+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Süleyman ateş güvenilir birimi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Reklam

  --->: süleyman ateş güvenilir birimi?

  Reklam  --->: süleyman ateş güvenilir birimi? isimli yazı www.Mumsema.com--->: süleyman ateş güvenilir birimi?
  Sayfa numarası verdiğin kitab hangi kitabı? Kur'an'da Dört Terim adlı kitabı mı? Şu an o kitap yanımda değil. Bu iftiralarına da cevap vereceğim. 2. maddede işlediğini, Mevdudi'nin Tefhimu'l Kur'an adlı tefsirinden aktarıyorum:

  2- Benim nazarımda bütün insanlar eşittir. Bizden olsun veya olmasın. (s.68)

  [İnsanlar, insan olarak eşitse de, bir müslümanla bir kâfir asla eşit değildir. Müslüman namaz kılması için zorlanır, fakat kâfir zorlanamaz. (Ancak müminler kardeştir) âyet-i kerimesine istinaden bütün vatandaşların eşit olduğu hükmünü çıkarıyor. s.69-70 ]
  "Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz." (Hucurat/10)

  Bu ayet yeryüzündeki tüm müslümanları evrensel bir ailenin bireyleri olarak ilan etmektedir. Bu müslümanlar arasında bulunan kardeşlik öyle bir nimettir ki, hiçbir dinde bir örneği bulunmamaktadır. Bu hususun önemi ile alakalı olarak Hz. Peygamber'den rivayet edilmiş birçok hadis vardır. Olayın ruhunun tam olarak kavranılması için biz bu hadisleri aşağıda zikrettik:
  Cerir b. Abdullah, Hz. Peygamber'in (s.a.), "Birincisi namaz kılmak, ikincisi zekat vermek, üçüncüsü tüm müslümanlar hakkında hayır dilemek olmak üzere üç hususta kendisinden biat aldığını" söyler (Buhari, Kitabu'l-İman.)
  İbn Mesud, Hz. Peygamber'in (s.a.), "Bir müslümana sövmek fısk, ona karşı savaşmak ise küfürdür" diye buyurduğunu rivayet eder. (Buhari, Kitabu'l-İman, İmam Ahmed aynı konuda başka bir hadisi Said b. Malik'in babasından nakletmiştir.)
  Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber, "Bir müslümana, başka bir müslümanın canı, malı ve ırzı haramdır" buyurmuştur. (Müslim, Tirmizi.)
  Ebu Said Hudri ve Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Müslüman müslümanın kardeşidir ve müslüman kardeşine zulmetmez, onunla dost olmaktan vazgeçmez, onu zelil etmez. Bir kimse için, bir müslüman kardeşini hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur." (Müsned-i Ahmed)
  Selh bin Sa'd es-Saidi'nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiğine göre o, şöyle buyurmuştur: "Bir mü'minin cemaat ile münasebeti, baş ile bedenin irtibatı gibidir. Öyle ki, mü'min, cemaatinin çektiği eziyeti, bedenin bir uzvunun çektiği ızdırabı baş nasıl duyuyorsa, aynen öyle duyar." (Müsned-i Ahmed). Benzeri bir hadis daha vardır: Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Mü'minler, aralarındaki sevgi, bağlılık ve birbirlerine merhamet ve şefkat duymak bakımından tıpkı bir bedene benzer. Şayet bedenin bir uzvu zarar görecek olursa tüm beden bundan rahatsız olur ve uykusuz kalır." (Buhari, Müslim)
  Başka bir hadiste, Hz. Peygamber'in (s.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Müminler birbirlerine bir duvarın tuğlaları gibi bağlıdırlar." (Buhari, Tirmizi).

  Ebu'l Alâ el-Mevdûdî, Tefhimu'l-Kur'an adlı tefsiri..

  Şimdi söyle bana; nereden çıkarmış yukarıda iftira ettiğin görüşü?

  Çırpındıkça batıyorsun. Zira balçığa saplandın, farkında değilsin!

  vesselam...

 2. ömerhattab
  Devamlı Üye

  --->: süleyman ateş güvenilir birimi?


  Reklam


  Hmm şimdi taassubcu yaklaşımın belli okumak niçin okumak yanlış şeyleri ögrenmek için mi okumak..
  Haydi bilal kır şu zincirlerini....

  Hmm ya sana bir soru okumayan neden iftira etsin sen öncelikle oku sonra yalan oldugunu idda et...
  Çünkü hiç kimse bukadarda pes denecek olaylar müsamaha etmez...
  Unutma Alimlerimiz sizin kadar çirkef ve kimseyi tekfir etcek degildir...
  Çünkü biz kuran ve sünnet ışıgında Ehlsünnet vel cemaatiz...
  Ya Tebbesüm sadakadır et kardeş tebessüm
  Başına gelecek belaları kaldırır....

  Haydi selam ve dua ile... 3. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Kimi tekfir etmişiz?

  Al sana bir iftira daha..

  Rekora gidiyorsun, ödülün cehennem olacak ama; dikkatli davranmanı bir kardeşin olarak sadece tavsiye ediyorum...

  vesselam...

 4. ömerhattab
  Devamlı Üye
  Herşeyi Allah bilir Bilal mürşde rabıta yapana puta tapan dedigin günleri unuttunmu...
  Bu tekfirdir....
  Allahtan gelen herşeye Amenna
  Allah razı olsun Kardeşimde Rekora gitmek Bize kalsın sizde kendi dekorunuzu baksanız iyi olur....

  selam ve dua ile...

 5. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Herşeyi Allah bilir Bilal mürşde rabıta yapana puta tapan dedigin günleri unuttunmu...
  Bu tekfirdir....
  Allahtan gelen herşeye Amenna
  Allah razı olsun Kardeşimde Rekora gitmek Bize kalsın sizde kendi dekorunuzu baksanız iyi olur....

  selam ve dua ile...
  Bu cümlemi bulacaksın ve önüme koyacaksın..

  Ayrıca, o dediğine tekfir denmez. Bir insana "bu yaptığın küfürdür" demekle, "sen kafirsin" demek çok ayrı şeylerdir. Bu iki kavramın arasındaki uçurumu kavrayabilmen için usul kitaplarına bi başvurman gerekli, ben anlatmayım... Zira benim anlattıklarımı, kulağın delik olarak dinliyosun.

  vesselam...

 6. ömerhattab
  Devamlı Üye
  İyide hep önüne konulmasını istiyorsun elindekilerin farkına varmadan nasılda önüne konulanı görebilirsin....

  Bizde astıgımız konular tasavvuf bülünü aştı birkez bakıp okudun mu?

  Şimdi soruyorum herkese adam fotlcuyu kalbine sokar parayı kalbine sokar artisi kalbine sokar sever anlayın ibni teymiyeyi sever bunlar küfre girmiş olmaz ....
  Biz sevdik mide küfre girmiş olur....
  Allahın sevdiklerini kalbimize koymıcakmıyız...
  Hem herkes sevdigle beraberdir hadisini nasıl idrak ediyorsunuz....

  Açıklayın birkez...

 7. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  İyide hep önüne konulmasını istiyorsun elindekilerin farkına varmadan nasılda önüne konulanı görebilirsin....

  Bizde astıgımız konular tasavvuf bülünü aştı birkez bakıp okudun mu?

  Şimdi soruyorum herkese adam fotlcuyu kalbine sokar parayı kalbine sokar artisi kalbine sokar sever anlayın ibni teymiyeyi sever bunlar küfre girmiş olmaz ....
  Biz sevdik mide küfre girmiş olur....
  Allahın sevdiklerini kalbimize koymıcakmıyız...
  Hem herkes sevdigle beraberdir hadisini nasıl idrak ediyorsunuz....

  Açıklayın birkez...

  Peygamberimizin(sas) bu sözünden evvel, bu sözü söyleme sebebine bakmak lazım. Hadisin, Buharî'nin Sahih'inde, Edeb babında geçen şekli ile:

  Bize Abdan tahdîs etti. Bize babam Usmân ibnu Cebele, Şu'be'den; o da Amr ibnu Murre'den; o da Salim ibn Ebi'I-Ca'd'-den; o da Enes ibn Mâlik(R)'ten şöyle haber verdi:
  Bir adam Peygamber(S)'e:

  — Yâ Rasûlallah! Kıyamet ne zaman (olacak)? diye sordu. Oda:
  — "Sen onun için ne hazırladın?" buyurdu. O zât:
  — Ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırla­madım. Lâkin ben Allah'ı ve Rasûlü'nü seviyorum, dedi.
  Rasûlullah:
  — "Sen sevdiklerinle beraber olacaksın" buyurdu.

  Gazâlî el-Ihyâ'da. şöyle der: "Rasûlullah'ın "Kişi sevdiği ile beraberdir" sözü sakın seni aldatmasın. Çünkü Hrİstiyanlar Hz. îsâ'yı, Yahûdîler de Hz. Musa'­yı sevdiklerini ve bu sebeble Mûsâ ile îsâ'nın bunlara fâide vereceğini iddia ediyorlar."

  Bu manayı güzel bir şekilde açıklayan ayeti de paylaşmamız yeterli olacaktır sanıyorum:

  "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır/Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın fırkasında/tarafında olanlardır." (Mücadele/22)  Son olarak: Biz insanları severiz, ama sevgimizin bir sınırı vardır. Onları hatasız görmeyiz mesela. Bunun kanıtı, "Hergün bir uydurma hadis" başlığında işlediğimiz ilk mevzu hadistir. İnsanları severiz, ama onları Rabbimiz ile aramıza koymayız. İnsanları severiz, ama Allah'tan çok onları düşünmeyiz. İnsanları severiz, ama sevgide haddi aşmamaya azami dikkat etmeye çalışırız.

  Hadi hayırlı geceler...

  vesselam...

 8. ömerhattab
  Devamlı Üye
  — Yâ Rasûlallah! Kıyamet ne zaman (olacak)? diye sordu. Oda:
  — "Sen onun için ne hazırladın?" buyurdu. O zât:

  — Ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırla­madım. Lâkin ben Allah'ı ve Rasûlü'nü seviyorum, dedi.
  Rasûlullah:
  — "Sen sevdiklerinle beraber olacaksın" buyurdu.

  Şimdi sevgili kardeşim hadisi kene tevili yanlış yaptınız....

  Allah ve rasulunu seviyorum diyo demiii
  peygamberimiz s.a.v ne buyuruyor..
  sen sevdiklerinle beraber olacaksın ....

  Bu sadece ahiret için geçerli mantıgı çok yanlış...
  Çünkü dünyada Allah ve rasulünü sevdigi için ahirette beraber olacaklar....

 9. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Hadisi, isnadı ile aktarıp, İmam Gazalî'nin açıklamasını aktardım. Herzaman söylüyorum: Te'vil sizin işiniz güzelim...

  Ben bi deve bulup hendek atlatmaya çalışayım biraz da... ('Aaaa, bana deve dedi' deyip, 'konuyu değerlendirmenizi bekliyorum' ikazı ile şikayet etmeni bekliyorum. Beni kırma emi?)

  vesselam...

 10. ömerhattab
  Devamlı Üye
  Sen kendi düşüncenle bakalım sevmekle icraata dökmeden olunmuyo....
  İmamı gazalı k.s. onlar gibi inanmayın diyor....
  Salavat getiremek dinimizce hükmü nedir...

 11. Misafir
  ben s. ateşe pek güvenmem

 12. peugeot_bor
  Devamlı Üye

  Reklam


  ben hiç güvenmem

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu