+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namazda unutup yanlışlıkla fazla rekat kılmak namazı bozarmı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ezgi06
  Üye
  Reklam

  Namazda unutup yanlışlıkla fazla rekat kılmak namazı bozarmı?

  Reklam

  Namazda unutup yanlışlıkla fazla rekat kılmak namazı bozarmı? Mumsema ben 4 rekatlık namaz kılarken bazen 4.rekatı kıldığımı unutup fazladan bir rekat daha kılıyorum sanırı.bu namazı bozarmı?yani tekrar baştan kılmam gerekirmi?

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: namazda unutup yanlışlıkla fazla rekat kılmak namazı bozarmı?


  Reklam


  Alıntı ezgi06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben 4 rekatlık namaz kılarken bazen 4.rekatı kıldığımı unutup fazladan bir rekat daha kılıyorum sanırı.bu namazı bozarmı?yani tekrar baştan kılmam gerekirmi?
  Hanefi Mezhebine göre: Bir namaz içinde, o namazın rek'atları sayısında şüphe etmek, namaz kılan kimse vesveseli biri değilse, kılınan namazı iptâl eder. Yeniden kılmak gerekir. Nitekim vakit varken, namazı kılıp kılmadığında tereddüd eden de o namazı kılar. Namazı tamamladıktan sonra rek'at sayısında şüpheye itibar yoktur. Ancak noksan kıldığını kesin olarak anlarsa namazı yeniden kılar.

  Şafii Mezhebine göre: Namaz bozulmaz ve tekrar kılman gerekmez. yapman gereken;
  Dört rekatlı bir namazda, üç rekat mı, dört mü? kıldığını hatırlamayan düşündüğü sayının en az olanı alır ve o şeklilde devam eder.
  üç rekat mı, dört mü? diye şüphe geldiğinde üç (3) olarak kabul eder ve bir rekat daha kılar. sonundada yanıldığı için sehiv secdesine gider.

 3. iliman
  ilim+iman
  merak ettigim bi konuydu saol mumsema

 4. zehraniy
  Üye
  Allahın selam uzerinize olsun.
  Fıkhi konulara cevap verirken mezhep imamlarımızın goruşlerini aktarıyor, fakat onların goruşlerinin dayanaklarını belirtmiyorsunuz. ki bu buyuk bir eksikliktir.
  Bakınız imamlarımız ne diyor:

  İmam Ebu Hanife :

  “Benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sozlerimle fetva vermesi haramdir.”


  Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması (onunla amel etmesi) helal olmaz. (İbn Abdilberr, el-İntika fi fedaili’s-selaseti’l-eimmeti’l-fukaha s. 145 İbnu’l-Kayyim İ’lamu’l-Muvakkıîn (2/309).)

  Hadis sahih olduğunda, benim mezhebim o(hadis)dur.
  İbn Abidin, Hâşiye (1/63

  Allah’ın kitabına ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerine muhalif bir söz söylersem, sözümü terkedin.

  İmam Şafii:

  1. Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl, şayet Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetiyle aykırılık arzediyorsa, uyulacak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür.[ “İ’lâmu’l-muvakkiîn” (2/363-364) ve “el-İkâz”, s.100))

  2. Müslümanlar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ortaya çıktıktan sonra, bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terk etmesinin helal olmayacağı hususunda icma etmişlerdir.[İbnu’l-Kayyim 2/361, el-Fellani s.6]

  3. Kitaplarımda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine muhalif birşey bulursanız, Rasûlullah’ın sünnetiyle amel edin benim sözlerimi terkedin. Başka bir rivâyette de: “Ona tâbi olun ve başka hiç kimsenin sözüne iltifat etmeyin.”[el-Heravi Zemmü’l-Kelam 3/47/1, Hatib el-İhticac bi’ş-Şafii 8/2, İbn Asakir 15/9/1, Nevevi el-Mecmu’ 1/63, İbnu’l-Kayyim 2/361, Fellani s.100 ikinci rivâyeti ise Ebu Nuaym el-Hilye (9/107)’de, İbn Hibban sahihinde (3/284) sahih bir senedle rivâyet etmiştir.


  4. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o hadistir.[Nevevi, a.g.e. Şa’rani (1/57]

  5. Sizler[ hadisleri ve ricali benden daha iyi bilirsiniz. Eğer hadis sahih olursa onu bana da söyleyin. Kufeliler, Basralılar ve Şamlılar rivâyet etsin farketmez, eğer sahih ise ben onlara giderim.

  6. Nakil ehline göre (hadis âlimleri), hakkında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih hadis bulunan her meselede muhalif görüşlerimden hayatımda da, öldükten sonra da vazgeçmişimdir.”[ Ebu Nuaym el-Hilye 9/107, Harevi 1/47, İbnu’l-Kayyim, İ’lamu’l-Muvakkiin 2/363, Fellani s.104


  7. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih bir hadis olduğu halde benim ona muhalif bir söz söylediğimi görürseniz, bilin ki, aklım başımdan gitmiştir.[İbn Ebi Hatim Adabu’ş-Şafii s. 93. Ebu’l-Kasım es-Semerkandi “el-Emali, Ebu Hafs el-Müeddip Münteka (1/234) Ebu Nuaym el-Hilye (9/106) İbn Asakir (1/10/15) de sahih senedle rivâyet etmişlerdir.


  8. Ben bir söz söyler de, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözüme muhalif sahih bir hadisi varsa, Rasûlullah’ın hadisi (amel etmekte) evladır, beni taklid etmeyin.[İbn Ebi Hatim s.93 Ebu Nuaym ve İbn Asakir (2/9/15) sahih bir senedle rivâyet etmişlerdir.)
 5. Hoca
  erimeye devam...
  Alıntı zehraniy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allahın selam uzerinize olsun.
  Fıkhi konulara cevap verirken mezhep imamlarımızın goruşlerini aktarıyor, fakat onların goruşlerinin dayanaklarını belirtmiyorsunuz. ki bu buyuk bir eksikliktir.
  Bakınız imamlarımız ne diyor:
  ve aleykumusselam.
  biz buna güç yetirebiliyoruz delillerde sana ait olsun zehraniy kardeş


 6. zehraniy
  Üye
  İmam Malik b. Enes (H:93–179)

  İmam Malik ise şöyle demektedir:

  1. Ben bir beşerim, isabet eder, hata da ederim. Benim görüşlerime bakın; Kitap ve sünnete uyanları alın, Kitap ve sünnete uymayanların hepsini terkedin.[İbn Abdilberr, el-Câmi (2/32). Ondan da İbn Hazm Usulü’l-Ahkam (6/149), yine el-Fellâni(s.72)
  ]


  2. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında her insanın sözlerinin bir kısmı alınıp, bir kısmı terk edilebilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise müstesnadır.[Bu sözün İmam Malik’e nisbeti müteahhir alimler arasında meşhurdur. İbn Abdilhadi, İrsâdû’s-Salik (1/227)’te sahih olduğunu söylemiştir]

  3. İbn Vehb diyor ki: İmam Malik’e, abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil (el parmaklarıyla arasına su ulaştırma) meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum: “Bunu yapmak vacip değildir.” İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki: “Bu hususta elimizde varid olan bir sünnet var.” Dedi ki: “Nedir bu?” Dedim ki: “Bize Leys b. Sa’d, İbn Lehia ve Amr b. Haris anlattı ki, Yezid b. Amr el-Meafirî’den, (o da) Ebû Abdurrahman el-Habelî’den, (o da) el-Müstevrid b. Şeddat el-Kureşî’den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm.” Dedi ki: “Bu güzel bir hadistir, şimdiye kadar da duymuş değilim.” Sonraları bu mesele tekrar sorulduğunda, insanlara böyle yapmalarını emrettiğini gördüm.[İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Tadil’in mukaddimesi s. 31,32. Ayrıca Beyhaki Sünen’de (1/81)’de rivâyet etmiştir.
  ]


  İmam Ahmed b. Hanbel (H:164–241)

  1- Beni taklid etmeyin, Malik’i de, Şafiî’yi de, Evzaî ve Sevrî’yi de taklid etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın.”[el-Fellani s.113, İbnu’l-Kayyim, İ’lam 2/302Başka bir rivâyette: “Dininde bu kimselerden kimseyi taklid etme, Rasûlullah ve sahâbîlerinden varid olan ne ise onu al. Bunlardan sonra gelenler (tabiînler) hususunda ise kişi muhayyerdir.”
  Bir defasında da şöyle demiştir: “İttiba, kişinin, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ve sahâbîlere tâbi olmasıdır. Ancak tabiînden sonra kişi muhayyerdir.”[Ebu Davud, Mesailu’l-İmam Ahmed, s. 276-277
  ]

  2- Evzaî’nin görüşü, Malik’in görüşü, Ebû Hanife’nin görüşü… Bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de hepsi eşittir. Delil ise ancak rivâyetler (hadisler)dir.[ İbn Abdilberr, el-Câmi’ 2/149
  ]


  3. Kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisini reddederse, o helak olacağı bir uçurumun kenarındadır (demektir).İbnu’l-Cevzi s.182

  Alıntı mum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ve aleykumusselam.
  biz buna güç yetirebiliyoruz delillerde sana ait olsun zehraniy kardeş
  sevgili kardeşim bu zor bir şey degildir. Siz eger Herhangi bir meseleye İlmihallerden degilde hadis kitablarından veya meşhur fıkıh kitablarından bakar iseniz zaten orada imamların goruşlerine ve hangisinin neye gore goruş belirttigini gorebilirsiniz. Aktarımlarınızı bu şekilde yaparsanız vebal altına girmektende kurtulmuş olursunuz. selametle

 7. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  sevgili kardeşim bu zor bir şey degildir. Siz eger Herhangi bir meseleye İlmihallerden degilde hadis kitablarından veya meşhur fıkıh kitablarından bakar iseniz zaten orada imamların goruşlerine ve hangisinin neye gore goruş belirttigini gorebilirsiniz. Aktarımlarınızı bu şekilde yaparsanız vebal altına girmektende kurtulmuş olursunuz. selametle
  Fıkıh konularına deliller cevap vermek kolay değil. biz hangi imamın görüşü ve ilmihal kitap ve yazarını yazarız bu yeterlidir.
  Yetersiz diyenler delilleri versinler/bize yardımcı olsunlar

+ Yorum Gönder
namazda fazla rekat kılmak,  namazda fazladan rekat kılmak,  namazı fazla kılmak,  fazla rekat namaz kılmak,  fazla rekat kılmak,  fazla namaz kılmak,  namazı fazla rekat kılmak