ben bu devirde erkeklerin 1 den fazla eş almasına karşıyım
Söze dikkat etmek gerekir. Allah cc aksini bildirmedikçe hükümleri her devir için geçerlidir.