+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kainat kimin için yaratıldı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ehli Kuran
  Emekli
  Reklam

  Kainat kimin için yaratıldı?

  Reklam

  Kainat kimin için yaratıldı? Mumsema Sizce kainat kimin için yaratıldı?

  *Muharref İncile göre kainatın ve insanlığın yaratılış sebebi Hz.İsadır.

  **Kütübü siteye göre Hz.Muhammeddir.

  ***Kurana göre ise insanlar da cinler de Allaha kulluk ve imtihan için,kainat ta insanlar için yaratılmışlardır.

  Kâinatın Yaratılış Nedeni:

  İncil
  Koloselilere Mektuplar 1:
  16.Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratılmıştır. 17.Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 18Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur.
  Yuhanna 1:
  2.Başlangıçta Tanrı’yla birlikteydi.
  3.Her şey O’nun aracılığıyla oldu ve olanlardan hiçbiri O’nsuz olmadı.

  Kütübü Sitte

  Deylemi’nin İbn Abbas’tan naklettiğine göre, Allah(c.c) Peygamber’e (s.a.v): İzzetim ve celalim hakkı için, eğer sen olmasaydın cenneti yaratmazdım, eğer sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım” buyurmuştur. (Müsnedi Firdevs, c.5, s. 227, H. no: 8031)

  Yine Deylemi’nin İbn Ömer’den nakline göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bana Cibril geldi ve ‘Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın cehennem yaratılmazdı’ dedi.” (Keşfül hafa, c.1.s.45, H. no:91)

  Kur’an

  Zâriât Suresi:
  56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
  Bakara Suresi:
  29. O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilendir.
  Hud Suresi:
  7. O, hanginizin daha güzel ameller işleyeceğini denemek için, henüz Arş’ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkâr edenler, mutlaka: “Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir.” derler.
  Mülk Suresi:
  2. Hanginizin daha güzel ameller işleyeceğini denemek için ölümü de, hayatı da yaratan O’dur. O, üstündür, bağışlayandır.


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  --->: Kainat kimin için yaratıldı?


  Reklam


  Kardeş bilgileri doğru verelim. bu tavrınla herkes kütübi sitte sanki Kur'an ile çelişkiliymiş gibi algılayacaklar.

  o verdiğin hadis uydurmadır.: http://www.mumsema.com/showthread.ph...028#post299028

+ Yorum Gönder
dünya kimin için yaratıldı,  dünya kim için yaratıldı,  kainat kimin için yaratıldı