+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. FatımatuZehra
  Üye
  Reklam

  İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor.

  Reklam

  İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor. Mumsema Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  La İlahe İllallah Muhammed-ül Resulullah.

  Vaad edilen zaman yaklaşmış, insanlığın ve Müslüman âleminin beklediği büyük gün gelmiştir.

  İslam dininin kutlu sancağı Aralık 2009 aşuresinde, İmam Mehdi Sahibü’z Zaman tarafından Akdeniz de arş-ı alaya kaldırılacak ve İstanbul’un manen fethi ile hüküm bulacaktır. O günü özlemle bekleyen ve o gün Allah için bu kutlu sancağın altında bulunmayı dileyenlere müjdeler olsun.

  Sadakallahul Aliyy’ül Azim.

  Web: http://mehdisahibizaman.sitemynet.com

 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor.


  Reklam


  gelecekten haber veren deccaller nede çok türemiş

 3. DZALBAY
  Üye
  La İlahe İllallah Muhammed-ül Resulullah.
  Bu ne saçmalamak böyle yaa?
  Hem kelime-i tevhidi bile doğru yazamamışlar...

 4. mematii
  Emekli
  Birileri, yine bir yerlerden düğmeye bastı galiba..

  Allah (cc) ıslah eylesin..

 5. Hoca
  erimeye devam...
  Birileri, yine bir yerlerden düğmeye bastı galiba..
  evet. bu ilk değil, daha önce nice deccal kılıklı sözde mehdiler ortaya çıktı.

 6. bir garip yolcu
  Devamlı Üye
  Herkez kafasına göre takılıyo. Ahir Zamanda yaşadığımız doğru da, Mehdi'nin ne zaman zuhur edeceğini bilemeyiz...

 7. mematii
  Emekli
  Herkez kafasına göre takılıyo. Ahir Zamanda yaşadığımız doğru da, Mehdi'nin ne zaman zuhur edeceğini bilemeyiz...

  O zaman yukarıda verilen linkte Mehdi ve askerlerinin kimlerden oluştuğuna yeniden bir daha göz at istersen..


  İmam Mehdi Sahibü'z Zaman [Seyfullah'il Muntakim (Allah'ın Adalet Kılıcı ve Hücceti)]: (Türkiye)
  Ahmet Kamil.....(Yardımcısı)
  Hüseyin Kızılırmak.(Yardımcısı)
  Mustafa(Bayraktarı)
  Anar.....(Yardımcısı)
  Hasan...(Yardımcısı)
  Ayhan...(Yardımcısı)
  Arzu.....(Yardımcısı)
  Fatıma...(Yardımcısı)
  Hatice...(Yardımcısı)
  Ömer.....(Yardımcısı)
  Müslüm..(Yardımcısı)


 8. fatih atmaca
  Devamlı Üye
  Memati senin adın niye yok

 9. bir garip yolcu
  Devamlı Üye
  Arkadaşım ben Mehdi gelmeyecek deye bişey söymlemiyom. Ben Mehdi hakkında birçok şey okudum. Benim demek istediğim onun ne zaman zuhur edeceğini şu anda Yüce Allah Celle Celaluhu'dan başkası bilmez ve bilemezde...

 10. mematii
  Emekli
  Memati senin adın niye yok

  Biz aklını peynir ekmekle yiyenlerden değiliz kardeş, hamdolsun..
  Arkadaşım ben Mehdi gelmeyecek deye bişey söymlemiyom. Ben Mehdi hakkında birçok şey okudum. Benim demek istediğim onun ne zaman zuhur edeceğini şu anda Yüce Allah Celle Celaluhu'dan başkası bilmez ve bilemezde.

  Allah (c.c) razı olsun kardeş, biz yanlış anlamışız demek.. Hakkını helal et, dua ile..

 11. FatımatuZehra
  Üye
  Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

  Karşınızdakini itham etmeden önce Allah rızısı için okuyun ve araştırın. Çünkü bu şekilde yalnızca kendinize zulmediyorsunuz.

  Kesin çıkış tarihi aşağıdadır. Ayrıca http://mehdisahibizaman.sitemynet.com web sayfasını adam akıllı okuyun orada daha fazla bilgiye ulaşacaksın.

  Yüce Allah'a emanet olun ve yüce Allah sizlere hidayet versin inşallah.

  SERKAN TEKİN

  Geçmiş alimlerin Mehdi'yle ilgili yapmış oldukları çalışmalar Mehdi'nin zuhur tarihi olarak 1400-1500 hicri yılları vermektedir. Bu tarihler doğrultusunda günümüzde bazı araştırmacılar mehdi ile ilgili daha derin ve ciddi araştırmalar yaparak hadislerden ve büyük islam alimlerinin konuyla ilgili söylemiş oldukları beyitlerin ebced hesaplamalarıyla beklenen mehdinin çıkış alametlerini ve çıkış tarihini hesaplamaya çalışmışlar ve aynı tarihleri bulmuşlardır...

  Genç araştırmacılardan Serkan Tekin de yazmış olduğu bir kitapta mehdinin çıkş tarihini cifir hesabıyla, günümüz tarihleri olarak bulmuştur.

  İşte genç araştırmacı Serkan Tekin'in yazdıkları:

  "Dört mezhep aliminin görüşüde şöyledir. Mehdi ile ilgili hadislerin çoğu sahihtir. Ravileri itibar edilen kişilerdir. Bu görüşü savunan alimler, İslam alimlerinin yüzde yetmişdokuzunu meydana getirirler. Bu kişiler İslam dininin en büyük alimleridir. İslam alimlerinin arasında tabiilerin reislerindendir.

  Sait Bin Cübeyr ve dört mezhep imamları "İmam Hanefi, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Hambeli" ve iki akide imamları "Ebu Hasan Eşari, Ebu Mensur Maturidi" ve İslam güneşi lakabıyla anılan İmam Gazali ve allamelerden Molla Fenari, Sadi Teftazani ve allame Davudi Antaki, İmam Şarani, Muhiddin Arabi, Şeyhülislam İbni Hacer el Heytemi, Müçtehit İmam Suyuti, Allame Sabban, Muhammed Berzenci, Allame Resul Essibki, Hasan İraki, İmam Kastalani, Abdülkadir Geylani, Kadı Beydavi, Muhammed Ramli, Şihabi Remli, Allame Alaattini Attar, Mevlana Halidi Bağdadi, İmam Rabbani, Aliyyul Havas, İmam Nevevi, Yahya Muzuri, Said Nursi, Molla Cami, Allame Abdul Gafıri Lari, İbrahim Hakkı Erzurumi, Mukatil, Celali, Mahali, Celali Suyuti, Kadı Ebubekir Bakilani, Kadı İyaz, Muhammed Savi, Fethullah Verkanisi, Muhiddin Haveyli ve Alaaddin Ohini gibi alimler vardır.

  Bu alimlerin hepsi ve talebeleri mehdi konusunda aynı görüşü beyan etmişlerdir...

  Bu alimlerin görüşü daha saygın ve sahih itibar edilir olduğu için bizde ahir zaman konusunu onların beyanatlarını esas alarak işleyeceğiz...

  ...Büyük mutasavvıf Sibgatullahi Arvasi'nin yeğeni Allame Muhammed Hafid'in büyük Allame Hafız Muhittine naklettiğine göre;

  Mehdinin doğumu: 1385 (Miladi ise 1965'tir)
  Zuhuru (çıkması): 1425' dir (Miladi ise 2005'tir)

  ...Mehdinin doğumunun hicri 1385 ve zuhrunun hicri 1425 olduğu "zuhurul mehdi ve deccal" adlı eserde mehdi ile ilgili nakledilen bir hadiste açıkça söylenmiştir.

  Ayrıca bu eserde; "Mehdinin sırtında üzerinde bu Allah'ın halifesi, beklenen mehdidir yazılı bir mühür olacağı anlatılmaktadır." Ayrıca mehdinin müçtehit(içtihat eden) çok büyük bir islam alimi olacağı da o eserde geçmektedir." zuhrul mehdi ve deccal" adlı kitap Allame Resul Sibki'nin yazdığı en son eserdir.

  ..."Muhakkak Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir." Cümlesinin cifir hesabından anlaşılıyor. Bu cümlenin cifr hesabı, hicri 1428 ediyor. Bu tarih Mehdinin çıkmasından üç sene sonradır. Çünkü mehdi çıktıktan üç yıl sonra ilk büyük galibiyetini alıyor. Mehdinin ilk büyük galibiyeti hicr 1428 olduğuna göre Zuhuruda "Mehdiliğinin ilan edilmesi" hicri 1425'tir...

  ...Bu ayette galibiyetin Mehdinin galibiyeti olduğu hangi verilerden anlaşılıyor. Önceki tarihlerde olan, İslamiyet'in galibiyetlerinden herhangi biri olmaz mı? Niçin illa da Mehdi sonucu çıkartılıyor... Ayetteki kelimeleri "Kur'an Belagati" ilmine göre incelediğimizde, ayette geçen galibiyetin, Mehdinin galibiyetinden başka bir şey olmadığını açıkça görmekteyiz.

  Çünkü; ayette 4 tekid (pekiştirme) vardır... En büyük tekidin cümle de zikir edilmesi cümledeki galibiyetin en büyük galibiyet olduğu açıkça bildiriliyor...Tarihte böyle bir galibiyet bu güne kadar olmamıştır. Fakat Mehdi müjdesini veren hadisler böyle bir galibiyetin ahir zamanda mehdi sayesinde olacağını açıkça haber verir...

  Yaptığım araştırmalar mehdinin 2005'te çıkacağını gösterdiğine göre, Süfyanın da 2004 yılının sonunda çıkacağını göstermektedir. (Serkan Tekin, Kuran'da gizlenen tarihler. s. 160-202, nokta yayınları, 2002)

  http://www.beklenenmehdi.com/05.html

+ Yorum Gönder