+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hint müslüman oldu mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. _karaca_
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hint müslüman oldu mu?

  Reklam
 2. uSTa
  Devamlı Üye

  --->: hint müslüman oldumu?


  Reklam


  h.z Hint mekkenin fethinden sonra müslüman olmuştur

 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Hint, Ebû Süfyân'ın zevcesi ve Hz. Muâviye (radıyallâhu anhüm)'nin annesidir. Mekke'nin fethi sırasında kocası ile birlikte müslüman olmuştur.

 4. mantık
  Emekli
  h.z Hint mekkenin fethinden sonra müslüman olmuştur
  Mekke fethdildikten sonra müslüman (teslim) olmayan kaldımı?


  Huccurat 14:

  Araplar: «İman ettik.» dediler. De ki: «Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde «İslama girdik» deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiklemez; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir.»

 5. Hoca
  erimeye devam...
  Mekke fethdildikten sonra müslüman (teslim) olmayan kaldımı?


  Huccurat 14:


  Araplar: «İman ettik.» dediler. De ki: «Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde «İslama girdik» deyin. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiklemez; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir.»
  14. "Bedeviler: "İnandık" dediler, de ki: "İnanmadınız ama İslam olduk deyin; inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi; eğer Allah'a ve pey­gamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez; doğrusu Allah, bağışlar, merhamet eder."

  Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

  1- Bu âyet Benî Esed b. Huzeyme Kabilesi'nden bazı bedeviler hakkında inmiştir. Bunlar, bir kıtlık senesi Medine'ye gelip Rasulullah'ın huzuruna çıktılar da Kelime-i Şehadet getirip zahiren müslüman oldular. Fakat kalpten mü'min olmamışlardı. Bunlar Medine yollarını insan pisliği atarak bozuyorlar ve fiyatları fahiş bir şekilde yütseltiyorlardı. Rasulullah (s.a.v.)'a da şöyle diyorlardı:
  "Sana dünyalıkları ve çoluk çocuğu getirdik. Falan kabileler gibi seninle savaşmadık, sadaka verdik." Böylece Rasulullah (s.a.v.)'a minnet ediyorlar müslümanlıklarını, O'nun başma kakıyorlardı. Allah Teala da orJar hakkında bu âyeti indirdi.[77]
  2- Mücâhid bu âyet-i kerimenin Esed ibn Huzeyme oğulları bedevileri hakkında nazil olduğunu söylerken Katâde de isim vermeden "Mü'min oldukları için Hz. Peygamber'e minnette bulunan bir topluluk" hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[78]
  Mücâhid der ki: Bu âyet-i kerime Esed ibn Huzeyme oğulları bedevileri hakkında nazil oldu. Başkaları da bu bedevilerin, âyetin inmesine sebep olan hallerini şöyle açıklamışlardır: Kuraklık olduğu bir sene Medine-i Münevvere'ye geldiler. Mü'min olmadıkları halde müslüman olmuş göründüler. Medine yollarını pislediler, fiyatların yükselmesine sebep oldular. Öte yandan Hz. Peygamber (sa)'e minnette bulunuyorlar:
  "Biz ağırlıklarımızla ve ailelerimizle sana geldik, seninle savaşmadık." diyorlardı. İşte onlar hakkında bu âyet-i kerime nazil oldu.[79]
  3- Süddî der ki: Müzeyne, Cüheyne, Eslem, Eşca' ve Ğıfâr bedevîleri hakkında nazil oldu. Allah Tealâ'nın Feth Sûresinde (âyet: 11) bahsettiği bedeviler de bunlardır. Müslümanlara karşı canlarını kurtarmak için "Allah'a iman ettik." diyorlardı. Ne zaman ki Hz. Peygamber (sa) Hudeybiye'ye çıkacağında onların da kendileriyle birlikte çıkmalarını emretti, geri durdular ve çıkmadılar. İşte bu âyet-i kerime de onlar hakkında nazil oldu.[80]
  4- Mukâtil der ki: Onların evleri Mekke ile Medine arasındaydı. Rasûlullah (sa)'ın serriyyelerinden bir seriyye onlara uğradığı vakit kanlarına ve mallarına bir halel gelmemesi için "İman ettik." diyorlardı. Ama Rasûlullah (sa) Hudeybiye'ye yürüyüp onlara da kendileriyle beraber yürümelerini emredince gelmediler.[81]
  5- Bişr kanalıyla Katâde'den rivayette o şöyle demiştir:
  "Allah'a yemin olsun ki bu âyet-i kerime bütün bedeviler hakkında değildir. Onlardan Allah'a ve âhiret gününe iman etmiş olanlar da vardır. Bu âyet-i kerime bedevî kabilelerinden müslüman oldukları için Hz. Peygamber (sa)'e minnette bulunan ve: "Bizler müslüman olduk ve filân filân oğulları gibi seninle savaşmadık." diyen bir kabile hakkında nazil oldu.[82]

  DEVAMI: http://www.mumsema.com/surelerin-nuzul-inis-sebebi/73154-hucurat-suresi-nuzul-sebebi.html


 6. mantık
  Emekli
  Ayetin sebebi nuzulu için teşekkürler.
  Mekkenin fethinden sonra olmayan veya müslüman olduğunu söylemeyen kaldı mı acaba ?
  Bu konuda bilginiz var mı?

 7. Hoca
  erimeye devam...
  Ayetin sebebi nuzulu için teşekkürler.
  Mekkenin fethinden sonra olmayan veya müslüman olduğunu söylemeyen kaldı mı acaba ?

  Bu konuda bilginiz var mı?
  yorumunla verdiğin ayet birbiriyle bağlantılı değildi, öğrenedin diye verdim kardeş.
  mekke fethinden sonra gruplar halinde islam girdiler ama iman etmeyen kaldımı bilmiyorum.
  mekke fethinden sonra olsun ve günahı/müşrik iken yaptığı ne olursa olsun, iman eden birini eski yaptıklarıyla ayıplayabilir miyiz?

+ Yorum Gönder
hint müslüman oldumu,  Hint müslüman oldu mu,  hind müslüman oldumu,  ebu süfyanın karısı hint,  hint nasıl müslüman oldu,  hint musluman oldumu,  hintliler müslüman mı