+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Toplu zikir ile ilgili böyle bir hadis var mıdır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Reklam

  Toplu zikir ile ilgili böyle bir hadis var mıdır

  Reklam

  Toplu zikir ile ilgili böyle bir hadis var mıdır Mumsema Bu yazıyı bir dini bir siteden buldum içinde Ahmet b.hanbel'in müsned'ini kaynak göstererek bu hadis geçiyor ama ben müsned'te bu hadisi bulamadım elinde müsned kitabı olanlar bakabilir mi


  Kalabalık bir sahâbe topluluğuna zikir telkini yapıldığı sâbit ve vâkîdir. Zira Hz. Peygamber sallâllahü aleyhi ve sellem; bir gurup sahâbe ile evinde otururlarken,Efendimiz: «İçinizde yabancı bir kimse varsa

  onu dışarı çıkarıp, kapıyı kapatınız» buyurduğunda biz: «İçimizde yabancı birisinin olmadığını» söyledik. Hücre-i sa'âdetin kapısını kapatıp oturduktan sonra, bir sûre «Lâ ilâhe illâllah, Lâ ilâhe illallah» diyerek, topluca ve yüksek sesle zikrettik» şeklinde bir rivâyeti Ahmed b. Hanbel, Şeddâd b. Evs radıyallahü anh'den sahih kaydıyla şöyle nakletmektedir:

  «Biz Rasûlüllah sallâllahü aleyhi ve sellem'in huzûrunda idik. O: «Aranızda hristiyan, yahûdi, ya da şerî'atın esrârına, vâkıf olmayan yabancı bir kimse var mı?» deyince biz de: «Hayır yok yâ Rasûlâllah!» dedik. Efendimiz kapının kapatılmasını emretti. «Ellerinizi kaldırın ve «Lâ ilâhe illâllah» deyin» buyurdu. Ellerimizi kaldırdık ve öylece bir süre kelime-i tevhid zikrini icrâ ettik. Rasûlüllah sallâllahü aleyhi ve sellem ellerini indirince biz de indirdik. Hz. Peygamber aleyhissalâtü vesselâm; zikrin sonunda :

  «Allah'ım sana hamdolsun. Muhakkak sen beni bu kelime-i tevhidin tebliği ile peygamber olarak gönderdin. Onunla zikretmeyi bana emrettin ve bunun karşılığında da bana cenneti va'dettin. Asla sen verdiğin sözden caymazsın» diye duâ etti.» Sonra da: «Size müjdeler olsun ki Cenâb-ı Hakk, hepinizi afvetti» buyurdu. (Munziri bu hadisin Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inden naklen hasen olduğunu söylemiştir.)

 2. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  --->: Toplu zikir ile ilgli böyle bir hadis var mıdır ???


  Reklam


  Müsned-i İmam Ahmed'de böyle bir hadis mevcut değil kardeşim. Ama şu hadisler mevcut. İbret alabilmeyi nasib eylesin Rabbim cümlemize:

  Muğîre b. Şu'be'den (ra):
  Hz. Peygamber (sas) buyurdu ki: "Kim yalan/uydurma olduğundan şüphelendiği bir hadisi benden naklederse o kişi yalancılardan biri olur."


  İbn Abbas'tan (R. anhümâ):
  Rasûlullah (sas) şöyle buyurdu: "Bildikleriniz dışındaki hadis rivayetinde dikkatli olun! Kim benim adıma bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine (Şimdiden) hazırlansın."


  Ebû Katâde'den (ra):
  Rasûlullah'ın(sas) bu minberde şöyle konuştuğunu duydum:
  "Ey İnsanlar! Benden çokça hadis rivayetinde dikkatli olun! Benim adıma konuşan ancak doğruyu nakletsin! Kim de benim söylemediğim sözleri (hadis olarak) uydurursa cehennemdeki yerine (şimdiden) hazırlansın."


  vesselam...

 3. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Müsned-i İmam Ahmed'de böyle bir hadis mevcut değil kardeşim
  Allah cc razı olsun

  Toplu ve sesli zikir hakkında biraz daha araştırma yapmalıyım yoksa içim rahat etmez özellikle ehli sünnet alimlerinin görüşleri önemli

  sesli zikir hakkında Hace Mahmud-i Encirfagnevi şu sözü önemli :"Sesli zikri ancak, dili yalandan ve gıybetten, midesi haram ve şüpheliden temiz, kalbi riyadan ve gösterişten uzak, sırrı Rabbinden başka her şeye teveccühten münezzeh olan yapabilir."

  Günümüzde bu sayılan özellikler insanlarda çoğu mevcut değil o yüzden sesli zikir ancak buğün ki insanların kalbini riya ve gösterişle doldurur bu da kişiyi felakete sürükler

  uydurma hadis rivayet edenler konusunda bir kaç hadis şerif bende vereyim

  (Benden sonra gelecek kavim, size hadislerimi soracaklar. Kim kasten bana yalan isnat ederse, Cehennemdeki yerine hazırlansın!) [Ebu Nuaym]

  (Benden duyduğunuz âyet ve hadisi tebliğ edin! Beni İsrail’den bildirdiklerimi de söyleyin! Yalnız bana bilerek yalan isnat eden Cehennemdeki yerine hazırlansın!)
  [Buhari]

  (Benden bir şey nakleden hakkı, doğruyu söylesin! Söylemediğim şeyi, bana isnat eden gireceği ateşe hazırlansın!)
  [İbni Mace, Hakim]

  (İftiracıların en büyüğü, söylemediğim bir sözü, bana isnat edip nakledendir.)
  [Beyheki]

  (Yalan bir sözü, hadis diye rivayet eden de yalancıdır.)
  [Müslim]

  (Uydurma olduğunu bilerek, hadis diye rivayet eden, onu uyduran gibi Cehennemdeki yerine hazırlansın!)
  [Bezzar]

  (Söylemediğimi hadis diye bildiren Cehennemdeki yerine hazırlansın!)
  [Ukayli]

  (Söylemediğim sözü, hadis olarak bildiren veya Kur’anı kendi reyi
  [görüşü] ile tefsir eden, Cehennemde azap görecektir.) [Tirmizi]

 4. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  İmam Buhari Kitabus Siyer’de “Tekbirde sesin yükseltilmesinde kerih olanı” diye bir bab açmış, Ebu Musa(ra)’den şu rivayeti nakletmiştir; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ile beraberdik. Bir vadiden inerken tekbir getiriyor, çıkarken de tehlil ediyorduk. Sesimizi biraz yükselttik. Bunun üzerine buyurdu ki; “ey insanlar, kendinize acıyın. Zira siz ne sağır birisine, ne de burada olmayan birisine sesleniyorsunuz. Şüphesiz O sizinle birliktedir, çok iyi işitir, çok yakındır. O’nun ismi mübarek, şanı da yücedir” [Buhari﴾Cihad ve siyer,131, megazi,38, deavat 50,67, kader 7, tevhid,9﴿; Müslim﴾zikir 44,2704﴿; Tirmizi﴾5/457﴿; Ebu Davud﴾2/182﴿; Nesai, Amelül Yevme vel Leyle﴾s.364﴿, Tuhfetul Eşraf﴾6/426﴿]

  Bu hadisin şerhinde Kastalani der ki;“Taberi dedi ki; “Zikir ve duada sesi yükseltmenin mekruhluğunu sahabe ve tabiinden selefin çoğu söylemişlerdir.” Bu hadis de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zikirde sesin yükseltilmesini çirkin gördüğünü gösteriyor.” [Kastalani İrşadus Sari﴾5/135﴿]

  Rabbim cümlemizden razı olsun kardeşim..

  vesselam...


 5. CizReLi
  Bilinmez ki Sıra Kimde
  Burada Olmak Çok Güzel Herkes Herkese Yardımcı Olmak İstiyor Burda Zerre Kadar Bilgisi Olan O Zerreyi PaylaşıyorAçaba Başka site Varmı BilmiyorumALLAH Razı Olsun Bu Siteyi Kuranlardan Ve Bu Siteye Emek Verenlerden

 6. Misafir
  Ashabtan Şeddad b. Evs ile Ubâde b. Sâmit der ki:
  “Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunuyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam: ‘İçinizde garîb (Ehl-i Kitab) var mı’ diye sordu. ‘Hayır, yâ Rasûlallâh’ dedik. Bunun üzerine kapıların kapatılmasını emretti. ‘Ellerinizi kaldırınız ve Lâ ilâhe illallâh deyiniz.’ buyurdu.

  Ellerimizi kaldırdık ve bir saat boyunca birlikte ‘Lâ ilâhe illallâh’ dedik. Rasûlullâh aleyhissalatü vesselam, elini indirdi. Sonra da:

  ‘Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Sen, beni bu kelime ile gönderdin ve beni bununla memur kıldın. Cenneti de, bana bu söz üzerine vaat ettin. Şüphe yok ki sen, asla vaadinden dönmezsin’ diyerek dua etti. Sonra da: ‘Sevininiz! Hiç şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah, sizi bağışladı.’ buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 124; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 19; Hâkim, Müstedrek, I, 501)

  Bu hadis rivayeti ve verilen kaynaklar doğrudur: (bk.Ahmed b. Hanbel, Musned, IV, 124; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 19; Hâkim, Mustedrak, I, 501)

  Hakim bu hadis rivayetinde yer alan İsmail b. Ayyaş’ın hıfz /hafıza yönünden iyi olmadığını, fakat yine de kendi şartlarına uygun olduğunu belirtmiştir. (Hakim, a.g.y)

  Zesehbi ise, bu hadis rivayetinde yer alan Raşid b. Davud’un Darekutni tarafından zayıf görüldüğünü, fakat, Dahim tarafından ise sika kabul edildiğini belirtmiştir. (bk. Zhebi Talhis-Hakim/Müstedrek ile birlikte- a.g.y)

  Öyle anlaşılıyor ki, bu hadis rivayeti senet bakımından sahih kabul edilebilir bir konuma sahiptir.

  Nitekim Hafız Heysemi de, bu hadis rivayetinin Ahmed b. Hanbel, Taberani ve Bezzar tarafından nakledildiğini ve rivayetin senedinde bulunan ravilerin sika olduğunu bildirerek hadisin sahih olduğuna hükmetmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zervaid, 1/19-h. no: 23)

 7. Misafir
  Ashabtan Şeddad b. Evs ile Ubâde b. Sâmit der ki:

  “Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunuyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam: ‘İçinizde garîb (Ehl-i Kitab) var mı’ diye sordu. ‘Hayır, yâ Rasûlallâh’ dedik. Bunun üzerine kapıların kapatılmasını emretti. ‘Ellerinizi kaldırınız ve Lâ ilâhe illallâh deyiniz.’ buyurdu.

  Ellerimizi kaldırdık ve bir saat boyunca birlikte ‘Lâ ilâhe illallâh’ dedik. Rasûlullâh aleyhissalatü vesselam, elini indirdi. Sonra da:

  ‘Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Sen, beni bu kelime ile gönderdin ve beni bununla memur kıldın. Cenneti de, bana bu söz üzerine vaat ettin. Şüphe yok ki sen, asla vaadinden dönmezsin’ diyerek dua etti. Sonra da: ‘Sevininiz! Hiç şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah, sizi bağışladı.’ buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 124; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 19; Hâkim, Müstedrek, I, 501)

 8. Misafir
  Hayırlı günler ben bilgi sahibi abilerimden bir ricam olacak herkes çok farklı şeyler anlatiyor sesli zikir hakkında tam net bilgisi olan abilerimden beni aydinlatmalarını rica ediyorum Allahın selameti üzerinizde olsun

+ Yorum Gönder
islamda zikir var mıdır,  toplu zikir ile ilgili hadisler,  sesli zikir hadis,  dinimizde zikir var mıdır,  islamda sesli zikir,  islamda sesli zikir var mıdır,  dinimizde sesli zikir var mıdır