+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allahümme salli duası hakkında bir soru Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ
  Reklam

  Allahümme salli duası hakkında bir soru

  Reklam

  Allahümme salli duası hakkında bir soru Mumsema Arkadaşlar size sorum şu; Allahümme salli duasında seyyidina geçer mi? Bazıları şöyle okunduğunu söylüyor: Allahümme salli ala seyyidina muhammedin kema salleyte ala ibrahim... diye devam ediyor yani başında seyyidina kullanılıyor. Ben yok diye biliyorum yıllardır ama sizlerinde fikrine sunmak istedim.

 2. ene-zerre
  Devamlı Üye

  --->: Allahümme salli duası hakkında bir soru


  Reklam


  Diliyen söyler dilemiyen söylemez kardeşim..Yapılmasının sakıncası yoktur.Yapmıyanı da ayıplamamak lazımdır.

  Hanefîlere göre (1): Hz. Peygamber (a.s.m)'e İbrahîmî salavat getirmek sünnettir. Bunun gibi Malikilere göre (2), son teşehhütten sonra Hz. Peygamber (a.s.m)'e salavat getirmek de sünnettir.

  Şafiî ve Hanbelilere göre (3) Son teşehhütte Hz. Peygamber (a.s.m)'e salavat getirmek vaciptir. Hz. Peygamberin âline salavat getirmek ise Şâfiilere göre sünnet, Hanbelîlere göre vaciptir.

  Hanbelilere göre, vacip olmasının dayandığı delil, Kâ'b b. Ucre'nin rivayetidir: "Hz. Peygamber (a.s.m) bizim yanımıza geldi. Biz dedik ki: "Yâ Resulallah! Allah bize, sana nasıl selâm getireceğimizi bildirdi. Sen de bize sana nasıl salavat getireceğimizi öğret." Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu: (4)

  "Ey Allahım! Peygamberimiz Muhammed'e ve onun ailesine salat et, onların şeref ve kadrini yücelt; Hz. ibrahim ve ailesine salat ettiğin gibi. Ve yine Hz. Muhammed Efendimizi ve ailesini mübarek kıl, onların feyiz ve bereketlerini daima arttır; Hz. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphe yok ki sen Hamîdsin, Mecidsin."

  Esrem'in Faddale b. Ubeyd'den rivayet ettiğine göre: "Hz. Peygamber (a.s.m) namazında dua edip Rabbini temcid etmeyen (övmeyen) ve Hz. Peygamber (a.s.m)'e salavat getirmeyen birini duydu ve: "Bu adam acele etti."buyurduktan sonra onu huzuruna çağırtıp şöyle buyurdu: "Sizden biri namaz kılınca önce Rabbini övmekle başlasın, sonra Peygamber'ine salavat getirsin, sonra da dilediği gibi duada bulunsun." Hz. Peygamber (a.s.m)'e salavat getirmenin şekli Hz. Kâb'ın rivayet ettiği hadiste zikredilen şekildedir.

  Muhammed (a.s.) lafzının başında "Seyyidina" ifadesini Kullanmak:

  Hanefî ve Şâfiilere göre (5), İbrahîmi salavatların okunduğu namazlarda Muhammed lafzından önce "seyyidina" lafzını kullanmak menduptur[sevaptır,güzeldir]. Bunu yapmak yapmamaktan daha faziletlidir. "Beni namazda seyyidlik ile vasıflandırmayın" lafzında rivayet edilen hadis ise uydurmadır.(6) Buna göre, Hz. Peygamberi ve âlîne salavat getirmenin en güzel şekli şöyledir:"(7)

  "Ey Allahım!" Efendimiz -Büyüğümüz Muhammed'e ve Efendimiz Hz. Muhammed'in âline salât et, onların şeref ve kadrini yücelt; Efendimiz Hz. İbrahim ve Efendimiz Hz. İbrahim'in âline salât ettiğin gibi. Ve Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âlini mübarek kıl; Efendimiz İbrahim ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphesiz ki sen Hamidsin, Mecidsin."

  1- ed-Dürru'l-Muhtâr, 1,478.

  2- eş-Şerhu's-Sağir, 1,319.

  3- Muğni'l-Muhtaç, 1,173 vd. el-Muğni: I, 541.

  4- Buharı ve Müslim rivayet etmişlerdir.

  5- ed-Dürru'l-Muhtar. 1,479; Haşiyetü'l-Bacuri, 1,162; Şerhu'l-Hadramiyye, 478. 6- Esne'l-metalib, 253. 7- Burada ibrahim tahsisli olarak zikredildi. Çünkü Kur'an'da ibrahim (a.s)'den başkasında rahmet ve bereket birleşmemişlir. Allah Teala: "Allah'ın rahmeti ve bereketleri ehl-i beyte olsun" buyuruyor.

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli


 3. mumsema
  Administrator
  Medine imamını dinledim acaba söylüyor mu diye o da seyyidina diye okudu
  Tahiyyatın orjinalinde yoktur ama denmesinde bir sakınca yok.

  Allâhümme Salli


  Anlamı: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

 4. hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ
  teşekkür ederim ALLAH c.c razı olsun

 5. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  Medine imamını dinledim acaba söylüyor mu diye o da seyyidina diye okudu
  Tahiyyatın orjinalinde yoktur ama denmesinde bir sakınca yok.

  Allâhümme Salli  Anlamı: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin
  Hande kardeşim Her ikiside oluyormuş paylaşım için Allah razı olsun

 6. hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ
  Senden de Allah c.c. razı olsun meryem kardeş...

 7. Misafir
  Merhaba. Bu konudo şöyle bir sorum olacak. Mesala şöyle dersek bi sakınca olurmu : Allahümme salli alâ seyyidina muhammed ve alâ âli muhammed ...
  Yani demek istediğim ilk diyişte seyyidina yı kullanıp ikincide kullanmamak bunu sorma sebebim önceki namazlarımda demiştim bir sorun olurmu.

  Eğer barik tede seyyidina kullanılıyorsa mesala sallide seyidina kullanıp barik te kullanmassak bir sorun oluşurmu ?

  Cevaplarsanız sevinirim...

 8. arifselim
  Yönetici
  Merhaba kardeşim. İlk kısımda seyyidine deyip ikinci kısımda dememek bir sakıncası olmaz. Salli bölümünde deyip barik bölümünde dememekte bir zararı yoktur. Zaten sali ve barik duaları sünnettir. En güzeli ise hepsinde seyyidina yı ekleyerek okumaktır.

+ Yorum Gönder
salli barik dualarında seyyidina ,  salli barik duası seyyidina,  salli barik de seyyidina