+ Yorum Gönder
6. Sayfa BirinciBirinci ... 35679 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Çok eş istemenin sebebi hakkında yalnızca sizin görüşünüz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. kamer3
  Üye
  Reklam

  --->: Çok eş istemenin sebebi hakkında yalnızca sizin görüşünüz

  Reklam  --->: Çok eş istemenin sebebi hakkında yalnızca sizin görüşünüz altıncı sayfa yazısı mumsema.com --->: Çok eş istemenin sebebi hakkında yalnızca sizin görüşünüz
  אור


  bu kişinin misyoner oldugunu düşünüyorum

  çünkü misyonerligin kafa karıştırma yöntemleriyle konuşuyor

  insanların aklına şüphe ve fitne sokmaya çalışıyor konu gündemden

  düşünce bişey yazıp tekrar anasayfada kalmaya çalışıyor

  mümin aklının herşeye eremeyeceğini bilir sıdkla iman eder

  rabbimiz bize ahirette (beynimizi tam kapasite yüzdeyüz kullanabileceğimiz

  zaman) zaten herşeyi gösterecek

  o zaman; mümin de, münafık da, ehli kitapta, kafirde gerçek imanı

  anlayacak

  neyazıkki çogu kişi için iş işten geçmiş olacak

  Rabbim cümlemizi halis salih sadık müminlerden eylesin amin


 2. ene-zerre
  Devamlı Üye

  --->: Çok eş istemenin sebebi hakkında yalnızca sizin görüşünüz


  Reklam


  Birden fazla evlilik ruhsattır,azimet degildir.Cenab-ı Allah(c.c.) buyuruyor ki:: "...Eğer adalet yapamamaktan korkarsanız, o zaman bir tane ile veya mâlik olduğunuz câriye ile yetininiz" (en-Nisâ, 4/3)

  "Kadınlar arasında adaletli davranmaya ne kadar gayret gösterirseniz de buna güç yetiremezsiniz. Hiç değilse birisine aşırı meyledip de diğerini (ne dul ne kocalı durumda) askılı bırakmayın" (en-Nisâ, 4/129).


  "Yukarıdaki iki âyet birlikte değerlendirildiği zaman İslâm'da çok eşlilik aslî bir kural değil, fevkalâde hâl ve şartlar bulununca baş vurulabilecek bir ruhsat olduğu sonucuna varılır."

  Birden fazla evliligin tasvip edilmemesiyle şeriata olan düşmanlık yeni "sözde" medeni kanunların kabülüyle olmuştur.Bu dönemi ilk yaşıyanlardan Bediüzzaman hazretlerine bu sual sorulduğunda şöyle cevaplamaktadır:

  (Bu mes'ele hakkında gayretliysen buyur burayı anlamak için az kafayı yor.Bilmedigin kelimeler için bu siteyi kullanabilirsin:http://www.osmanlicaturkce.com/)


  Medeniyet, taaddüd-ü ezvâcı kabul etmiyor. Kur'ân'ın o hükmünü, kendine muhâlif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münâfi telâkkî eder.

  Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yalnız kazâ-i şehvet olsa, taaddüd bilakis olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvanâtın şehâdetiyle ve izdivaç eden nebâtâtın tasdikiyle sabittir ki, izdivâcın hikmeti ve gâyesi, tenâsüldür. Kazâ-i şehvet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz'iyedir. Mâdem, hikmeten, hakikaten, izdivaç nesil içindir, nevin bekâsı içindir. Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kâbil ve ayın yalnız yarısında kâbil-i telâkkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kadın, ekserî vakitte, tâ yüz seneye kadar kâbil-i telkıh bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pekçok fâhişehâneleri kabul etmeye mecburdur.

  ... S -Taaddüd-ü zevcat ve esir ve köle gibi bazı mesâili, bazı ecnebîler serrişte ederek, medeniyet nokta-i nazarında şeriata bazı evham ve şübehâtı irad diyorlar.

  C - Şimdilik mücmelen bir kaide söyleyeceğim. Tafsilini müstakil bir risale ile beyan etmek fikrindeyim.

  İşte, İslâmiyetin ahkâmı iki kısımdır:

  Birisi: Şeriat ona müessestir, bu ise hüsn-ü hakikî ve hayr-ı mahzdır.

  İkincisi: Şeriat muaddildir. Yani, gayet vahşî ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-i şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikîye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir. Çünkü, birden tabiat-ı beşerde umumen hükümferma olan bir emri birden ref etmek, bir tabiat-ı beşeri birden kalb etmek iktiza eder. Binaenaleyh, şeriat vâzı-ı esaret değildir; belki en vahşî suretten böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek surete indirmiştir, tâdil etmiştir.

  Hem de, dörde kadar taaddüd-ü zevcat tabiata, akla, hikmete muvafık olmakla beraber; şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekiz-dokuzdan dörde indirmiştir.Bâhusus taaddütte öyle şerait koymuştur ki, ona müraat etmekle hiçbir mazarrata müeddî olmaz. Bazı noktada şer olsa da ehven-i şerdir. Ehven-i şer ise bir adalet-i izafiyedir. Heyhât! Âlemin her halinde hayr-ı mahz olamaz.(Münazarat)

  Vesselam..

 3. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Verdiğimiz Habere Kim İnandı?

  RAB'bin Gücü Kime Açıklandı?


  avatar imzan


  Yuhanna incili :

  38 Bütün bunlar Yeşaya peygamberin söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu: «Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
  Rab'bin gücü[y] kime gösterildi?»


  Avatar resmide yahudi resmi

  Sorduğun sorulardan anlaşılıyor ki amacın ortalığı karıştırmak ama boşa uğraşma hiç bir şey elde edemezsin

  Müslüman kardeşlerim boşa cevap yazıp duruyorsunuz niyetini anlamıyor musunuz ?

 4. uhutgunesi
  Devamlı Üye
  Ziyad Şafi

  sen Deccali duydunmu ?

  önce yalancı bir peyqamber olarak çıkacak ve sonra kendini ilah ilan edecek.
  ve her Peyqamber kendi ümmetini bu Deccal hakkında uyarmıştır.
  Allah ilmi Rasullerine ve Nebilerine verdi. Onlarda bize verdi ve biz de şahit olduk. Şahid olduk ki , Onlar ilmi tam verdiler . ve çağrını tam yapdılar...Allah hayrı bize veriyor.
  şeytan ve yardımcıları bizi fitneye salmak istiyor.
  İşık !!! sen Deccali duydun ve onun ordusunun talyasanlı yaudilerden ibaret olacağını da şimdi öyrendin.
  hakikaten Allah her şeyi gören ve her şeyi bilendir. kalplerimizi yaratan ve orada olanı bilendir. Allahın Rahmeti boldur !!!
  İşık !!! sen deccali bildin. ve o önce yalancı peyqamberin , daha sonra da yalancı ilahın ve gözü kör olanın şerrinden Tövbe ederek ALLAH-a sığın.
  Allah tövbeleri kabul edendir. Allah sana hidayet versin.
  ve şahit ol ki Ben Müslümanlardanım !!!!
  ve şahit ol ki , Seni İslama çağırıyorum . haydi kalk ve LA ilahe illallah de !
  ve arkasına ---Muhammeden rasulullah --- söyle ! ve Müslümanlardan ol !!!!


  ne güzeldir müslümanlardan olmak...Hayır burda ..gel gel gel !!!! Sende gel !!! hayra gel...hidayete gel...Sevgiye gel..
  Cennete gel..
  insanın mekanı cennetdir..
  işte şeytan insanı Allahın yolundan saptırıp , o mekandan ayırmak ister !
  haydi bir kelime söyle ve müslümanlardan ol...
  La ilahe illallah ... Muhammedun Rasulullah...! ve yol senin
  aşk senin
  güzellik senin...
  hayır senin...
  şahit ol ! ol ki , müslüman bir anne kimidir... sever ve kötülükden men eder , iyiliyi emr eder...
  sende OL !
  ve iyilik emr et !


  hadi İşık bir şehadet getir !... bak bu kolay... arayan bulur !
  hadi kırma Azeri kardeşini !
  güzellik ve sevgi insana verilmiş...peki tam deyerlendiriliyormu ?
  hadi sen deyerlendir...


  şüphe etmek , şüpheli saymak insanın fıtratında var güzel insan !
  ama şüpheden kurtulmak daha güzel...
  bak güzel ! Allah bize her şeyi veriyor - şüphe etmiyoruz .. Allah can alıyor şüphe etmiyoruz -
  Allah Cenneti veriyor _ şüphe etmiyoruz..
  hadi sende cennet yoluna yolçu ol !
  ve yolçular çağır !
  ne güzel Allah için bir iş yapmak.. ne güzel Allah için sevmek ve sevdirmek !
  ve ne güzel Hidayet yolunu tutmak ..
  ve Allah bize hidayeti verdi... Son olan Rasulunu (sas) bize gönderdi - ve bu yolu _Cennet yolunu bize verdi..İslamı verdi !
  İman güzeldir ... Hadi güzelliye gel... Sevgi güzeldir hadi Sevilmeye gel !
  ve Sevdir..
  Gel - PEYQAMBERLERİN YOLUNA GEL _ Tevhide Gel ! Gel Gel Gel
  Allah dininde şüphe olmaz ! Hakka batılı karıştırmak isteyen sinsi düşman şeytan bizi mükellef olmadığımız konularda şaşırtarak şüpheye sokar..
  ve ondan Korunmaya Gel !
  Gel öyren ve kardeşlerine de öyret ! hata yapanlara da öyret ki , PARLAYASIN..ıssız gecede YILDIZ gibi_parlayasın !
  Bu güzel çağrıya uyulmazmı?
  Mevlam hidayetten nasibi olanları bilir.Ne mutlu hidayete erdirilenlere.

 5. אור
  Emekli
  Kamer,amacım bu değil inan ki.konuyu kapatayım diyorum cevap yazılınca bende

  yazmak durumunda kalıyorum.yazılarımı okursan göreceksin,anasayfa da kalmak mı

  niyetim.

  hükümran,avatardaki imzam çok sevdiğim bölümden bi ayet.kuranda da sevdiğim

  bölümler var.avatar resmim malum,e kardeşim gizlensem daha mı makbul olacaktı?

  ben buyum diyorum soruyorum,amaç kötü olsaydı gizli saklı yapardım değil mi?

  mesela ayşe Fatma Osman gibi isimlerle fitne çıkara bilirdim.amacımın kötü

  olmadığını kanıtlamam gerekirse size siteye soru sormam isterseniz.


 6. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  size siteye soru sormam isterseniz.

  sor ...sor...bir daha sor ! ve bul !

 7. ELİZAN
  AciZ BiR KuL
  sor ...sor...bir daha sor ! ve bul !
  hayr bulmak için soruyorsa ne mutlu yok eğer amacı farklı ise ki ...Rabbim gizlediklerinizide bilir...niyet ne ise akibet o olur.. inşallah selamete erersin ışık kardeş..

 8. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  Uhutgüneşin-den alıntı
  Bu güzel çağrıya uyulmazmı?
  Mevlam hidayetten nasibi olanları bilir.Ne mutlu hidayete erdirilenlere.
  MaşaAllah...
  Allah sana güzellik ve keskin ilim versin !

 9. uhutgunesi
  Devamlı Üye
  MaşaAllah...
  Allah sana güzellik ve keskin ilim versin !
  Amin ecmain kardeşim

  inanın kaydettim yazınızı o kadar güzel yani duanız gibi.

 10. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  "...istikbalin kıt’alarında hakiki ve mânevi hâkim ola­cak ve beşeri, dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyet’tir ve İslâmiyet’e inkılab et­miş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevîlerin hakiki dinidir ki Kur’an’a tâbi olur, ittifak eder." (Hutbe-i Şamiye sh: 30)

 11. dila
  Üye
  eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır,sırf şehvet ihtiyacı için 2. eşe ihtiyaç duymak ilk eşin ahını almaktan başka bişeye yaramaz.Eşler birbirinden razı olmadığı takdirde ahiret hayatını da nefsi arzular yüzünden kaybetmiş olur.

 12. first ladym
  Üye

  Reklam


  İkinci bi eşe ihtiyaç duyulması ilk eşe olan saygısızlıktır ki dinimizce uygun değildir.. Sadece şehvet amaçlı olduğu için bence saygısızlık ve o kişinin bilinçsizliğidir.. Rabbim onu ahirette de hesabını sorar diye düşünüyorum..

+ Yorum Gönder
6. Sayfa BirinciBirinci ... 35679 ... SonuncuSonuncu