Konusunu Oylayın.: Elmalılı tefsiri ile ilgili

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Elmalılı tefsiri ile ilgili
 1. 15.Mart.2009, 14:32
  1
  אור
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Şubat.2009
  Üye No: 46864
  Mesaj Sayısı: 43
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Elmalılı tefsiri ile ilgili


  Elmalılı tefsiri ile ilgili Mumsema …… Malumdur ki Fir'avn, Mısır'da Amalika hükümdarının lakabıdır. Çoğuluna

  "ferâine" denilir. Nasıl ki Rum krallarının bazısına Kayser, bazısına Herakl(kral);

  Habeş krallarına Necaşî; Yemen meliklerine Tübba; İran hükümdarlarına Kisrâ;

  Türkler'inkine Hâkân deniliyordu. Buradaki Firavun'ın ismi hakkında da çeşitli

  rivayetler vardır:

  1- Velid b. Mus'ab (İbn İshak ve diğerleri)

  2- Fantus (Mukâtil).

  3- Mus'ab b. Reyyân.

  4- Mugîs (bazı tefsir bilginleri).

  5- Kabus (Ebu Hayyân), "Tarih-i Kâmil" de Kabus b. Mus'ab b. Muaviye diye

  göstermiş ve yerine kardeşi Velid'in geçtiğini de nakletmiştir. Bu isimler hep

  Arapça olduklarına göre, o zaman Mısır halen Araplar'ın elindeymiş demek olur.

  Ancak Fantus ismi diğerlerine benzemiyor ve böyle olması bazı genel tarih

  kitaplarına uygun düşüyor.

  "Âl = " kelimesi "Ehl = "den alınmış ise de aralarında fark vardır. "Âl", başlıca

  şan ve şöhret sahiplerine söylenir. Âl-i Firavun, Firavun'un dininin ehli, kavmi

  ve bilhassa tâbileri ve köleleri. "Firavun'dan kurtarmıştık" denilmeyip de

  "Firavun ailesinden" buyurulmasında önemli bir nükte anlaşılıyor ki, bununla

  yapılan zulümlerin temsilcisi Firavun'sa da, bunda asıl sorumlu l uğun ondan

  daha çok ona uyanlara ait olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Firavun yaptıklarını

  bunların eli ve bunların hizmeti ile yapmıştır.

  Deniliyor ki bu şekilde İsrailoğulları'ndan öldürülen çocukların toplamı dokuzyüz

  doksan bine ulaşmıştı. Buna sebep de bunlardan doğacak bir çocuğun Firavun'un

  hükümetini yok edeceği hakkında kâhinlerin verdiği bir haber veya Firavun'un

  gördüğü bir rüya olduğu öteden beri nakledilir. Ne ibrettir ki, bu zulümler bir

  fayda vermemiş ve sonunda o çocuk doğmuş, Firavun'un kendisine beslettirilmiş,

  Hz. Musa olmuş ve yine Allah'ın takdiri yerini bulmuştur. Acaba buna gücü yeten

  Cenab-ı Allah'ın o kadar masum (günahsız)un kesilmesine izin vermekte hikmeti

  ne idi? Buna Ebu's-Suûd, tefsirinde işaret ediyor. Fakat daha önce Muhy i ddîn

  Arabî hazretleri "Füsûs"unda meâlen şöyle izah etmiştir: "Bu çocuklar hep Hz.

  Musa'ya hayatında imdat olmak ve onun ruhaniyetini takviye (kuvvetlendirmek)

  için öldürülmüşlerdir. Çünkü bunların her biri Musa diye, Musa hesabına, hasılı

  Musa için öldür ü lüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz

  bilmiyorlarsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı

  Musa'ya ait olacaktı, zira gaye o idi. Bu çocukların

  hayatı ise hep fıtrat üzere bulunan temiz birer hayat idi. Nefse ait maksatlarla

  kirlenmemiş. -Âdem kıssasında açıklandığı üzere meleklerin secdesi devrindeki-

  fıtrat ve aslî yaratılış üzere bulunuyorlardı. Hz. Musa, Musa diye öldürülen

  bütün bu çocukların hayatları toplamı olacak ve Musa'nın hayatı bunların

  toplamına denk olacaktı. Her birinin ruhundaki yetenek ve kuvvet Musa'nın

  olacak, Musa'da tecelli edecekti. Demek ki bütün bunlar sağ olsalar ve öyle

  tertemiz büyüseler, toplamlarından nasıl ve ne kadar bir ruhî kuvvet hasıl

  olacaksa Musa'nın ruhunun kuvveti ona de n k olacaktı. Firavun'un başındaki

  orduya karşı, Musa, başlı başına böyle bir ordu idi. Bütün o kesilen çocukların

  ruhları, Musa'nın ruhunun emri altında idi. İşte Allah Teâlâ onlardaki güçleri ve

  kuvveti toplamış, Hz. Musa'ya vermişti ve vermek için bunu y a pmıştı. Bu da Hz.

  Musa'ya verilmiş bir ilâhî özelliktir ki, ondan önce peygamberlerden hiç birine

  nasip olmamıştı..."

  İmam Râzî hazretleri der ki: "İnsanın başka bir el altında ve üzerinde istediği

  şekilde kullanılabilecek bir halde bulunması, özellikle bu hal içinde bir de ağır,

  zor, pis işlerde kullanılması azab şekillerinin en şiddetlilerinden olduğunda

  şüphe yoktur. Hatta buna maruz kalanlar çoğunlukla ölümü temenni ederler. İşte

  Cenab-ı Allah'ın burada açıkladığı birinci nimet bu kötü azabtan kur tulma

  nimetidir."

  Demek oluyor ki, bu âyette önce hürriyet ve istiklal nimeti anılmış ve esirlik

  mahkumluğunun feciliği hatırlatılmıştır.  Elamalılı tefsirinden okuduğum bu bölüm hakkında anlayamadığım iki soru var.

  (1) HZ.Musa ve kavmi Firavunun zulmüne uğrarken,Mısır Arapların hakimiyetinde

  miydi?

  (2) Allah'ın o kadar masum (günahsız)un kesilmesine izin vermekte hikmeti ne idi?

  Sorusuna verilen cevap olan,İsrail oğullarının erkek çocuklarının öldürülmesi, “ Bu

  çocuklar hep Hz. Musa'ya hayatında imdat olmak ve onun ruhaniyetini takviye

  (kuvvetlendirmek) için öldürülmüşlerdir” cevabını açıklar mısınız? Bu ölümler HZ

  .Musa’ya nasıl bir takviye olabilir?


 2. 15.Mart.2009, 14:32
  1
  Emekli  …… Malumdur ki Fir'avn, Mısır'da Amalika hükümdarının lakabıdır. Çoğuluna

  "ferâine" denilir. Nasıl ki Rum krallarının bazısına Kayser, bazısına Herakl(kral);

  Habeş krallarına Necaşî; Yemen meliklerine Tübba; İran hükümdarlarına Kisrâ;

  Türkler'inkine Hâkân deniliyordu. Buradaki Firavun'ın ismi hakkında da çeşitli

  rivayetler vardır:

  1- Velid b. Mus'ab (İbn İshak ve diğerleri)

  2- Fantus (Mukâtil).

  3- Mus'ab b. Reyyân.

  4- Mugîs (bazı tefsir bilginleri).

  5- Kabus (Ebu Hayyân), "Tarih-i Kâmil" de Kabus b. Mus'ab b. Muaviye diye

  göstermiş ve yerine kardeşi Velid'in geçtiğini de nakletmiştir. Bu isimler hep

  Arapça olduklarına göre, o zaman Mısır halen Araplar'ın elindeymiş demek olur.

  Ancak Fantus ismi diğerlerine benzemiyor ve böyle olması bazı genel tarih

  kitaplarına uygun düşüyor.

  "Âl = " kelimesi "Ehl = "den alınmış ise de aralarında fark vardır. "Âl", başlıca

  şan ve şöhret sahiplerine söylenir. Âl-i Firavun, Firavun'un dininin ehli, kavmi

  ve bilhassa tâbileri ve köleleri. "Firavun'dan kurtarmıştık" denilmeyip de

  "Firavun ailesinden" buyurulmasında önemli bir nükte anlaşılıyor ki, bununla

  yapılan zulümlerin temsilcisi Firavun'sa da, bunda asıl sorumlu l uğun ondan

  daha çok ona uyanlara ait olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Firavun yaptıklarını

  bunların eli ve bunların hizmeti ile yapmıştır.

  Deniliyor ki bu şekilde İsrailoğulları'ndan öldürülen çocukların toplamı dokuzyüz

  doksan bine ulaşmıştı. Buna sebep de bunlardan doğacak bir çocuğun Firavun'un

  hükümetini yok edeceği hakkında kâhinlerin verdiği bir haber veya Firavun'un

  gördüğü bir rüya olduğu öteden beri nakledilir. Ne ibrettir ki, bu zulümler bir

  fayda vermemiş ve sonunda o çocuk doğmuş, Firavun'un kendisine beslettirilmiş,

  Hz. Musa olmuş ve yine Allah'ın takdiri yerini bulmuştur. Acaba buna gücü yeten

  Cenab-ı Allah'ın o kadar masum (günahsız)un kesilmesine izin vermekte hikmeti

  ne idi? Buna Ebu's-Suûd, tefsirinde işaret ediyor. Fakat daha önce Muhy i ddîn

  Arabî hazretleri "Füsûs"unda meâlen şöyle izah etmiştir: "Bu çocuklar hep Hz.

  Musa'ya hayatında imdat olmak ve onun ruhaniyetini takviye (kuvvetlendirmek)

  için öldürülmüşlerdir. Çünkü bunların her biri Musa diye, Musa hesabına, hasılı

  Musa için öldür ü lüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz

  bilmiyorlarsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı

  Musa'ya ait olacaktı, zira gaye o idi. Bu çocukların

  hayatı ise hep fıtrat üzere bulunan temiz birer hayat idi. Nefse ait maksatlarla

  kirlenmemiş. -Âdem kıssasında açıklandığı üzere meleklerin secdesi devrindeki-

  fıtrat ve aslî yaratılış üzere bulunuyorlardı. Hz. Musa, Musa diye öldürülen

  bütün bu çocukların hayatları toplamı olacak ve Musa'nın hayatı bunların

  toplamına denk olacaktı. Her birinin ruhundaki yetenek ve kuvvet Musa'nın

  olacak, Musa'da tecelli edecekti. Demek ki bütün bunlar sağ olsalar ve öyle

  tertemiz büyüseler, toplamlarından nasıl ve ne kadar bir ruhî kuvvet hasıl

  olacaksa Musa'nın ruhunun kuvveti ona de n k olacaktı. Firavun'un başındaki

  orduya karşı, Musa, başlı başına böyle bir ordu idi. Bütün o kesilen çocukların

  ruhları, Musa'nın ruhunun emri altında idi. İşte Allah Teâlâ onlardaki güçleri ve

  kuvveti toplamış, Hz. Musa'ya vermişti ve vermek için bunu y a pmıştı. Bu da Hz.

  Musa'ya verilmiş bir ilâhî özelliktir ki, ondan önce peygamberlerden hiç birine

  nasip olmamıştı..."

  İmam Râzî hazretleri der ki: "İnsanın başka bir el altında ve üzerinde istediği

  şekilde kullanılabilecek bir halde bulunması, özellikle bu hal içinde bir de ağır,

  zor, pis işlerde kullanılması azab şekillerinin en şiddetlilerinden olduğunda

  şüphe yoktur. Hatta buna maruz kalanlar çoğunlukla ölümü temenni ederler. İşte

  Cenab-ı Allah'ın burada açıkladığı birinci nimet bu kötü azabtan kur tulma

  nimetidir."

  Demek oluyor ki, bu âyette önce hürriyet ve istiklal nimeti anılmış ve esirlik

  mahkumluğunun feciliği hatırlatılmıştır.  Elamalılı tefsirinden okuduğum bu bölüm hakkında anlayamadığım iki soru var.

  (1) HZ.Musa ve kavmi Firavunun zulmüne uğrarken,Mısır Arapların hakimiyetinde

  miydi?

  (2) Allah'ın o kadar masum (günahsız)un kesilmesine izin vermekte hikmeti ne idi?

  Sorusuna verilen cevap olan,İsrail oğullarının erkek çocuklarının öldürülmesi, “ Bu

  çocuklar hep Hz. Musa'ya hayatında imdat olmak ve onun ruhaniyetini takviye

  (kuvvetlendirmek) için öldürülmüşlerdir” cevabını açıklar mısınız? Bu ölümler HZ

  .Musa’ya nasıl bir takviye olabilir?

 3. 15.Mart.2009, 17:56
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,964
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Elmalılı tefsiri ile ilgili
  Firavun kıssası hakkında tıkla: FiravunMısır'da hüküm süren Amerika krallarına verilen ad.  Hz. Musa (as) ve Firavun kıssasından çıkarmamız gereken dersler 4. 15.Mart.2009, 17:56
  2
  Moderatör 5. 11.Mart.2011, 19:37
  3
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Elmalılı tefsiri ile ilgili

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri İndir

  TIKLA

  http://rapidshare.com/files/45206070...li_tefsiri.rar


 6. 11.Mart.2011, 19:37
  3
  الله اكبر
  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri İndir

  TIKLA

  http://rapidshare.com/files/45206070...li_tefsiri.rar
+ Yorum Gönder