+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslamda melek inancı ile ilgili hutbe gönderebilirseniz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hoca
  erimeye devam...
  Reklam

  İslamda melek inancı ile ilgili hutbe gönderebilirseniz

  Reklam

  İslamda melek inancı ile ilgili hutbe gönderebilirseniz Mumsema Bu Mesaj Size Mumsema islam Arsivi araciligi ile, Sayin vivera tarafindan gönderilmistir.
  --------------------------------
  ARKADAŞLAR , islamda melek inancı ile ilgili hutbe gönderebilirseniz sevinirim.hepinizden ALLAH razıolsun.

  --------------------------------

 2. BouGie
  Devamlı Üye

  --->: islamda melek inancı ile ilgili hutbe gönderebilirseniz


  Reklam


  Muhterem Müslümanlar!
  Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak (5) yarattığını bildirmektedir. Unutmamalıdır ki,
  me­leklerin kanatlan, kuşların kanadı veya kapı kanadı gibi anlaşılma-maiıdır. Onların kanatları kendilerine mahsus kuvvet ve kabiliyet­ten ibarettir. Bu itibarla onlar, kısa zamanda uzun mesafeleri kat-edebilirler, ağır ve zor olan işleri başarırlar.
  Melekler, lâtif cisim oldukları için onları yaratıldıkları şekilde görmek, peygamberlerden başkası için.mümkün olmamaktadır.

  Cenab-ı Hak, mü'minleri gaybe iman etmeleriyle övmektedir. Bu mânadaki iman, görmeden görmüşcesine, tereddütsüz olarak inan­maktır. Biz, gözlerimizle göremesek bile,
  Rabbimiz haber verdiği için meleklerin varlığına inanmaktayız.
  Dördüncü HutbeBir kısım melekler, insanların yaptıklarını tesbit edip amel defterine geçirirler. Bu şerefli hizmetten dolayı kendilerine «Kirâ-men Kâtibin» unvanı verilmektedir.
  Bazıları da insanları, şeytanların tecavüzünden korumakla vazi­feli -bulunmaktadır. Hafaza Melekleri denilen bu ilâhî muhafızlar bu-lunmasaydı, şeytanlar insanları kapışıverirlerdi.
  Melekü'i-mevt nâmı verilen Hazret-i Azrail ve emri altındaki me­lekler, ömrü dolan canlıların ruhlarını almaya memur kılınmışlardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

  «De ki: Size müvekkel olan ölüm meleği, canınızı alacak. (On­dan) sonra da Rabbinize döndürül (üp götürül) eceksiniz» (3).
  Münker ve Nekir denilen iki sınıf melek daha vardır ki, vefat eden kimseye, Rabbisinden, peygamberinden ve dininden sual sormak üzere kabre gelirler. Her insana, dünyada iken yaptığı amelin mahi­yetine göre görünürler. Kâfirlere siyah yüzlü, gök gözlü ve gök gü­rültüsünü andıran bir seslenişle geleceklerdir. İman edip iyi işlerden ayrılmayan kimselere güzel ve güler yüzle gelip dostça hitap ederek vazifelerini yapacaklardır.
  Cehennemde hizmetle mükellef ve Zebani adı verilen on dokuz melek daha vardır. Bunlar gayet iri gövdeli ve şiddetlidirler. Cenab-ı Hak bir âyet-i kerimede:
  «Biz, o ateşin bekçi (lik) lerine meleklerden başkasını memur et­medik» (4) buyurmaktadır.

  Allahü Teâlâ, gerek insanlardan gerekse meleklerden peygam­berler göndermiştir. Cebrail, Mikâil, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselâm, meleklerin peygamberleridir.

  Hazret-i Cebrail, ekseriyetle, Allah ile peygamberler arasında va­hiy getirmeye ve elçilik yapmaya memur kılınmıştır. Mikâil aleyhis-selâm, yağmurların yağması, rüzgârların esmesi gibi hizmetlere me­mur edilmiştir. Hazret-i İsrafil kıyamet kopacağı zaman Sûr'u üfle­meye memur kılınmıştır.
  İnsanlar içinden gelen peygamberler, meleklerin peygamberle­rinden üstündür. Meleklerin peygamberleri, insanların avamından daha faziletlidir.
  Bu hususta İslâm âlimleri arasında ittifak ve icma vardır.
  İnsanların mütteki ve Allahü Teâl.â'nm emirlerine itaatkâr olanları, racih görülen hükme göre, meleklerin avamından üstündür­ler. Çünkü insanl?.rda nefis var, yeme, içme ve nefsanî arzular var­dır. Melekler bu gibi gailelerden uzak bulunmaktadır. İnsanoğlu bu
  engelleri aşarak takva derecesine ulaştığı zaman meleklerden daha faziletli bir hüviyete bürünmektedir.
  Senin mahiyetin hattâ meleklerden de ulvîdir, Avalim sende pünhandır, cihanlar sende uıatvidi,

  Muhterem Müslümanlar!

  Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak (5) yarattığını bildirmektedir. Unutmamalıdır ki, me­leklerin kanatlan, kuşların kanadı veya kapı kanadı gibi anlaşılma-maiıdır. Onların kanatları kendilerine mahsus kuvvet ve kabiliyet­ten ibarettir. Bu itibarla onlar, kısa zamanda uzun mesafeleri kat-edebilirler, ağır ve zor olan işleri başarırlar.
  Melekler, lâtif cisim oldukları için onları yaratıldıkları şekilde görmek, peygamberlerden başkası için.mümkün olmamaktadır
  (5) Sûre-i Fâtır 1.
  Akl-ı selim sahipleri; Allah'ın sözüne, kendi gözünden daha faz­la inanırlar. Zira insanların gözünde yanılma ve hata ihtimali var­dır. Fakat Allah'ın kelâmında asla

 3. Hoca
  erimeye devam...
  MELEKLERE İMAN
  Muhterem Müslümanlar!

  Meleklere iman, Dinimizin iman esaslarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadisi Şeriflerde meleklerden çokça bahsedilir.
  Melekler nurdan, insanlar topraktan, cinler ise ateşin alevinden yaratılmıştır.
  Melekler, nurani varlıklar olduğundan gözle görülmezler.

  Onlar günah işlemezler. Yemezler ve içmezler. Nefsani ve şehevi arzulara sahip değildirler. Erkeklik ve dişilikleri olmayan meleklerin mahiyetini, yaşayış tarzlarını insanlarla kıyaslamak mümkün değildir. Onlar, insan suretine girebilirler. Cebrail’in Hz. Peygamber (S.A.S)’e bazen insan suretinde geldiği bilinmektedir.

  Melekler, ancak Allah'a ibadet ederler. Kendilerine emrolunanı yerine getirirler. Kainatın her yerinde melekler vardır.

  İnsanın ruhunu almakla görevli melek Azrail; tabiat olaylarını idareyle görevli melek Mikail. kıyamet vuku bulacağı ve insanların tekrar dirileceği zaman Sur'a üflemekle görevli melek İsrafil’dir. Vahy meleği ise Cebrail’dir. İnsanı kabirde sorguya çeken melekler, Münker ve Nekir'dir. Cennet meleğinin adı Rıdvan, Cehennem meleğinin adı ise Maliktir.

  Aziz Cemaat!

  Meleklerin Mü’minler için duada bulundukları, onların ilim meclislerine katılıp dualarına amin dedikleri, namazlarına iştirak ettikleri Kur'an ve Hadis'in bize haber verdiği hususlardandır.

  Kur'an'ın beyanına göre, bütün yaptıklarımızı birer birer kaydetmekle görevli melekler vardır. Bunlara "Kiramen Katibin Melekleri” denir. Nitekim İnfitar Suresinde: “Muhakkak üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler”1 buyrulmaktadır. Bizler bu meleklerin eksiksiz olarak kaydettiği hususlarda ahirette hesap vereceğiz. Amel defteri diye bildiğimiz kitap, bu melekler tarafından hazırlanmaktadır

  Muhterem Müslümanlar!

  Hutbemi İsra Suresinin 13. ve 14. ayetlerinin mealiyle tamamlıyorum: "Her insanın amelini boynuna işledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir.”

  1 İnfitar, 82/10-12.

 4. LeyL!
  Devamlı Üye
  Cezekallahu hayran
  Allah hayırlı mükâfaat versin

  googlede ikinci sirayi almisiz

 5. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Allah (c..c) razı olsun paylaşım için ..
  googlede ikinci sirayi almisiz
  Oh ohMaşaAllah.Peki siz bunu nerden öğreniyorsunuz?

 6. LeyL!
  Devamlı Üye
  Oh ohMaşaAllah.Peki siz bunu nerden öğreniyorsunuz?

  google ye meleklere iman hutbe yazin ögrenirsiniz


 7. gezgin54
  Devamlı Üye
  paylaşım için teşekkürler

  peki arkadaşlar melekler hakkında arkadaş bana bi soru sordu melekler yaşlanırmı veya kaç yaşlarındadırlar diye bilen varsa yardımcı olabilirmi acaba

 8. fecr
  Üye
  peki arkadaşlar melekler hakkında arkadaş bana bi soru sordu melekler yaşlanırmı veya kaç yaşlarındadırlar diye bilen varsa yardımcı olabilirmi acaba

  Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup; şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları, yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah`ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima Yüce Allah`ı tesbih ve zikrederler.
  Meleklerin bu özellikleri için bakınız: (el-En`âm, 6/9,100; el-Hicr 15/8; el-Fâtır 35/1; el-Meâric 70/4)


 9. uhutgunesi
  Devamlı Üye
  peki arkadaşlar melekler hakkında arkadaş bana bi soru sordu melekler yaşlanırmı veya kaç yaşlarındadırlar diye bilen varsa yardımcı olabilirmi acaba


  Bulabildiğim bu kadar kardeşim


  Soru

  Meleklerde yaşlanır ve ölür mü?


  Cevabımız


  Değerli Kardeşimiz;

  Melekler de ruh sahibidir. Bu bakımdan her can sahibi gibi onlar da ölümü tadacaktır. Ancak onların ölümü bizimki gibi hastalık vs. gibi sebeblerle değil, kıyamet vaktinde olacaktır.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör

 10. gezgin54
  Devamlı Üye
  fecr ve uhudgunnesi teşekkürler verdiğiniz bilgiler için

+ Yorum Gönder
islamda melek inancı