+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hacca Gitmenın En Uygun Yaşı Kaçtır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. brindar-13
  Üye
  Reklam

  Hacca Gitmenın En Uygun Yaşı Kaçtır?

  Reklam

  Hacca Gitmenın En Uygun Yaşı Kaçtır? Mumsema SİZCE PEYGAMBERİMİZ ( S.A.V.) İN DOĞDUĞU TOPRAKLARA GİDE BİLMENIN EN UYGUN YAŞI KAÇ OLMALIDIR -(15.30)-(30.60) YAŞLARIMI


  Bence en uygun yaş ergenlik çagına girme yaşlarıdır 15 ila 30 yaş arası

 2. gökkuşağı
  Kıdemli Üye

  --->: Haç A Gitmenın En Uygun Yaşı Kaçtır


  Reklam


  15 ile 30 yaş arası

  orda genç bilinçli ve sağlıklı olmak çok önemli ama 15 yaş çok genç ve tecrübesiz bir yaş bana göre

 3. kenankilic
  Üye
  Bence her yaş Haç A Gitmenın En Uygun yaşıdır

 4. şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...
  gençlik bulunmaz fırsat...

 5. İsTiKaMeT
  İsTiKaMeT
  24-44 arasında daha iyi olur bence...

 6. Yusuf
  Devamlı Üye
  TAbi gençlik

  Konu başlığında hata var ama ha"ç" hac

 7. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  SİZCE PEYGAMBERİMİZ ( S.A.V.) İN DOĞDUĞU TOPRAKLARA GİDE BİLMENIN EN UYGUN YAŞI KAÇ OLMALIDIR -(15.30)-(30.60) YAŞLARIMI
  Bence en uygun yaş ergenlik çagına girme yaşlarıdır 15 ila 30 yaş arası


  Bakalım İslam Alimleri bu konuda ne demişler

  Ebû Hanife, Ebû Yûsuf, iki görüşten tercih edilende Mâlikîler ve Hanbelîlere göre, hac fevrîdir. Yani yükümlünün, gerekli şartları taşıdığı ilk yılda haccetmesi gereklidir. Haccı, yıllar boyunca geciktirirse fâsık olur ve şahitliği reddedilir. Çünkü haccı geri bırakmak küçük ma'siyettir. Bunda ısrar etmek kişiyi fıska götürür. Böyle bir kimse hac yapmadan malı telef olsa, borç para alıp haccetmesi hâlinde, ilâhî mağfirete nail olacagı umulur. Haccın geciktirilmeden ifasına, hacla ilgili âyetler delâlet ettiği gibi, şu hadisler de bunu destekler: "Hac yapmakta acele ediniz. Çünkü sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceğini bilmez" (Ebû Davûd, Menasik, 5; İbn Mâce, Menâsik, 1; İbn Hanbel, I, 214, 225). " Bir kimseyi hastalık, açık bir ihtiyaç, bir sıkıntı veya zalim bir sultan alıkoymaksızın hac yapmazsa; ister yahudi, isterse hrıstiyan olarak ölsün"(eş-Şevkânî, a.g.e., IV, 284).


  Şâfîlere ve imam Muhammed'e göre, hac ömrî (terâh)dir; Yani, hac için gerekli şartları taşıyan yükümlü, bunu ilk yılda yapmak zorunda değildir. Ancak bu kimsenin hac veya umreyi, geciktirmeksizin yapması sünnettir. Çünkü tâat sayılan amelleri çabuk yapmak, hayırlı işlerde acele etmek İslâm'ın tavsiye ettiği hususlardandır. Ayette; "Ey müminler, hayır işlerine koşunuz, birbirinizle yarış ediniz" (el-Bakara, 2/148) buyurulur. Hac kendisine farz olan kimse, mesken yapma, çocuğunu evlendirme gibi sebeplerle, hatta sebepsiz olarak haccı başka bir yıla geciktirebilir. Çünkü hac farîzası hicretin altıncı yılında geldiği halde, Hz. Peygamber bunu, bir özür olmaksızın onuncu yıla tehir etmiştir. Eğer geciktirmek caiz olmasaydı, bunu onun da yapmaması gerekirdi. Bu görüş, müslümanlara kolaylık sağlayacağı için daha uygundur. Çünkü çoğunluk İslâm hukukçularının dayandığı hadisler zayıf olduğu gibi, haccın, hicretin altıncı yılında Âl-i İmrân Suresinin nüzulü sırasında farz kılındığında şüphe yoktur (eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, I,199; ez-Zühaylî, a.g.e. III, 17, 18).

+ Yorum Gönder