+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Velisiz nikahlanan gençlerin nikahı dinen nasıl karşılanır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. _ fuzuli
  Devamlı Üye
  Reklam

  Velisiz nikahlanan gençlerin nikahı dinen nasıl karşılanır ?

  Reklam

  Velisiz nikahlanan gençlerin nikahı dinen nasıl karşılanır ? Mumsema velisiz nikahlanan gençlerin nikahı dinen nasıl karşılanır ?
  Bir hata yapmıştır nasıl bir yol izlemelidir? Velimumsema

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: velisiz nikahlanan gençlerin nikahı dinen nasıl karşılanır ?


  Reklam


  Nikahta veli şarttır. Hiç kimse kendine fetva aramasın. Velisinin izni olmadan nikah kıyanların durumunu görüyoruz. İnsan ne acayiptir ki kendi eliyle kendini ateşe atıyor.

 3. imam
  Üye
  Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  Velisiz nikâh olmaz[2].”
  Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.

 4. Hoca
  erimeye devam...
  İslam’da Velisiz Nikah
  Soru- Gençler ana-babalarından habersiz olarak nikah kıydırıyorlar. Düzenli bir aile hayatı yaşamıyor, çoğu zaman gerdeğe girmeden ayrılıyorlar. Bu olayı fı¬kıh ve toplumsal açılardan nasıl değerlendiriyorsunuz?
  Cevap- Hz. Aişe radıyallahu anha’nın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sal¬lal¬lahu aleyhi ve sellem üç kere “Hangi kadın velisinin onayı olmadan nikahla¬nırsa nikahı batıldır.” buyurdu.1
  Ebu Musa radıyallahu anh’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Velisiz nikah olmaz.” buyurmuştur.2
  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiş¬tir: “Veli ve iki güvenilir şahit olmadan nikah olmaz. Bu şekilde kıyılmayan ni¬kah ba¬tıldır. Anlaşamaz¬larsa sultan velisi olmayanın velisidir.”3
  Sultan bölgenin yetkili amiri demektir.
  Bugün bildiğimiz kadarıyla velisiz nikah kıyılmamaktadır. Nikahı onay¬lama yetkisine sahip makam ister Türkiye Cumhuriyetinde olduğu gibi belediye başkan¬ları, ister Hıristiyan dünyasında olduğu gibi kilise olsun onların böyle bir yetkiye sahip olmaları velilik yetkisini kullanmaları demektir. Nikah memuru¬nun gerekli incelemeleri yaptıktan ve tarafların onayını aldıktan sonra “Belediye başkanının verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.” diyerek evliliği onaylaması bun¬dandır. Bugün anne-babanın onayı, reşit olmayanların evlenme¬sinde aranmaktadır.
  Evlenmek için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu veli şartı nikahın, eşler dışında yetkili biri tarafından onaylanması şartı demektir. Eğer veli bulunmaz veya görevini yapmazsa o zaman velilik bölgenin yetkili amirine geçer.
  İslâm’da veli yalnızca, bakire kız için aranır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel¬lem şöyle buyurmuştur: “Dulun, kendisiyle ilgili olarak velisinden önceliği vardır. Bakirenin de onayı istenir. Susması kabul demektir.” 4
  Dul olan Hansa’yı babası Hizam evlendirmiş ama o bundan hoşlanmamıştı. Peygamber sal¬lallahu aleyhi ve selleme başvurunca Hz. Peygamber babasının kıy¬dığı nikahı reddetmişti.”5
  Evlilik ciddiyet isteyen bir iştir. Rahatça gezip tozmak için nikah kıyılmaz. Ni¬kah kıyılınca evlilik gerçekleşmiş, karşılıklı hak ve sorumluluklar başlamış olur.
  Bugün toplum olarak evlenmenin önüne yığdığımız engeller ve gençleri geç evlendirme alışkanlığı yukarıdaki sıkıntılara sebep olmaktadır. Onları erken ev¬lendirme ve üniversite tahsillerini evli olarak tamamlamaları için ortam ha¬zır¬lama zorunluluğu vardır.
  1. Ebu Davud, Nikah 20,(2083); Tirmizi Nikah 14 (1102). [↩]
  2. Ebu Davud, Nikah 20,(2085); Tirmizi Nikah 14 (1101). [↩]
  3. Ebû Dâvûd, Nikâh, 20, (2083); Tirmîzî, Nikâh, 14 (1102); İbn Mâce, Nikâh, 15, (1879); Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66. [↩]
  4. Müslim, Nikah bab 9, H.No 66-(1421). [↩]
  5. Buharî, Nikah, bab 42. [↩]

  S.Vakfı

+ Yorum Gönder
velisiz imam nikahı