+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Mükaşefe İlmi Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mustafaocak61
  Kabristana Üye
  Reklam

  Mükaşefe İlmi Nedir?

  Reklam

  Mükaşefe İlmi Nedir? Mumsema Değerli Kardeşlerim! Selamün Aleyküm!
  Mükaşefe İlmini bilen Var mı? Ben tam olarak bilmiyorum.
  Allah'a Emanet Olun!

 2. ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.

  --->: Mükaşefe İlmi Nedir?


  Reklam


  Mükâşefe ilmi, bâtın ile ilgili bir ilimdir ve ilimlerin en son noktasıdır. Bu nedenle ariflerden bazıları şöyle demişlerdir: 'Bu ilimden nasibi olmayan kimsenin âkibetinden korkulur. Bu ilimden az pay sahibi olmak, onu tasdik etmek ve ona vâkıf bulunan büyüklerin hakkını teslim etmektir'.
  Başka biri de şöyle demiştir: 'Kimde iki sıfat bulunursa o kimseye ahiret ilminden bir kapı açılmaz. O iki haslet bid'at ve kibirdir'.
  Yine şöyle denmiştir: 'Dünya ile dost olan veya nefsinin arzularının arkasından koşan kişi ahiret yolunun ilmini elde edemez. Halbuki bütün ilimleri elde etmenin yolu, önce ahiret ilminin yolunu öğrenmiş olmaktır. Ahiret ilmini inkâr etmenin en hafif cezası, inkâr edenin o ilimden hiç pay alamamasıdır'. Şu şiir bu sözü takviye etmektedir: Senden kaybolanın kaybına razı ol! Çünkü bu öyle bir günahtır ki cezası içindedir.Bu ilim, yani mükâşefe ilmi sıddîkların ve Allah'a yakın olanların ilmidir Bu ilim, kalp temizlendiği, bütün kötü sıfatlardan soyunup nura döndüğü zaman elde edilen bir ilimdir. O nurlu halden birçok hususlar inkişâf eder. Kişi daha önce o şeylerin isimlerini işittiğinden icmalen mânâlarını tahmin eder, fakat kalbi nûr hâline geldiğinde, bütün bu mânâları idrak eder, Allah'ın zât-ı ulûhiyetini, sıfatlarını, fiillerini, dünya ve ahireti yaratmasının hikmetini, ahireti dünyaya tercih edişinin hikmet ve sebeplerini eksiksiz bir şekilde anlamış olur. Aynı zamanda peygamberliğin, peygamberin, vahyin, şeytanın, melâike lâfzının ve şeytanlar sözünün anlamını da bihakkın bilir. Yine meleğin peygamberlere nasıl göründüğünü, vahyin peygamberlere ne şekilde indiğini ve bunların keyfiyetini bütün inceliklerine kadar anlar. Yer ve gök âlemlerinin sırrına vâkıf olur. Kalbin hallerini ve kalpteki şeytan ve melekler arasında geçen mücadeleyi bütün açıklığı ile görür. Melekten gelen ilham ile, şeytanın vesvesesini ayırdedecek hassayı elde eder. Âhiretin, cennetin, cehennemin, kabir azabının, sırat köprüsünün, mizanın ve hesab gününde olacakların keyfiyetini de apaçık bir şekilde bilir. 'Oku kitabını! Bugün sana hesab görücü olarak nefsin yeter!' (İsra/14) ve 'Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise, işte o gerçek hayattır, eğer bir bilselerdi...' (Ankebût/64) ayetlerinin mânâsını hakkıyla anlar. Allah'la karşılaşmanın, Onun cemâl-i ilâhîsine bakmanın ve O'na manen yakınlaşmanın ne demek olduğunu da anlar. En yüce cemaatin arkadaşlığı ile hâsıl olacak saadetin, meleklerle ve peygamberlerle beraber olmanın anlamını da idrak etmiş olur.


  imam gazali 3. Şema
  el-âsa limen âsa

 4. mustafaocak61
  Kabristana Üye
  Allah (C.C) Sizlerden Razı Olsun
  her iki metinden de faydalandım!

 5. Misafir
  İmamı Gazali çok önemli arkadaşlar , lütfen okuyun onu .

+ Yorum Gönder
mükaşefe nedir,  mükaşefe ilmi,  mükaşefe ne demek,  mukaşefe ilmi,  mükaşefe ilmi ne demek,  mükaşefe ilmi nedir,  mukasefe ilmi