoktur.

  Mâlikîlere göre, öldükten sonra kişi yahut kabri üzerine Kur'an okumak mekruhtur. Çünkü selef böyle bir şey yapmamıştır. Fakat sonradan gelen Mâlikîlere göre, Kur'an okuyup zikir yapmakta ve bunların sevabını ölüye bağışlamakta bir sakınca yoktur. Ölü için de Allah'ın izniyle sevap hasıl olur.

  Şafiilerde meşhur olan görüşe göre, ölüye kendi amelinden başkası fayda vermez. Ancak Şafiîlerin sonradan gelen fakihleri, Kur'an okumanın sevabının ölüye ulaşacağı yolunda açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu şekilde Şafiîlerin sonraki fakihlerinin görüşü de diğer üç mezhebin görüşlerine uygunluk arz etmektedir.

  Kur'an okumak, belli bir maksat için diriye fayda verince, ölüye fayda vermesi daha evladır. İbn Salâh'a göre, Kur'an okuma sonunda: "Allah'ım okuduğumuz Kur'an'ın sevabını filancaya ulaştır" demesi ve okunan Kur'an'ı dua kılması da uygun olur. Bu hususta uzak, yakın aynıdır değişmez. Bunun fayda vereceğine kesin olarak inanmak lazımdır.57 Nitekim Peygamber (s.a.v) de, zaman zaman kabirlere uğrar ve oradakilere dua ederlerdi. Bu konuda İbn Ebî Şeybe'den rivayet edilen hadis şöyledir: "Hz. Peygamber (s.a.v) her yılın başında Uhud'daki şehitlerin kabirlerine gelir ve şöyle derdi: "Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selâm ve selâmet! Dünyanın en güzel neticesi budur!" Allah Resulü (s.a.v), Bazen de Bakî' mezarlığına çıkar ve şöyle derdi: "Ey mü'minler yurdunun sâkinleri! Selâm size! Bizler de inşallah sizlere kavuşacağız. Allah Teâlâ'dan bizim ve sizin için âfiyet, ahiretle ilgili korku ve sıkıntılardan selâmet ve siyanet dilerim.”

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


 8. mumsema
  Administrator
  Mâlikîlere göre, öldükten sonra kişi yahut kabri üzerine Kur'an okumak mekruhtur. Çünkü selef böyle bir şey yapmamıştır.
  Ne Rasulullah (sav) nede Sahabelerden (r.anhum) böyle bir şey görülmemiştir..
  yukarda imam Malik (rah.a) de bunu söylemiş.
  Kuran ve ibadet sevabı gider mi? sorusuna cevap olarak, Ehli Sünnetin geneli gider görüşündedir. bizde bu şekilde inanıyoruz. ama kabir başında asr-ı saadette böyler bi şey olmamıştır, hiç kimse kaynak bulamaz.
  elbette hem ölüye he diriye Kur'an fayda verir ama kaynakda vardır derseniz bunu kabul etmiyorum yada bulun.

  sadece ölmek üzere olan biri yanında Yasin okuyunuz bu onu rahatlatır hadisi varsada zayıftır. 9. enginkanat
  Devamlı Üye
  Üzgünüm ama ben bu konudan pek bir şey anlamadım. Bir yakınımız öldüğünde okuduğumuz kur'an-ı kendisinin ruhunada hediye etmemiz manasız mı yani? Hadis in zayıf olması yalancı hadislerden olduğuna mı işarettir?

 10. Hoca
  erimeye devam...
  Üzgünüm ama ben bu konudan pek bir şey anlamadım. Bir yakınımız öldüğünde okuduğumuz kur'an-ı kendisinin ruhunada hediye etmemiz manasız mı yani? Hadis in zayıf olması yalancı hadislerden olduğuna mı işarettir?
  Bugün cenaze defnedildikten sonra mezar başında yapmakta olduğumuz bazı işler vardır ki, bunların dinimizin emri olup olmadığı hep tartışılmıştır. Bunlar, ölüye karşı görevlerimiz cümlesinden olmamakla beraber, bunlara da temas etmek bilgi bakımından yararlı olacaktır. Yoksa yerleşmiş bir geleneğin değiştirilmesi hemen hemen mümkün değildir. Mezar başında Yasin Sûresi’ni okumak, bu işlerden birisidir. Ölü defnedildikten sonra mezar başında dua etmenin Peygamberimiz tarafından tavsiye edildiği ve bizzat kendilerinin de dua ettiği az önce ifade edilmişti. Ancak Peygamberimizin mezar başında Yasin-i Şerif ve diğer sûrelerden her hangi birini okuduğuna dair güvenilir bir rivayet bulunmamaktadır. Ölülere Yasin Sûresi’nin okunması ile ilgili Makil b. Yesar'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif vardır. Bu hadis-i şerifte şöyle buyurulur: ''Yasin Kur'an'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü niyetine alarak hiçbir kimse onu okumaz ki bağışlanmasın. Onu ölülerinize okuyun.''(22) Darekutni (306-385) bu hadisin isnadının zayıf ve metninin meçhul olduğunu ve bu konuda sahih bir hadis bulunmadığını söylemiştir. İmam A'zam Ebû Hanife de bu görüşte olduğu için mezar başında Kur'an okumanın mekruh olduğu görüşündedir. İbn Hibban da sahihinde hadisteki, ''ölüleriniz'' demek, ''ölmek üzere olanlarınız'' demektir, demiş ve Yasin'in ölümden sonra değil, ölmeden önce hastaya okunması görüşünü belirtmiştir. İbn Hibban'ın Ebû’d-Derda ve Ebû Zer'den rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimiz: “Ölmek üzere olan her hangi bir kimsenin yanında Yasin okunacak olursa, Allah ona kolaylık verir.”(23) buyurmuştur.

  Kaynak: http://www.mumsema.com/vaaz-ve-sohbe...tml#post353061

 11. Misafir
  Kur'an ölüler için değil diriler içindir.

 12. Misafir

  Reklam


  Peygamber kabir başında kendisi okumamista başkasına yapmadığı şeyi mi tavsiye etmiş allah akıl versin.kuran ölüler değil diriler kitabıdır.bununla dirileri kurtaralım diye geldi ölüleri kurtaramayiz. Ölüleri kurtarmaya ugrastigimiz kadar dirilerle ugrassaydik ümmet kurtulurdu.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
peygamberimizin kabir ziyareti,  peygamber efendimizin kabir ziyareti,  peygamber efendimiz kabirde nasıl dua ederdi,  peygamberimizin mezar ziyareti,  Peygamber efendimiz kabir ziyareti,  peygamberimiz kabir ziyareti,  peygamberimiz ölülere kuran okumuş mudur