+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kelime-i Tevhidi 70 bin defa okuyan kişinin cennetle müjdeleneceği rivayet Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hoca
  erimeye devam...
  Reklam

  Kelime-i Tevhidi 70 bin defa okuyan kişinin cennetle müjdeleneceği rivayet

  Reklam
 2. Efdal
  Kıdemli Üye

  --->: Kelime-i Tevhidi 70 bin defa okuyan kişinin cennetle müjdeleneceği rivayet


  Reklam


  70 bin Kelime-i Tevhid  “Kim 70 bin (Lâilâheillallah) derse, ölmeden önce Cennet ile müjdelenir.”[1] İzah ve açıklama: Tasavvuf ehlinin ileri gelenlerinden bir çoklarının Kelime-i Tevhid'i bu sayı üzerinde okumalarının dayanağı, bu Hadis-i şerif olsa gerektir. Bu sayıda (70 bin adet) kendisi için okunan Kelime-i Tevhid sevab olduğu ve cennet ile müjde alındığı gibi aynı sayıda başkaları için de okunması böyledir.


  Bir çok kimselerin 70 bin Kelime-i Tevhid çekmeleri de, bu Hadis-i şerife dayanıyor kanaatindeyim. Her ne sebeple olursa olsun, Can-ü gönülden Kelime-i Tevhid okumak ve çekmek, çok büyük bir sevab getirecektir. Hiç ihmal etmeden Kelime-i Tevhid okumaya devam etmelidir.

  Bir çok yerlerde Kelime-i Tevhid meclisi toplarlar, (kurarlar) Kelime-i Tevhid merasimi yaparlar. Buralarda kalabalık cemaat bulunabilecek şekilde onbeş-yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, belki de daha fazla davetli bulabilen meclisler oluyor. Boynunu cehennemden azad ettirmek için ve nefsini Allah (CC) Hz.leri’nden sakındırmak için 70.000 defa (Lâilâheillallah) oku. O zaman Allah (CC) Hz.leri seni cehennemden azad eder. Yahut kimin için okursan onu azad eder.[2]

  Allah (CC) dostlarından bir Zat, 70 bin Kelime-i Tevhid çekmiş, fakat sevabını hiç kimsenin ruhuna bağışlayıp hediye etmemişti. Duası edilmemiş öyle bekliyormuş. Bu muhterem zat, bir gün bir ziyafette yemek yerken, hâl ve keşif ehli, irfan sahibi bir gencin, elini yemeğe götürür götürmez ağlamaya başladığını görmüş. O gence : “Ne oldu, bir derdin mi var? Hasta mısın, bir yerlerin mi ağrıyor?” falan diyenlere genç: “Cehennemi gördüm. Annemin orada azap çektiğini gördüm, görüyorum onun için ağlıyorum.” diye cevab vermiş. Allah (CC) dostu okuduğu Kelime-i Tevhid'in sevabını hemen bağışlamış: “Ya Rabbi (CC)... Biliyorsu ki, Tevhid kelimesini (Lâilâheillallah) cümlesini 70 bin kere okudum. İşte onun sevabını bu çocuğun annesini ruhuna azabtan kurtulması için hediye ediyorum.” diye hediye etmiş. Allah (CC) Hz.leri’nin sevgili kulu bu hediyeyi eder etmez, çocuk gülümsemiş ve “Annem cehennemden kurtuldu.” diye sevinmiş. Ve yemek yemeye başlamış. Allah (CC) dostu bu muhterem zat: “70 bin Kelime-i tevhid'i okuyan ve okuyup başkasına hediye edildiği takdirde cehennem azabından kuruluşa sebep olur.” Hadis-i Şerifi aklıma geldi ve okudum ve Hadis'in doğruluğunu kendi gözlerimle gördüm.” demişti.

  (İzah ve açıklama) Ey Hak yolcusu kardeş... Kelime-i Tevhid okuyan cennete girecek ve Allah (CC) Hz.leri’nin lütfuna erecektir. 70 bin Kelime-i Tevhid okumak Allah (CC) Hz.leri’nin dostu ve ehli olan muhteremlerce malumdur. Hatta halkımız arasında 70 bin Kelime-i Tevhid okumak meşhurdur.


  Sevgili Peygamberimiz (SAV) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Arkasında bir salih evlad, anaya babaya hayırlı dua edecek evlad bırakanın amel sevab defteri kapanmaz.” buyuruyor.


  İşte bu gencin hali bu gerçekleri hatırlatıyor. Salih evlat. Çünkü annesinin cehennemden kurtulmasına sebep oluyor ve oldu. Allah -ü Zülcelal vetekaddes (CC) Hz.leri böyle salih evlat yetiştirmeyi her anneye nasib etsin. (AMİN) Bu gibi salih evlatları müslümanların tümüne versin. (AMİN)...
  Kelime-i Tevhid (Lâilâheillallah Muhammedür Rasulüllah) demektir. Kelime-i Tevhid diye bu mübarek cümleye denir. Kim (Lâilâheillallah) diye ölüverirse, cennete girer.

  “(Lâilâheillallah) bir şeydir ki, Allah -ü Teala (CC) Hz.leri’nin öfkesini sakinleştirmekte bundan daha başka faydalı, güzel bir söz yoktur. Bu Kelime-i Tayyibe, cehenneme girmeye sebep olan öfkeyi sakinleştirdiğine göre, diğer öfkeler bundan daha sakin ve hafiftir. Onları muhakkak sakinleştirir. Çünkü bir kul bu mübarek sözü tekrarlamakla her şeyden yüzünü çevirmiş ve gerçek taptığı Allah (CC) Hz.leri’ni yönelme kıblesi kılmıştır.[3]


  ---------------------------------------------------------------------------[1]

  Kelime-i Tevhidin Fazileti S.47
  [2] Muhyiddin-i Arabi (RA) Hz.leri
  [3] Mektubat C.2. S.37


 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kelime-i Tevhidin Fazileti S.47
  [2] Muhyiddin-i Arabi (RA) Hz.leri

  [3] Mektubat C.2. S.37
  ben hadis istemiştim, alimler bu sevabı verme yetkileri yok. bir de konuda "Allah" ismini düzeltelim.


 4. nursema
  Devamlı Üye
  Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]
  (La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!) [Taberani]

  (Amellerin kıymetlisi
  La ilahe illallah demektir.) [Hakim]
  (Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah demektir.) [Nesai]

  (La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.)
  [Deylemi]
  (Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.) [Tirmizi]

  (La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.)
  [E. Ya’la]
  (La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.) [İ. Ahmed]
  (La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.) [İ. Gazali]

  (Ölüm halindekilere
  La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.) [Ebu Nuaym]

  (Ağır hastayı,
  La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.) [Dare Kutni]
  (Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.) [Hakim]

  (Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, "Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin" buyurur.)
  [Beyheki]

  (La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.)
  [Buhari]

  (Günde yüz defa
  La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]
  [Yüzüncüyü söylerken "Muhammedün resulullah" ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca "Muhammedür-resulullah" denir.]

  (İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.)
  [Taberani]

  İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir. 5. Hoca
  erimeye devam...
  nursema teşekkür ederim ama 70 000 defa lafzı geçmiyor ayrıca geçse bile bu alıntı dinimizislam dan alıntı güvenmiyorum.

 6. mematii
  Emekli
  Zikirle ilgili birçok Hadis-i Şerif mevcut bulunmasına rağmen, yukarıdaki soruda belirtilen 70 bin gibi öyle sayılı bir zikir tavsiyesine rastlamadık. Kişiler sayı konusunda muhayyerdir, Allah-u alem..

 7. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Kelime-i Tevhidi 70 bin defa okuyan kişinin cennetle müjdeleneceği rivayeti sahih midir?
  Abdüllahı Dehlevi'nin Makâmât-ı Mazheriyye kitabında şöyle geçmektetir Bu satırları yazan fakir Abdüllahi Dehlevi derim ki : Hadis Şerifte şöyle bildirilmişdir: (Bir kimse, kendisi veya başkası için yetmiş bin adet kelime-i tevhid okursa günahları afv olur.)

  ama kaynağı yazmıyor 8. Hoca
  erimeye devam...
  Zikirle ilgili birçok Hadis-i Şerif mevcut bulunmasına rağmen, yukarıdaki soruda belirtilen 70 bin gibi öyle sayılı bir zikir tavsiyesine rastlamadık. Kişiler sayı konusunda muhayyerdir, Allah-u alem..
  bende bu düşüncedeyim ama sağlam bir rivayet varsa kabul eder ve tavsiye ederiz.
  biri bana sordu bende sayı berlirten hadislerin az olması hep kuşku ile yaklaşırım. iyice araştırmadan da bir kaanata varmam.
  Abdüllahı Dehlevi'nin Makâmât-ı Mazheriyye kitabında şöyle geçmektetir Bu satırları yazan fakir Abdüllahi Dehlevi derim ki : Hadis Şerifte şöyle bildirilmişdir: (Bir kimse, kendisi veya başkası için yetmiş bin adet kelime-i tevhid okursa günahları afv olur.)

  ama kaynağı yazmıyor
  kaynak yazmıyorsa bizi bağlamaz. ilginiz için teşekkür ederim kardeşler.

 9. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  "Halkı hayırlı işlere teşvik etmek için uydurulan hadislerde aşırılık, özellikle sevap ve cezada ölçüsüzlük vardır.

  Hz. Peygamber'e(sas) gerçekten ait olan sözler, akla, sağduyuya, tecrübe ile elde edilmiş bilgilere tamamen uygundur." (Abdulfettah Ebu Gudde, el-Menar thk.)

  "Düşünerek, belleyip anlayarak ve kalbini üzerinde yoğunlaştırarak okuduğun bir sure, çabucak ve hızlı bir şekilde yaptığın bir hatimden daha sevimlidir." (İbnu'l Kayyîm, el-Menar)

  "Amellerin üstünlüğü; amellerin çokluğuyla ve sayısıyla değil, ancak onları mükemmel yapmakla, tam bir şekilde yapmakla ve Rabbin rızası ile şeriatının uygunluğuna bağlıdır." (İbnu'l Kayyîm, el-Menar)


  İmam Suyutî de der ki:

  "Hadis kitaplarında yer almayan, muttasıl bir isnadı da olmayan hadislere yalnız bazı va'z, tefsir, siyer ve tarih kitaplarında rastlamaktayız. İlk devirlerdeki hadis imamları zamanında mevcut olmayan bu sözlerin çoğu sonradan uydurulmuştur." (İbnu'l Cevzî, Mevzû Hadisler,180)

  Son söz olarak;

  Direk, paylaşılan bu hadise rastlamadım okuduğum mevzu hadislerle ilgili eserlerde; ya da hatırımda değil; ancak buna benzer yüzlerce diyebileceğimiz uydurmalar mevcut. Hadis usûlü kaidelerini ve herhangi bir muteber kaynakta yer almaması gibi sebebleri göz önüne alarak, bu hadisin "uydurma" olduğu hususunda şahsî bir şüphem bulunmamakta...

  En iyisini bilen Allah'tır(cc)

  vesselam, veddua... 10. mematii
  Emekli
  Şunu da gözden ırak tutmamak gerekir:

  Hadislerde 'Kelime-i Tevhid' veya diğer 'Esma' zikirlerinin sayıca belirtilmeyerek, sadece yapılması teşvik edilip keyfiyyeti uygulayıcılara bırakılmış derken; bununla çeşitli tarikatlarda veya cemaatlerde bir terbiyyet usülü olarak bağlılarınca yapılan sayılı miktarlardaki vird ve evradları da (ders) tamamen dışlamamak gerekir. Yani Resulullah (s.a.v) zamanında sayılı bir zikir adedi belirtilmemiş diyerekten, bugün çeşitli İslami cemaatlerin belli virdleri sistemli bir hale getirerek günlük ders ve bir yetiştirme usulü olarak uygulamalarına da karşı çıkmamak gerekir. Çünkü bazı kardeşlerimizin "bunlar sonradan ortaya çıkan bid'attır" demek suretiyle hemen toptan birşeyi reddetme yoluna girerek İslami cemaatlerin yapmış olduğu bu tür zikir uygulamalarına şiddetle karşı çıktıklarını zaman zaman üzülerek görmekteyiz. Bundan dolayı bu ayrıntıyı da özellikle vurgulamak istedik.

  Dua ile..


 11. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Çünkü bazı kardeşlerimizin "bunlar sonradan ortaya çıkan bid'attır" demek suretiyle hemen toptan birşeyi reddetme yoluna girerek İslami cemaatlerin yapmış olduğu bu tür zikir uygulamalarına şiddetle karşı çıktıklarını zaman zaman üzülerek görmekteyiz.
  Bunu 'bazı kardeşleriniz'den evvel; Allah Rasulü'nün(sas) vefatının akabinde, İbn Mes'ud(ra) demiştir kardeşim:

  Amr b. Yahya’dan; “babamı, babasından (naklen)
  şöyle rivayet ederken duydum:

  (Babam) dedi ki sabah namazından önce Abdullah b. Mes'ûd'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında,
  onunla beraber mescide giderdik. (Bir gün) Ebû Musa el-Eş'arî yanımıza geldi ve;

  "Ebû Abdirrahman (yani Abdullah b. Mesûd) şimdiye kadar yanınıza çıktı mı?" dedi. "Hayır" dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet (Abdullah) çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebû Musa ona şöyle dedi:

  "Ey Ebû Abdirrahman! Biraz önce mescidde yadırgadığın bir durum gördüm. Ama yine de, Allah'a şükür, hayırdan başka bir şey görmüş değilim. (Abdullah) "Nedir o?" diye sordu. O da; "Yaşarsan birazdan göreceksin" dedi (ve) şöyle devam etti:

  "Mescidde halkalar halinde, oturmuş, namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada (İdareci) bir adam, (halkadakilerin) ellerinde de çakıl taşları var. (idareci): "Yüz defa Allahu ekber deyin" diyor, onlar da yüz defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra, yüz defa La İlahe İllallah, deyin diyor, onlar da yüz defa La ilahe İllallah diyorlar. Yüz defa Sübhanallah deyin diyor, onlar da yüz defa Sübhanallah diyorlar."

  (Abdullah b. Mes'ûd); "Peki onlara ne dedin?" dedi. "Senin görüşünü bekleyerek -veya "senin emrini bekleyerek" -onlara bir şey söylemedim." dedi.

  Dedi ki; "onlara kötülüklerini hesab etmelerini emredip (bununla) iyiliklerinden hiçbir şeyin de zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya!" dedi. Sonra gitti, biz de onunla beraber gittik. Nihayet o, bu halkalardan birine geldi, başlarında durdu ve şöyle dedi:

  "Bu, yaptığınızı gördüğüm nedir?"

  Dediler ki; "Ey Ebû Abdirrahman! Bunlar çakıl taşları. Onlarla Ellahu Ekber, La ilahe İllallah ve Sübhanallah deyişleri sayıyoruz." (Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ûd) dedi ki;

  "Artık kötülüklerinizi sayıp (hesab edin)! Ben, iyiliklerinizden hiç bir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size! Ey Ümmet-i Muhammed, ne çabuk helak oldunuz! Peygamberinizin -salallahu aleyhi ve sellem- şu sahabesi içinizde hâlâ bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri, henüz eskimemiş; kapları, (henüz) kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz (-ki bu imkânsızdır-) veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız."

  Onlar; "Vallahi, ey Ebû Abdirrahman, biz, başka birşey değil, sadece hayrı (elde etmeyi) İstedik" dediler.

  O da şöyle karşılık verdi; "Hayrı (elde etmek) isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resûlullah -salallahu aleyhi ve sellem- bize haber vermişti ki; Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak, onların köprücük kemiklerini ileriye geçmeyecek. Vallahi, bilmiyorum, belki onların çoğu sizdendir." Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi .

  (Amr b. Yahya'nın dedesi) Amr b. Selime, bundan sonra şöyle dedi: Bu halkalardaki (insanların) tamamını, en-Nehrevân olayında, haricîlerin yanında bize karşı vuruşurken gördük." [Darimi(206); Taberâni(9/125),Taberani bunu hasen bir isnad ile rivayet etmiştir; Mecmau'z-Zevâ'id(1/181) Hadisin merfû kısmı için: Müslim(1/663); İbn Mâce(1/59); Ahmed b. Hanbel(1/380, 404)]

  vesselam...

 12. mematii
  Emekli

  Reklam


  Zikirle ilgili bütün hadisler berhava, öyle mi?

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
70000 kelime i tevhid,  70 bin la ilahe illallah fazileti,  70000 la ilahe illallah,  70 bin la ilahe illallah,  70.000 la ilahe illallah fazileti,  70000 kelime i tevhid fazileti,  70000 la ilahe illallah fazileti