+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah insanı kendi suretinde mi yarattı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ehli Kuran
  Emekli
  Reklam

  --->: Allah insanı kendi suretinde mi yarattı?

  Reklam  --->: Allah insanı kendi suretinde mi yarattı? isimli yazı www.Mumsema.com--->: Allah insanı kendi suretinde mi yarattı?
  Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…zira Allah Adem’i kendi suretinde yaratmıştır.”
  Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612).


  Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın! Çünkü Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmıştır.” buyurmuşlar.

  28- (2841) . Onlardan biri de şudur: Resûlullah (s.a.v): “Allah (Azze ve Celle) Âdem’i kendi suretinde yarattı. …” buyurdular.

  Yukarıdaki sözlerden
  Ayrıca, İmam Buharî, bu hadisi şu sözlerle şerh etmiştir:

  “Alâ sûretihî”deki zamîr, Âdem’e döndüğüne göre: Allah, Âdem’i rahim tavırlarına tâbi’ olmaksızın şu görülen hey’etinde yarattı, demek olur.
  bu mu anlaşılır sence?
  Yani peygamberimiz ne dedini anlatamadı da Buharimi anlattı.
  "Evet ,bu anlaşılır,Peygamberimizin ddeediği gibi değil Buharinin dediği gibidir." diyorsan,yukarıdaki hadislerin(!) İsariliyat olduğunu kabul etmiyorsan sana söyleyecek bir şeyim yok.


 2. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  --->: Allah insanı kendi suretinde mi yarattı?


  Reklam


  Buhari, Itk 20


  Kaynak olarak verilen bu bâb ve hadis numarasında şu hadis var:

  20- Bâb:

  "İnsan köleyi dövdüğünde yüzüne vurmaktan sakınsın"

  41-.Burada ayrı ayrı iki senedle Ebû Hureyre'den getirilen bu hadîste Peygamber (S): "Sizden biriniz (îcâb-ı hâlinde) dövdüğü zaman yüze vurmaktan sakınsın" buyurmuştur. [Sahih-i Buharî, Itk, 20]

  Sizin bahsettiğinizle alakası olmayan birşey var.. Bu ne perhiz??
  Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…zira Allah Adem’i kendi suretinde yaratmıştır.”
  Müslim, Birr, 112, (2612)


  "Çünkü Allah Âdem'i kendi suretinde yaratmıştır..." cümlesi sıfat hadîslerindendir. Ulemadan bazılarına göre cümledeki zamir dövülen kimseye aittir. Bu takdirde mânâ : Allah Âdem'i Âdem suretinde yaratmıştır, demek olur. [Müslim, Birr, 112, (2612); Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi]

  28- (2841) . Onlardan biri de şudur: Resûlullah (s.a.v): “Allah (Azze ve Celle) Âdem’i kendi suretinde yarattı. …” buyurdular.


  Verdiğiniz bu kaynaktaki hadisin metni, bizim ele aldığımız Buharî'nin Sahih'indeki metinle aynı metin. Bir de Sahih-i Müslim Şerhindeki cümlelere yer verelim:

  Bu rivayet hadîsdeki zamirin Hz. Âdem'e ait olduğu hususunda zahirdir. Hadîsden murad: Allah Teâlâ, Âdem (as)'i yaşayıp vefat ettiği sureti üzerine yaratmıştır. O zürriyeti gibi şekil değiştirmemiştir. Yeryüzündeki sureti ne ise cennet­teki sureti de odur, demektir.

  Kurtubî diyor ki : "Allah Teâlâ cennetlikleri asılları olan Âdem (Aleyhisselâm) 'in hilkatine iade edecek, cennette onun sıfatında ve onun uzunluğunda olacaklardır." Yâni; cennete giren bahtiyarlar boy pos gü­zelliği itibariyle Hz. Âdem kılığında olacaklar dünyadaki sakatlık ve kusurlarından eser kalmayacaktır. [Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi]

  bu mu anlaşılır sence?
  Yani peygamberimiz ne dedini anlatamadı da Buharimi anlattı.  El-insaf yahu! Sana namazın nasıl kılınacağını Kur'an anlattı mı? Nasıl ki Rasulullah Kur'an'ın açıklayıcısı ise, onun sözlerinin de, farklı sebebler dairesinde bir şerhi vardır güzel kardeşim. Bu ne mantık anlamadım...

  "Evet ,bu anlaşılır,Peygamberimizin ddeediği gibi değil Buharinin dediği gibidir." diyorsan,yukarıdaki hadislerin(!) İsariliyat olduğunu kabul etmiyorsan sana söyleyecek bir şeyim yok.


  Bu söz İsrailiyattandı; ama İmam Buharî gibi muhaddislerin İmam'ı bunu bilemedi... Hadi onun gözünden kaçtı, yüzyıllardır "Mevzu Hadisler" üzerine muhaddisler eserler telif ediyorlar, onların da her birinin gözünden kaçtı. Bi senin ve beslendiğin kaynağın sahibi olan zatların gözüne takılmış. Vay maşAllah! Hiçbir usûl kaidesine tabi olmadan, cüretkar tavırlarla, "Sahih" senedli bir hadisi "İsrailiyat" edebilmek, ancak sizin gibi cesurların ve çok bilmişlerin işidir.

  Bana söyleyecek birşeyin olamaz zaten kardeşim şu durumda. Varsa elinde sağlam delillerin, o zaman demeye hakkın olur. Yoksa söylediklerin fısss...

  vesselam...

 3. ene-zerre
  Devamlı Üye
  Allah razı olsun kardeşlerimizden.Mezkur hadisi anlamak için imamlarımızdan nakiller yapmışlar.Benim de çorbada tuzum olsun diye hadisin daha da iyi anlaşılması için Bediüzzaman hazretlerinden bu hadis hakkında nakil yapayım inşaAllah.

  Özeti için:http://www.sorularlaislamiyet.com/su...article&aid=22

  "Bir hadîs-i şerifte vârid olmuş ki:
  -1- (ev kemâ kâl).

  Bu hadîs-i şerîfi, bir kısım ehl-i tarîkat, akâid-i imâniyeye münâsip düşmeyen acîb bir tarzda tefsir etmişler. Hattâ onlardan bir kısım ehl-i aşk, insanın sîmâ-i mânevîsine bir sûret-i Rahmân nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarîkatin ekserinde sekir ve ehl-i aşkın çoğunda istiğrak ve iltibas olduğundan, hakikate muhâlif telâkkîlerinde belki mâzurdurlar. Fakat, aklı başında olanlar, fikren, onların esas-ı akâide münâfi olan mânâlarını kabul edemez. Etse, hatâ eder.

  Evet, bütün kâinatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerrâtı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı Akdes-i İlâhînin şeriki, nazîri, zıddı, niddi olmadığı gibi, -2- sırrıyla, sûreti, misli, misâli, şebîhi dahi olamaz. Fakat, -*- sırrıyla,mesel ve temsil ileşuûnâtına ve sıfât ve esmâsına bakılır. Demek, mesel ve temsil, şuûnât nokta-i nazarında vardır.

  *(Göklerde ve yerde tecellî eden en yüce sıfatlar Onundur. Onun kudreti her şeye galiptir; O her şeyi hikmetle yapar. (Rum Sûresi: 27.)

  Şu mezkûr hadîs-i şerîfin çok makâsıdından birisi şudur ki:İnsan, ism-i Rahmânı tamamıyla gösterir bir sûrettedir. Evet, sâbıkan beyân ettiğimiz gibi, kâinatın sîmâsında bin bir ismin şuâlarından tezâhür eden ism-i Rahmân göründüğü gibi ve zemin yüzünün sîmâsında rubûbiyet-i mutlaka-i İlâhiyenin hadsiz cilveleriyle tezâhür eden ism-i Rahmân gösterildiği gibi, insanın sûret-i câmiasında, küçük bir mikyasta, zeminin sîmâsı ve kâinatın sîmâsı gibi yine o ism-i Rahmânın cilve-i etemmini gösterir demektir.

  Hem işarettir ki, Zât-ı Rahmânirrahîmin delilleri ve aynaları olan zîhayat ve insan gibi mazharlar, o kadar o Zât-ı Vâcibü'l-Vücuda delâletleri kat'î ve vâzıh ve zâhirdir ki, güneşin timsâlini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delâletinin vuzuhuna işareten, "O ayna güneştir" denildiği gibi, "İnsanda sûret-i Rahmân var" vuzuh-u delâletine ve kemâl-i münâsebetine işareten denilmiş ve denilir.

  Sözler


 4. Misafir
  kimse kimsenin günahını yüklenmez ancak saptırmak günaha sebep olur, arkadaşlar yüzlerce yıl önce yazılmış olanlar kanun değildir, kuran tekdir imamların yazdıkları da ona denk değildir, imamı rabbaninin hatasız bir kul olduğuna burada kim şahitlik edebilir, kanunmuş gibi hala eskileri sürekli insanların önüne yığıp duruyorsunuz... araştırın kuran insanın kendisine yetki vermiştir, ayetleri dikkatlice, akıl süzgecinde okuyun ne dediğimi çok iyi anlarsınız... bu hadislerle amel olmaz aslen kuran kanundur allah hiç bir şeye benzemez bitti, yok sıfat yok hilafet yok böyle şeyler şirke düşmeyin kardeşim akıllı olun ...

 5. Misafir
  Burada geçen suretin anlamını açıklayabilirmisiniz

 6. halilcan
  Devamlı Üye
  ilk sayfada acıklamış

 7. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  o tüm gözleri idrak edebilir lakin gözler onu idrak edemez.
  o yüceler yücesidir. ALLAHu ekber.

 8. imam
  Üye
  Buharî ve Müslim'de “Allah,*Adem'i kendi suretinde yarattı.” (Buhari, İstizan 1; Müslim, Bir 115)*

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
allah insanı kendi suretinde yarattı,  allah ademi kendi suretinde yarattı,  allahın sureti,  tanrı insanı kendi suretinde yarattı,  allah ademi kendi suretinde yarattı ayeti,  allah insanı kendi suretinden yarattı,  insan allahın suretinde yaratılmıştır