+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Açık saçık elbise satmak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 13
  anti_sukut
  Devamlı Üye
  Reklam

  --->: açık saçık elbise satmak

  Reklam  --->: açık saçık elbise satmak isimli yazı www.Mumsema.com--->: açık saçık elbise satmak
  Kardeşim nedense benim yazılarım anlaşılımıyor.Dikkat ederseniz ben alıcılar için hiç yorum yapmadım.Güzel elbise makyaj kocası için kullanan kadının tek değil,kocanında en tabi hakkıdır Allahualem

 2. 14
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  --->: açık saçık elbise satmak


  Reklam


  Kardeşim nedense benim yazılarım anlaşılımıyor.Dikkat ederseniz ben alıcılar için hiç yorum yapmadım.Güzel elbise makyaj kocası için kullanan kadının tek değil,kocanında en tabi hakkıdır Allahualem
  Satan olmazsa bu hakkı nasıl kullanacaklar?

 3. 15
  anti_sukut
  Devamlı Üye
  Cabir (r.a.)’den rivayet edildi, Mekke’de fetih günü Peygamber (s.a.v.)’i işitti, şöyle buyuruyordu:
  “Allah azze ve celle ve onun rasulü içki, ölü, domuz ve putların satımını yasakladı.” Denildi ki:
  “Ey Allah’ın rasulü ölünün iç yağları hakkında görüşünüz nedir, çünkü onunla gemiler yağlanıyor, deriler yağlanıyor ve insanlar onunla lamba yakıyor” buyurdu ki:
  “Hayır, o haramdır” sonra Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:
  “Allah yahudilerin canını alsın, Allah onlara iç yağını haram kıldı, onlar bunun üzerine erittiler, sonra onu sattılar ve parasını yediler.”Bunu Buhari ve Müslim tahric etti.1
  Bu hadisi Sahihayn Yezid bin Ebi Habib’ten tahric etti, o da Ata’dan, o da Cabir’den rivayet etti, Müslim’in bir rivayetin deYezid dedi ki: Bana Ata yazdı ve zikretti, bunun için Ebu Hatim er-Razi2 dedi ki:Yezid bin Ebi Habib’in Ata’dan bir şey işittiğini bilmiyorum, yani onun yazısını rivayet ettiğini kastediyor. S: 315 Yine onu Yezid bin Ebi Habib Amr bin Velid bin Abde’den, o da Abdullah bin Amr’dan, o da Peygamber (s.a.v.)’den benzerini rivayet etti.
  Sahihayn’de1 ibni Abbas’tan şöyle dediği rivayet edildi:Ömer’e bir adamın içki sattığı haberi ulaştı ve bunun üzerine dedi ki:Allah onun canını alsın, bilmedi mi ki, Allah’ın rasulü şöyle buyurdu:“Allah yahudilerin canını alsın, onlara iç yağı haram kılındı da onlar da erittiler ve sattılar” bir rivayette de:“Ve parasını yediler” bunu Ebu Davud2 ibni Abbas’tan tahric etti, o da benzerini Peygamber (s.a.v.)’den bezer şekilde rivayet etti ve şu fazlalığı yaptı: “Allah bir şeyin yenilmesini haram kılarsa, onlara değerini de haram kılar” bunu ibni Ebi fieybe de tahric etti, lafzı şudur:“Allah bir şeyi haram kılarsa onun bedelini de haram kılar.”
  Sahihayn’deEbu Hureyre Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah yahudilerin canımı alsın, onlara iç yağı haram kılınmıştı, onlar sattılar ve bedellerini yediler.”3

  (1)Sahihtir, Cabir’den cemaat tahric etti (Ahmed, Buhrai, Müslim, Ebu Davud: 2/20, Tirmizi, Nesai ve ibni Mace)“Hurrime” sözcüğünde Sahihayn rivayetinde zamir tekil kılındı, kanunu koyanın Allah olduğunu açıklamak için ve Rasulullah (s.a.v.)’in bunun açıklayıcısı ve tabi olucusu olduğunu bildirmek için böyle oldu mu Allah Teala’nın şu sözüne benzerAllah ve rasulü razı etmelerine daha layıktır.) Yani Allah razı etmelerine, rasulü razı etmelerine daha layıktır, bazı rivayetlerde geldi ki: “Allah ve rasulü haram kıldı.”(Sübülüsselam: 3/5, Neylül Evtar: 5/141 ve sonrası, Camiulusul: 1/375 ve sonası).
  (2)İlel kitabında.
  (1)Sahihtir, Buhari ve Müslim ibni Abbas’tan, yine Ahmed, Ebu Davud tahric etti, zikredilen ziyadeyle musannef tahric etti (Neylül Evtar: 5/142).
  (2)Ebu Davud’un sünenine bak: 2/251 Babil halebi baskısı.
  (3) Ebu Hureyre’den Buhari, Müslim, Ebu Davud2/250)(Camiul usul: 1/378).

  Bir şeyin aslı haramsa onu satmakta haramdır.İnsanlar sokaklarda bu müstehcen elbiseleri giyinip.sadece erkeklerin değil kadınlarında şehvetini uyandırmıyorlarmı.Nerden alacaklar diyorsunuz.Almak isteyen gidip usulune göre bir yer buluR ve alır veya özel diktirir bu konuda alternatif çoktur.Konuyu buralara getirmenin anlamı yok. Müslüman kadının belli bir giyiniş şekli vardır bunlar sünnette bize gösterilmiştir.
  O işi yapanlar kimin ne için giyeceğini bilemezmi.yazılarımı okumadan hemen eleştri yapıyorsunuz.Baştan okusaydınız buraya kadar konu gelmezdi ALLAHUALEM

  WESSELAM

  Ben defalarca ameller niyetlere göredir dedim

  kızların Sokakta Giyinmesi Için Satılan O Elbiseler Nasıl Olurda Caiz Olur Ben Anlamadım.eğer şeri Bir Deliliniz Varsa Fikrimizi Değiştiririz

 4. 16
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  anti_sükut kardeşim; haramları helal kılan kişi, Allah'ın insan için tayin ettiği alanı, Allah'a muhalefet ederek genişletmektedir. Aynı durum bunun tam tersi için de geçerlidir. Yani, nasıl ki kişi haramı helal kabul ederek günaha ve hatta küfre girerse, aynı şekilde helali haram kılarak da küfre girebilir. Çünkü, bu durumda da Allah'ın insan için tayin ettiği alanı daraltmak vardır. Allah kullarından sadece yasaklarına uymalarını değil, izinlerine uymalarını da emreder. Konuyla ilgili olarak şu ayetlere bakalım:

  "De ki: 'Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti?' De ki: 'O, dünya hayatı inananlarındır, kıyamet günleri de yanlız onlarındır.' İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz." (A'raf/32)

  "Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez!" (Maide/87)

  Şimdi kardeşim; son bir örnekle daha açıklamaya çalışacağım. Yine başaramazsam anlatmayı, pes edeceğim, söz...

  İçki hakkında emir kesindir. Allah çizmiştir bu hududu... Haram!

  Bu bakımdan, içkinin alımı da, satımı da, taşınması da, içilmesi de haram olarak belirlenmiştir fıkıhta...

  Ancak; hiçbir fakih, bunu sigaraya kıyas yapıp da, kesin olarak sigara haramdır ve sigara satan yerler de buna ortaktır deyip, market ve büfelerle uğraşmamıştır. İktisatta arz-talep vardır. Bir mala talep varsa, onu arz etmek zorundasın halka. Market işleten birisine; neden sigara satıyorsun? ya da neden coca cola satıyorsun? diyemezsin. Halk talep ediyor ve bu konu hakkında bir nass olmadığından(içki gibi) market sahibi de bunu halka arz ediyor...

  Yukarıda verdiğin hadise gelelim tüm bunların ışığında...

  Hayvanın iç yağlarının haram olması ile, bu konu hakkında kıyas yapamazsın. Bizden delil istiyorsan; Rabbimizin aşırıya gidenleri sevmediğini ve Peygamberimizin mutedil olunuz uyarılarını hatırlatalım. Peki sizin herhangi bir açık deliliniz var mı ki, helali haram yapabiliyorsunuz?

  En başta da denildi... İşin fetva boyutu ile takva boyutunu birbirine karıştırmayın lütfen. Takva boyutunu ilgilendiren şeylerle, insanlara fetva veremezsiniz. En fazla fetvayı verirsiniz; ancak bu işin uygunu budur diyerek onu daha güzele yönlendirebilirsiniz. Kaldı ki, fetva da bizim gibi acuzelerin işi değil. Ahmed b. Hanbel, kendisine doğru yaklaşan birini gördüğünde, ter boşalırmış üzerinden ve dua edermiş Rabbine fetva sormasın diye.

  Biraz daha dikkatli olalım inşAllah...

  "İbadetlerde aşırıya gidip kendiliklerinden sorumluluklarını artıranlar iki kez yanlış yapmışlardır. Birincisi, Allah'ın emretmediği birşeyi nefislerine vacip kılmışlar; ikincisi, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna nefislerine vacip kıldıkları şeyin hakkını da verememişlerdir. Böylece öyle bir dalalete düşmüşlerdir ki, Allah'ın azabını hak etmişlerdir." (Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an,6/130)

  vesselam...

 5. 17
  anti_sukut
  Devamlı Üye
  Selam Hidayete Tabi Olanlara Olsun.Allah razı olsun kardeşim. Helali,haramlaştırma konusu usul konusudur.Kişiyi küfre götürdüğü yer sabit olmakla beraber,kişiye bir zararda vermeme durumu söz konusudur.Bu haramı helalleştirme içinde aynıdır.Araf.32 ve Maide.87 ayeti ise bu konuya kesinlikle delil olmaz.Bu ayetler hakkında İmam Kurtubi'nin tefsirine bakabilirsiniz.Sevgili kardeşim ben kıyas yaptım.İslam'ın ruhuna aykırı üretilen elbiselerin satımında Ameller niyetlere göredir dedim ve kişi onu kızların giyip sokakta giyerek zinaya davetiye açması niyetile (sonuçta kızın bunu giydiği vakit erkeklere veya kızlara fitne olacağını bilmemek akılla bağdaşmaz)satması caiz değildir dedim.Kıyasa gelince dikkat ederseniz hayvanın içiyle gemiler yağlanıyor, deriler yağlanıyor ve insanlar onunla lamba yakıyor.Bu üç şeyde önemli değilmi o asrın şartları gereğincena rağmen efendimiz onun satışının caiz olmadığını söylemiştir.Ama bu elbiseler kızları ne hale sokuyor,zinaya teşvik bile burda suç değilmidir.Ben bunu nefsim için söylemiyorum.

 6. 18
  Medine
  Devamlı Üye
  peruk ile kıyaslanması yanlış çünkü peruk hakkında açık bir hüküm var.
  demişsin mumsema abi bu hükmü söyler misin?

 7. 19
  Hoca
  erimeye devam...
  demişsin mumsema abi bu hükmü söyler misin?
  medine :

  http://www.mumsema.com/showpost.php?...85&postcount=4

  anti Sukut kardeşim lütfen flood yapmayalım. defalarca cevap birleştirmeme rağmen aynı konuya devam ediyorsun.
  Forum Kuralları
  4. Forumda flood yapmak, arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.
  Allaha emanet olun

 8. 20
  anti_sukut
  Devamlı Üye
  Hakkını helal et kardeş bi daha yapmamaya çalışırım İnşallah

 9. 21
  Misafir
  Böyle cevap mı olur , adam satarken nerede giyeceksiniz diye mi soracak şimdi, ya olur ya olmaz

 10. 22
  Misafir
  Arkadaşım öncelikle selam üzerine olsun.bende bu konuda vicdanen rahatsızim kendimde giyim eşyası satıyorum bu konuyu çok inceledim vardigim sonuç satıcı işlenen günaha ortak olmaz.acik saçıklik başlı başına bir sorun bu sorun her asırda olacak( gıybet hırsızlık adam öldürmek vesaire) bu gibi günahlar gerek aile gerek okul eğitimi ile kur-an merkezli bir eğitim verilirse minimum seviyede tutulabilir buna rağmen konusu olan uygunsuz kıyafetlerin satışı yine olacaktır çünkü ülkemizde farklı inançlara sahip olduğu için tamamen bitmesi mümkün değildir.selamlar

 11. 23
  Okan_Tr
  Üye
  Tesettüre uymayan elbiselerin imalatında çalışmak haram değildir. Kazanılan para da helaldir. Zira elbisenin zatı haram değildir.

  Örtülmesi gereken yerleri örtmemek haramdır. Tesettüre uygun olmayan elbise ve gelinlik tarzı elbiseleri satmak caizdir. Çünkü helal olan bir mal satılmaktadır. O elbiseyi alıp yanlış şekilde kullanan kişi mesul olur. Bu elbiseleri, bir bayan, evinde yalnız kocasına görünmek için giyebilir.

  Bu konularda dikkat edilmesi gereken kural şudur: Satılan mal helal olarak da kullanılabilir ise bu malı satmak caiz olur.

  Selam ve dua ile...

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12

açık kıyafet satmak günah mı

açık elbise satmak