+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah görülebilr mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ehli Kuran
  Emekli
  Reklam

  Allah görülebilr mi?

  Reklam

  Allah görülebilr mi? Mumsema
  Allah görülebilr mi?

  Tevrata göre: EVET
  Kütübü Sitteye göre :EVET
  Kuranı Kerime göre:HAYIR
  Tevrat
  Tekvin 32:
  30 Yakup, “Allah ile yüz yüze görüştüm ve canım sağ kaldı.” diyerek oraya Peniel* adını verdi.

  Tekvin 36:
  9 Ve Paddan-aramdan geldiği zaman, Yakup’a Allah yine göründü ve onu mübarek kıldı.
  Çıkış 24:
  9 Ve Musa ile Harun, Nadab ve Abihu ve İsrail’in ihtiyarlarından yetmiş kişi çıktılar; 10 ve İsrail’in Allah’ını gördüler ve onun ayakları altın da, gök yakuttan tuğla döşeme gibi aydınlıkça asıl göğe benzer bir şey vardı.
  Çıkış 33:
  11 Ve RAB Musa ile bir adam arkadaşı ile söyleşir gibi yüz yüz söyleşirdi.
  * Peniel; Allah’ın yüzü.

  Kütübi Sitte
  Tefsir Bölümü
  Kur’an’ın Faziletine Dair
  / Necm Suresi
  799 - Tirmizî’nin İbnu Abbas’tan kaydettiği bir rivayette, İbnu Abbas: “Muhammed Rabbini gördü” der. İkrime (kendisine): “Allah, Kur’ân-ı Kerim’de (mealen): “Gözler onu idrak edemez” (En’am, 103) demiyor mu?” diye sorunca: “Amma da yaptın, bu görme işi, Cenâb-ı Hakk kendi nuru ile tecelli ettiği zaman bunu göremez demektir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ise Rabbini iki sefer görmüştür” açıklamasını yapar.”
  Müslim, İman 284, (176); Tirmizi, Tefsir, Necm (3275, 3276, 3277).

  Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler Bölümü
  Rü’yetullah
  5036 - İbnu’l-Müseyyib, Ata İbnu Zeyd el-Leysi, Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan naklen anlatıyorlar: “İnsanlar Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a: “Ey Allah’ın Resulü! Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz?” diye sordular. O da: “Siz bulutsuz dolunay gecesinde ayı görmekten şüpheye düşer misiniz?” diye cevap verdi. Onlar:
  “Hayır! Ey Allah’ın Resulü!” diye cevap verdiler. Aleyhissalâtu vesselâm:
  “Bulutsuz bir günde güneşi görmekten şüphe eder misiniz?” diye tekrar sordu. Ashab yine: “Hayır!” cevabını verdiler. Bunun üzerine:
  “Şunu bilin ki, siz Rabbinizi de böyle göreceksiniz. (…)”
  Buhari, Rikak 52, Ezan 129, Tevhid 24; Müslim, İman 299, (182); Tirmizi, Cennet 20, (2560).

  5121 - Cerîr İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir dolunay gecesi, aya baktı ve: “Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O’nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek). Artık, güneşin doğma ve batmasından önce hiç bir namaz hususunda size galebe çalınmamasına gücünüz yeterse bunu yapın (namazları vaktinde kılın, vaktini geçirmeyin).” Cerir der ki: “Resûlullah, sonra şu ayeti okudu: “Rabbini güneşin doğmasından ve batmasından önce hamd ile tesbih et” (Tâhâ,1) Buhari, Mevâkitu’s-Salât 6, 26, Tefsir, Kâf 1, Tevhid 24; Müslim, Mesacid 211, (633); Ebu Davud, Sünnet 20, (4729); Tirmizi, Cennet 16, (2554).

  Kur’an
  Araf Suresi:
  143. Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tur’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca “Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!” dedi. (Rabbi): “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben iman edenlerin ilkiyim.

  Enam Suresi:
  103. Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür. O Lâtif’tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr’dir, her şeyden haberdardır

 2. mustafaocak61
  Kabristana Üye

  --->: Allah görülebilr mi?


  Reklam


  Allah-ü Teala'yı dünya gözü ile gören tek insan Hz.Muhammed(S.A.V)'dir.

+ Yorum Gönder